Uutiset

Aallon osaamiselle on tarve koronakriisissä – käynnissä lukuisia, ripeästi alkaneita tutkimus- ja kehityshankkeita

Aaltolaiset ovat käynnistäneet koronatilanteeseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita kiivaalla tahdilla maaliskuusta lähtien.
koronavirusasiantuntijoita toimittajia varten
Kuva: Mikko Raskinen

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on aiheuttanut valtavan haasteen yhteiskunnille ympäri maailmaa. Aaltolaiset ovat käynnistäneet koronatilanteeseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita ripeällä tahdilla maaliskuusta lähtien.

”Tämä osoittaa, mikä auttamisen palo yhteisössämme piilee. Yliopisto haluaa tukea koronakriisiin liittyviä projekteja mahdollisimman hyvin. Samalla voimme koordinoida apuamme viranomaisille tehokkaasti”, rehtori Ilkka Niemelä sanoo. 

Yliopisto käynnisti maaliskuussa henkilökunnalleen suunnatun tiedonkeruuprosessin. Sen kautta aaltolaiset voivat ehdottaa koronakriisin ratkaisemisessa merkittäviä hankkeita tai asiantuntija-avun tarjoamista yhteiskunnan eri tahoille. Ehdotuksia on tähän asti tullut yli puolensataa, ja päämääränä on viedä niitä eteenpäin mahdollisimman ripeästi.

”Ideoita on tullut monipuolisesti eri aloilta epidemiologisesta mallintamisesta koronalääkkeisiin, talouspolitiikasta mobiiliappeihin ja design-tutkimuksesta innovatiiviseen tilojen sanitointiin”, sanoo Aalto Health Platformin vetäjä Markus Mäkelä. Hän koordinoi koronaan liittyviä aloitteita yhdessä yliopiston johdon kanssa.  

Laaja aihekirjo näkyy myös jo käynnistyneissä hankkeissa.

Tutkimusta viruksen leviämisestä: 3D-mallinnusvideo kerännyt lähes kaksi miljoonaa katsojaa

Virtausfysiikan asiantuntija, apulaisprofessori Ville Vuorinen kokosi maaliskuussa pika-aikataululla viiden tutkimusorganisaation konsortion tutkimaan koronaviruksen leviämistä ilmateitse. Konsortio julkisti 6. huhtikuuta alustavana tutkimustuloksenaan 3D-mallinnuksen siitä, miten aerosolipilvi leviää. Jos kyseessä on koronavirusta tartuttava henkilö, osa äärimmäisen pienistä, vain mikrometrien kokoisista aerosolipartikkeleista voi sisältää virusta. Mallinnuksessa ihminen yskäisee hyllyjen rajoittamalla käytävällä, jossa vallitsee myymälätilalle tyypillinen ilmanvaihto. Konsortio koostaa parhaillaan tutkimusartikkelia. 

Lisäksi Aallossa moni tutkija ja ryhmä selvittää koronavirusepidemian leviämistä väestöissä tilastotieteen ja matemaattisen mallintamisen avulla. Mallinnuksissa tarkastellaan viikkojen tai kuukausien aikajänteitä ja erikokoisia maantieteellisiä alueita. Laajan tutkimusrintaman hankkeista osa on jo käynnistynyt ja toiset lähtemässä liikkeelle. 

Ongelmista kysytään laajasti suurelta yleisöltä ja terveydenhuollolta

Huhtikuun alussa avautuneessa, kaikille avoimessa koronavastaus.fi-verkkokyselyssä Aalto-yliopiston tutkimushanke kerää arkielämän kokemuksia ja havaintoja koronaepidemian ajalta. Havainnot voivat koskea esimerkiksi terveyspalveluita, kaupan tai muun palvelusektorin toimintaa, riskikäyttäytymistä, viestintää, työelämää tai harrastuksia. 

Tutkijat kehittävät verkkokyselyn avulla ilmi tulleisiin tilanteisiin ratkaisuja, jotka pyritään toteuttamaan pian. Työmalliin on sovellettu Stanfordin yliopistossa kehitettyä, erityisesti sairaaloihin liittyvää Biodesign-tutkimuskonseptia, jossa ongelmien havainnoinnilla on tärkeä rooli. Hanketta johtavat professorit Risto Ilmoniemi ja Heikki J. Nieminen.

Aalto Health Platform on laatinut erityisesti terveydenhuollon henkilöstölle kohdennetun verkkokyselyn. Siinä kartoitetaan koronaepidemian lääketieteeseen ja hoitotyöhön liittyviä, terveydenhuollon ammattilaisten arjessaan havaitsemia ongelmia ja tarpeita, joissa Aalto-yliopisto voisi auttaa. Aallolla on pitkät perinteet yhteistyöstä terveydenhuoltosektorin kanssa. Tässä hankkeessa, jota koordinoi Executive-in-Residence Markus Mäkelä, selvitetään ensi vaiheessa Uudenmaan ja sen naapurimaakuntien julkisen terveydenhuollon tilannetta.

Aalto Health Platformin projekti tekee yhteistyötä Biodesign-hankkeen kanssa. 

Helsinki GSE:n tilannehuone julkaisee viikoittaista raporttia koronan talousvaikutuksista 

Koronapandemian aiheuttama talouskriisi vaatii poliittisilta päätöksentekijöiltä ja virkamiehiltä tarkkaa tilannekuvaa ja nopeaa analyysiä. Tätä varten Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston muodostama Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) on perustanut talouden tilannehuoneen, joka tuottaa lähes reaaliaikaista tietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi koronaviruskriisin aikana. ”Suomessa on saatavilla runsaasti ajantasaisia julkisia rekisteriaineistoja, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen hyvin datapohjaisen päätöksenteon”, sanoo Helsinki GSE:n akateeminen johtaja, professori Otto Toivanen.

Helsinki GSE:n tilannehuone on alkanut julkaista viikoittaista raporttia koronan talousvaikutuksista. Ensimmäinen raportti julkaistiin 15. huhtikuuta. Raportit esitellään viikoittain kaikille avoimessa webinaarissa.

Aallon piirissä on kehitteillä runsaasti myös muita koronatilanteeseen liittyviä tutkimushankkeita, esimerkiksi Suomen Akatemian ja Business Finlandin koronarahoitusohjelmiin suunnattuina.

Aallon viestintä ylläpitää listaa yliopistomme asiantuntijoista, jotka ovat medioiden käytettävissä koronatilanteen kommentointiin. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Anastasia Koptsyukh, photo by Tuấn Lê
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Anastasia Koptsyukh: Saan yhteisöltä paljon tukea

"Meidän yksikkömme on hyvin nuori ja pieni, meitä on yhteensä 15. Kulttuurimme on hyvin innostava, kannustava ja tukeva. Se on suuntautunut ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen."
Raidejokeri_koeajo_saapuu_Aalto-yliopisto_Otaniemi_1-3-2023_photo_by_Mikko_Raskinen014.jpg
Kampus Julkaistu:

Tärinälle herkkien kohteiden tutkimukset Raide-Jokerin reitillä

Raide-Jokerin reitillä toteutetaan tärinälle herkkien kohteiden mittaukset 3.- 5.5.2023. Mittaukset järjestetään koeliikenteen aikana ja kahdella vaunulla.
The 20x4Twist exhibition
Poikkeustilanteet Julkaistu:

20x4Twist-näyttely

20x4Twist-näyttely- ja tutkimusprojekti tutkii joustavan vanerimateriaalin, arkkitehtonisen geometrian, rakenteellisen käyttäytymisen ja estetiikan suhdetta.
Anni Kaaria
Kampus Julkaistu:

Rakennusten aukioloajat vuodenvaihteessa 2022

Otaniemen kampuksen rakennusten sekä Aalto-yliopisto Töölön aukioloajoissa on muutoksia vuodenvaihteessa joulu-tammikuussa.