Tohtorinkoulutus

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Tältä sivulta löydät työkaluja ja ohjeita tohtoriopiskelijoille sekä tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa. Tohtoriopiskelijat noudattavat Aalto-yliopiston väitöskirjan yleisiä laatuvaatimuksia ja mahdollisia koulukohtaisia linjauksia. Väitöstyön pohjana toimii tutkimussuunnitelma. Väitöskirjat julkaistaan Aalto-yliopiston julkaisusarjassa ja ne ovat julkisesti saatavilla.

Loading table of contents

Väitöskirjan aihe

Korkeakoulusi Tohtorinkoulutusneuvoston tulee vahvistaa väitöskirjasi aihe. Aihe vahvistetaan, kun opiskelija hyväksytään tohtoriopintoihin (paitsi Kauppakorkeakoulussa, missä aihe vahvistetaan myöhemmässä vaiheessa).

Tukea väitöskirjan kirjoittamiseen

Tutustu Aalto-yliopiston Kielikeskuksen tarjoamiin tieteellisen kirjoittamisen ja viestinnän kursseihin sivulla Doctoral curriculum. Myös osa tohtoriohjelmista tarjoaa omia kirjoittamisen kursseja.

Aalto-yliopiston Harald Herlin Oppimiskeskuksen tarjoamat palvelut ja resurssit:

Huomaathan, että viittauskäytännöt ja kirjoitustyyliin liittyvät konventiot ovat tieteenalasta riippuvaisia. Keskustele soveltuvista tyyleistä ja muotoseikoista ohjaajasi kanssa.

Väitöskirjan kieli

Aalto-yliopiston tohtoriohjelmien opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirja on mahdollista kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi (kauppatieteellisellä alalla ainoastaan englanniksi tai suomeksi). Yleensä tutkintokielesi on se kieli, jolla kirjoitat väitöskirjasi (englanti, suomi tai ruotsi).

Language of doctoral thesis and degree (aalto.fi)

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset

  • Väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa. Taiteiden alalla väitöskirja voi myös sisältää uusia taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
  • Väitöskirjassa uudet tulokset on esitettävä selkeästi ja tieteelliset vaatimukset täyttävästi.
  • Oman työn osuuden sekä tutkimuksessa että mahdollisessa taiteellisessa produktiossa tulee olla riittävä ja selvästi osoitettavissa.
  • Tutkimusmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle tai taidelähtöiselle tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
  • Väitöskirjan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä periaatteita.

Väitöskirja Aalto-yliopistossa, Akateemisten asian komitea, 1.12.2015

Väitöskirjan muodot ja sisältö

Korkeakoulut voivat hyväksyä alla olevat muodot täyttäviä väitöskirjoja. Korkeakoulut tekevät päätöksen koulussa hyväksyttävistä väitöskirjan muodoista ja antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita väitöskirjan vaatimuksista.

Väitöskirjan viimeistely ja julkaiseminen

Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijat julkaisevat väitöskirjansa Aalto-yliopiston julkaisualustan kautta. Opinnäytteet ovat lain mukaan julkisia dokumentteja ja ne ovat saatavilla Aalto-yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa nimeltä Aaltodoc.

Doctoral thesis: preparation for pre-examination and publicationPublishing your doctoral thesisIncentive scholarships for the first two articles and completetion of doctoral thesis (see the conditions)

Tohtoriopiskelijan kannustusstipendit

Kannustusstipendit (500e ja 2000e) myönnetään hakemuksesta kriteerit täyttäville tohtoriopiskelijoille.

Dipoli artwork on the wall by Inni Pärnänen / photo Aalto Unviersity, Mikko Raskinen

Väitöskirjojen julkaiseminen

Aalto-yliopistolla on tohtorinväitöskirjoilleen yksi yhteinen julkaisusarja.

Doctoral hats in Aalto University Conferment

Public defence at Aalto University

Instructions for the practical arrangements of the doctoral defences at Aalto University

Eva Durall's defence on Nov 1st 2018 - Department of Media Photo: Hilla Kurki

Väitöskirjapalkinnot

School of Engineering Award

Aalto doctoral thesis awards

Aalto University rewards the most meritorious doctoral thesis by the annual Aalto University Doctoral Thesis Awards. The core criteria for the awards are academic quality, impact and originality.

Doctoral education

Julkaistut väitöskirjat julkaisuarkistossa

Aaltodoc logo

Väitöskirjat Aaltodoc-julkaisuarkistossa (ulkoinen linkki)

Aalto-yliopiston väitöskirjat ovat saatavilla yliopiston ylläpitämässä avoimessa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Väitöstilaisuudet

Aalto-yliopisto / tohtoreiden hatut
Väitökset

Väitös kemian tekniikan alalta, M.Sc. (Tech.) Yuwei Bie

M.Sc. (Tech.) Yuwei Bie väittelee kemian tekniikan alalta perjantaina 2.12. klo 12. Väitöskirjan nimi on Hydrodeoxygenation of fatty acid esters for biofuel production over sulfur-free catalysts.
Crystal structure of transition metal dichalcogenides, a family of two-dimensional materials
Väitökset

Väitös mikro- ja nanotekniikan alalta alalta, M.Sc. Xueyin Bai

Väitöskirjan nimi on: Novel synthesis technologies for transition metal dichalcogenides and their heterostructures
Väitökset

Väitös lääketieteellisen tekniikan alalta, TkL Hanna-Leena Halme

Väitöskirjan nimi: Methods for brain-computer interfaces utilizing MEG and motor imagery
Keltainen Aalto-kynä, kuvituskuva
Väitökset

Väitös rakennustekniikan alalta, M.Sc. Zhao Jianyu

Väitöskirjan nimi on: Rakentamisen tuotannon ohjaus reaaliaikaisen seurannan avulla.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu