Tohtorinkoulutus

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Aalto-yliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteiden, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Hakeminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutukseen tapahtuu suoraan tohtoriohjelmiin. Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta.

Oletko kiinnostunut tohtoriopinnoista Aalto-yliopistossa?

Tohtoriopinnot ovat erinomainen vaihtoehto maisterin tutkinnon jälkeisellä urapolulla!

Lue lisää
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Haku tohtoriohjelmiin

Hakujärjestelyt Aalto-yliopiston tohtoriohjelmiin vaihtelee korkeakouluittain. Osalla ohjelmista on jatkuva haku ja toiset myöntävät opinto-oikeuksia 1-4 kertaa vuodessa. Löydät tarkemmat tiedot ohjelmittain alta.

Luettuasi hakuohjeet voit tarvittaessa olla yhteydessä sinua kiinnostavan tohtoriohjelman tohtorinkoulutuspalveluihin.

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.

Aalto ARTS

Perustieteiden tohtoriohjelma

Monitieteisessä perustieteiden tohtoriohjelmassa yhdistyy ainutlaatuisesti tiede, teknologia ja liiketalous. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa Perustieteiden korkeakoulun eri tutkimusalojen tohtoreita korkeiden kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisesti. Nelivuotisessa tohtoriohjelmassa voi valita tutkimusalakseen fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden.

Picture of Aalto University

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tohtoriohjelma koostuu 8 tutkimusalasta, jotka kattavat maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan, kiinteistötalouden, geoinformatiikan, rakennustekniikan, vesi- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, energiatekniikan sekä teknologiakasvatuksen. Tohtorinkoulutus toteutetaan korkeakoulun kaikilla laitoksilla: konetekniikan laitos, rakennustekniikan laitos ja rakennetun ympäristön laitos.

Aalto ENG

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Kemian tekniikan tohtoriohjelma koostuu kuudesta tutkimusalasta. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Kemian ja materiaalitieteen laitos ja Kemian tekniikan ja metallurgian laitos.

Doctoral students in the lab

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma on nelivuotinen englanninkielinen tohtoriohjelma. Voit erikoistua joko liiketalouteen, kansantalouteen tai rahoitukseen.

Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Monitieteinen Sähkötekniikan tohtoriohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden työskennellä useilla tutkimusaloilla, jotka vaihtelevat perinteisestä sähkötekniikasta energia-alaan, hyvinvointiteknologiaan, robotiikkaan, nanotieteisiin sekä tietoliikennetekniikkaan. Tohtoriohjelma rakentuu vahvalle matemaattiselle ja luonnontieteelliselle pohjalle.

Aalto ELEC

Kustannukset

Tohtoriopiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Tohtoriopinnoista ei peritä lukuvuosimaksuja. 

Valtaosa tohtoriopiskelijoista joko työskentelee palkallisena väitöskirjatutkijana laitoksellaan tai rahoittaa opintojaan projektirahoituksella, ulkoisilla apurahoilla tai stipendeillä. Aalto-yliopisto ei tarjoa tohtoriopiskelijoille apurahoja. 

Palkallisen väitöskirjatutkijan paikkaa haetaan erikseen tohtoriohjelman opinto-oikeutta koskevasta hausta. Löydät aukiolevat väitöskirjatutkijan paikat osoitteesta aalto.fi/fi/avoimet-tyopaikat. Kysymykset avoimista työpaikoista tulee osoittaa ilmoituksissa mainituille professoreille tai HR-henkilöstölle, ei hakijapalveluille.

Aallossa on mahtava yhteisö ja tutkimusinfrastruktuuri väitöskirjatyöhön.

Tohtoriopiskelijoiden valmistumiskysely 2022

Finland Fellowship tohtoriopiskelijoille

Aalto-yliopisto tarjoaa Finland Fellowship -stipendiä tohtoriopiskelijoille osana kansallista, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa stipendiohjelmaa vuosina 2022-2024. Stipendiä voivat hakea Afrikan ja Keski- sekä Etelä-Amerikan maiden kansalaiset.

Lisätietoja Finland Fellowship - stipendeistä englanniksi

Tohtoriohjelman suorittaminen Aalto-yliopistossa antoi minulle vahvan luottamuksen ammattitaitooni ja osaamiseeni.

Tohtoriopiskelijoiden valmistumiskysely 2022

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

45% tohtoriopiskelijoita tähtää akateemiselle uralle opintojensa aikana. Loput aikovat työskennellä teollisuudessa, julkisella sektorilla tai yrittäjinä. (Valmistumiskysely 2022)

Kolme vuotta valmistumisen jälkeen 40 prosenttia tohtoriksi valmistuneista on töissä yrityksessä ja kolmasosa yliopistossa. Jopa kolme neljästä työskenteli asiantuntijan roolissa. Puolet työskenteli tutkimustyön parissa, neljäsosa suunnittelun ja kehityksen parissa. (Uraseurantakysely 2022)

Tohtorinhatut promootiopäivänä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Yhteistyö
Promootiohatut pöydällä

Yritykset tarvitsevat tohtoreita - ydinosaamisesta ison kuvan hallintaan

Tohtoriopinnot ovat tie itsensä kehittämiseen ja käytännön ongelmia ratkovaan tutkimustyöhön. Yritykset saavat tohtoreista monialaisia osaajia, jotka eivät pelkää tarttua isoihin haasteisiin.

Uutiset

Yhteystiedot

Luettuaan hakuohjeet hakijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä heitä kiinnostavan tohtoriohjelman tohtorinkoulutuspalveluihin.

TechPromootio2014_hattu

Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtorinkoulutuspalvelut auttavat tohtoriopiskelijoita, vastuuprofessoreita, ohjaajia ja tohtoriohjelmien johtajia tohtorinkoulutukseen liittyvissä asioissa.

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: