Tohtorinkoulutus

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Aalto-yliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteiden, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Hakeminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutukseen tapahtuu suoraan tohtoriohjelmiin. Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta.

Loading table of contents

Tohtorikoulutettavien valinta

Hakuaika Aalto-yliopiston tohtoriohjelmiin vaihtelee korkeakouluittain. Tohtorikoulutettavien valinta perustuu tohtoriohjelman verkkosivuilla etukäteen ilmoitettuihin valintaperusteisiin.

Opinto-oikeus myönnetään suoraan korkeakoulun edustaman koulutusalan mukaiseen tohtorin tutkintoon (kauppatieteen, taiteen tai tekniikan tohtorin tutkinto).

Löydät hakuohjeet ja -päivämäärät tohtorikoulutusohjelmien verkkosivuilta.

Yleinen hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Yleisen hakukelpoisuuden kriteerit on määritelty Suomen laissa (Yliopistolaki, 37 §), ja ne koskevat kaikkia suomalaisia yliopistoja.

Jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yleisesti ottaen soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan tutkinto, joka on suoritettu Bolognan prosessin periaatteiden mukaisesti (3+2 vuotta). Bolognan prosessia soveltamattomassa maassa suoritettuun tutkintoon täytyy kuulua vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin kuuluu pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö.

Jatko-opintoja edeltävän tutkinnon tulee antaa opiskelijalle riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseksi asianomaisessa tohtoriohjelmassa. Yliopisto voi vaatia, että valituksi tullut henkilö suorittaa tarvittavat täydentävät opinnot täyttääkseen tämän vaatimuksen.

Opiskelijan tulee myös täyttää jatko-opintoja varten edellytetyn kielitaidon vaatimukset.

Yleiset arviointiperusteet

Tohtorikoulutukseen hakevien arviointiperusteisiin kuuluu hakijan opintomenestys ja jatko-opintoihin soveltuvuus, tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus sekä hakijan mahdollisuudet suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Arvioinnissa huomioidaan aiemman tutkinnon soveltuvuus tohtorin tutkinnon pohjaksi sekä tutkimussuunnitelman sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Ohjauksen saatavuus väitöstutkimukselle on erittäin tärkeä kriteeri jatko-opiskelijoita valittaessa.

Lisätietoja tohtoriohjelmien hausta

Löydät tarkat hakuohjeet ja hakuaikataulut kunkin tohtoriohjelman hakuohjesivulta. Luettuasi hakuohjeet voit tarvittaessa olla yhteydessä sinua kiinnostavan tohtoriohjelman tohtorinkoulutuspalveluihin.

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.

Aalto ARTS

Perustieteiden tohtoriohjelma

Monitieteisessä perustieteiden tohtoriohjelmassa yhdistyy ainutlaatuisesti tiede, teknologia ja liiketalous. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa Perustieteiden korkeakoulun eri tutkimusalojen tohtoreita korkeiden kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisesti. Nelivuotisessa tohtoriohjelmassa voi valita tutkimusalakseen fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden.

Picture of Aalto University

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tohtoriohjelma koostuu 8 tutkimusalasta, jotka kattavat maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan, kiinteistötalouden, geoinformatiikan, rakennustekniikan, vesi- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, energiatekniikan sekä teknologiakasvatuksen. Tohtorinkoulutus toteutetaan korkeakoulun kaikilla laitoksilla: konetekniikan laitos, rakennustekniikan laitos ja rakennetun ympäristön laitos.

Aalto ENG

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Kemian tekniikan tohtoriohjelma koostuu kuudesta tutkimusalasta. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Kemian ja materiaalitieteen laitos ja Kemian tekniikan ja metallurgian laitos.

Doctoral students in the lab

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma on nelivuotinen englanninkielinen tohtoriohjelma. Voit erikoistua joko liiketalouteen, kansantalouteen tai rahoitukseen.

Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Monitieteinen sähkötekniikan tohtoriohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden työskennellä useilla tutkimusaloilla, jotka vaihtelevat perinteisestä sähkötekniikasta ja energia-alasta hyvinvointiteknologiaan, robotiikkaan, nanotieteisiin sekä tietoliikennetekniikkaan.

Aalto ELEC

Finland Fellowships for doctoral students

Aalto University awards Finland Fellowships to doctoral students as part of a national scholarship programme funded by the Ministry of Education and Culture. The programme runs from 2022 to 2024.

Finland Fellowship is awarded to those applicants from Africa, Central or South America who rank best according to academic criteria in the admissions process at Aalto. Applicants for Finland Fellowships must be citizens of a country in Africa, Central America or South America. Applicants with dual citizenship in Finland and one of the target nations may receive a Finland Fellowship only if their domicile is not Finland.

The amount of the fellowship per person is €2800/month for 7.5 months in addition to a €2000 arrival grant for moving expenses. Aalto scheme covers altogether 16 doctoral students (ARTS 2 students, BIZ 1 student, CHEM 2 students, ELEC 3 students, ENG 3 students and SCI 5 students). Finland Fellowships are paid in accordance with Aalto University Human Resources processes to Finnish bank accounts. Students who are absent for reasons permissible by law during the first year, who are prevented from beginning studies in Finland due to force majeure circumstances, or who already have funding for the next two years, may postpone their Finland Fellowship for a maximum of two academic years.

Students apply for Finland Fellowships when applying for doctoral studies at Aalto. Finland Fellowships are awarded only by application. Decisions on Finland Fellowships are made only for those students who have applied for them. The decisions on Finland Fellowship awards are made once per calendar year in December for that year’s applicants. Each school’s doctoral programme committee presents to its dean a list of nominees to receive the Finland Fellowship. The dean decides on the recipients of the fellowship.

By signing the employment contract, students confirm their acceptance of a Finland Fellowship with its monthly pay and its arrival grant. Students may also choose to decline a Finland Fellowship. This situation may arise for students who have funding from an external sponsor, for example. In such cases, the student declares to Doctoral Education Services in writing that he/she is declining the Finland Fellowship.

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaa kouluttavat haastavimpiin tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorinkoulutus on osa ainutlaatuista, monitieteistä ja kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Read more
TechConferment2019_Hattu&kuoro

Yhteystiedot

Luettuaan hakuohjeet hakijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä heitä kiinnostavan tohtoriohjelman tohtorinkoulutuspalveluihin.

TechPromootio2014_hattu

Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtorinkoulutuspalvelut auttavat tohtoriopiskelijoita, vastuuprofessoreita, ohjaajia ja tohtoriohjelmien johtajia tohtorinkoulutukseen liittyvissä asioissa. Tohtorinkoulutuspalvelut ovat osa Oppimispalveluita.

Palvelut
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa Aalto-yliopistosta valmistuneiden tohtorien urakehitystä ja sijoittumista työelämään.

Yhteistyö
Promootiohatut pöydällä

Yritykset tarvitsevat tohtoreita - ydinosaamisesta ison kuvan hallintaan

Tohtoriopinnot ovat tie itsensä kehittämiseen ja käytännön ongelmia ratkovaan tutkimustyöhön. Yritykset saavat tohtoreista monialaisia osaajia, jotka eivät pelkää tarttua isoihin haasteisiin.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu