Tietotekniikan laitos

Visuaalinen tietojenkäsittely ja ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus

Visuaalisen tietojenkäsittelyn ja ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen (human-computer interaction, HMI) tutkimuksessa keskitytään tietokonejärjestelmiin, jotka havainnoivat ympäristöä ja lisäävät ihmisen havaintoja elämän helpottamiseksi.

Tämän toteuttaminen edellyttää edistysaskelia sekä käänteisissä aisteissa (havainnointi; esim. tietokonenäkö) että eteenpäin suuntautuvissa aisteissa (ennakointi; esim. tietokoneen grafiikka, spatiaalinen ääni ja fyysinen simulointi) sekä lopulta niiden yhdistämistä kehittyvään ja oppivaan järjestelmään. Lisäksi digitaalisten laitteiden ja palvelujen nopea punoutuminen jokapäiväiseen elämään lisää tarvetta sille, että ihmisen ja tietokoneen välisissä rajapinnoissa ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon ihmisen kognitiiviset kyvyt ylirasituksen välttämiseksi. Mieltä kuvaaviin laskennallisiin malleihin sekä algoritmien avulla saavutettuun ymmärrykseen maailmasta ja lisättyyn todellisuuteen liittyy mahdollisuuksia ihmisten auttamiseksi heidän tavoitteissaan älykkään valmennuksen (esimerkiksi urheiluvalmennus, hyvinvointi, työkyky, stressinhallinta) sekä myös opetusohjelmien avulla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu