Tutkimus

Otamme kaikilla tutkimuksen osa-alueilla huomioon niin teorian kuin käytännön sovelluksetkin, minkä ansiosta teemme vaikuttavaa tieteellistä tutkimusta ja kehitämme yhteiskunnallisesti merkittäviä sovelluksia.
PML Research Group in Department of Computer Science

Tutkimusalueet

Tutkimus Tietotekniikan laitoksella on jaettu seitsemään tutkimusalueeseen.

Tietotekniikan laitoksella toimii myös useita tutkimusryhmiä. Tutustu tutkimusryhmiin laitoksen englannin kielisillä sivuilla.

Distributed Algorithms Research group

Algoritmit

Algoritmitutkimuksessa tutkitaan laskentaan liittyviä paradigmoja ja periaatteita.

Tietotekniikan laitos
Koneoppiminen on vienyt eteenpäin muun muassa konenäön, datatieteen, robotiikan ja ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen aloja. Kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Datatiede

Datatieteen tutkimusaloissa yhdistyvät tietojenkäsittelytiede, tilastotiede ja soveltava matematiikka, ja tutkimuksella pyritään ratkaisemaan sovelluksiin liittyviä ongelmia tietolähtöisellä tavalla.

Tietotekniikan laitos

Koneoppiminen ja tekoäly

Monien tekoälyyn liittyvien viimeaikaisten läpimurtojen taustalla oleva keskeinen teknologia, koneoppiminen, on yksi Aalto-yliopiston vahvuuksista. Alan tutkimuksella on Aalto-yliopistossa pitkä historia, ja sen pioneereina toimivat hermoverkkoja tutkineet Teuvo Kohonen ja Erkki Oja.

Tietotekniikan laitos

Mobiilijärjestelmät ja hajautetut järjestelmät

Mobiilijärjestelmien ja hajautettujen järjestelmien tutkimuksessa keskitytään haasteisiin, joita liittyy digitalisoituneen yhteiskunnan tietomäärien lisääntymiseen sekä esineiden internetiin liitettyjen laitteiden valtavasti lisääntyneeseen lukumäärään.

Tietotekniikan laitos

Turvallisuus ja yksityisyys

Pyrimme tutkimuksellamme saavuttamaan syvällisen ymmärryksen turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvistä näkökohdista sekä käytännön ratkaisuista, joilla tosielämän järjestelmien turvallisuutta ja yksityisyyttä voidaan parantaa.

Tietotekniikan laitos

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikassa tutkimme ohjelmistotuloksia luovia toimintoja, prosesseja ja käytäntöjä sekä itse tuloksia.

Tietotekniikan laitos

Visuaalinen tietojenkäsittely ja ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus

Visuaalisen tietojenkäsittelyn ja ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen (human-computer interaction, HMI) tutkimuksessa keskitytään tietokonejärjestelmiin, jotka havainnoivat ympäristöä ja lisäävät ihmisen havaintoja elämän helpottamiseksi.

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikan laitoksen tutkimusryhmät

Tietotekniikan laitoksella toimii useita tutkimusryhmiä.

Lue lisää
Computer Science research, processor on table

Tutkimuksen infrastruktuuri

Tietotekniikan laitoksella on Aalto Science-IT:n ylläpitämä sisäinen infrastruktuuri laskennalliseen tutkimukseen. Lisäksi laitos tekee yhteistyötä Tieteen tietotekniikan tutkimuskeskus CSC:n kanssa.

Science-IT

Science-IT vastaa laskennallisen tieteen infrastruktuurista Aalto-yliopistossa. Hankkeen vetovastuu on Perustieteiden korkeakoulussa.

Lue lisää
Piece of code on the computer screen, colourful text

Julkaisut

Viimeisimmät julkaisut Tietotekniikan laitokselta.

Kaikki julkaisut: research.aalto.fi

Learning Optimal Codes for MIMO Communications

Laia Amoros Carafi, Mikko Pitkänen 2021 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing

Breaking the linear-memory barrier in MPC: Fast MIS on trees with strongly sublinear memory

Sebastian Brandt, Manuela Fischer, Jara Uitto 2021 Theoretical Computer Science

Coresets for Clustering in Excluded-minor Graphs and Beyond

Vladimir Braverman, Shaofeng Jiang, Robert Krauthgamer, Xuan Wu 2021 Proceedings of the 2021 ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms

IoT Cloud Security Review

Fei Chen, Duming Luo, Tao Xiang, Ping Chen, Junfeng Fan, Linh Truong 2021 ACM COMPUTING SURVEYS

Randomized shortest paths with net flows and capacity constraints

Sylvain Courtain, Pierre Leleux, Ilkka Kivimäki, Guillaume Guex, Marco Saerens 2021 Information Sciences

The ‘Eudaimonic Experience’: A Scoping Review of the Concept in Digital Games Research

Rowan Daneels, Nick Bowman, Daniel Possler, Elisa Mekler 2021 71th Annual International Communication Association (ICA) Conference

"Whatever the Emotional Experience, It's Up to Them": Insights from Designers of Emotionally Impactful Games

Alena Denisova, Julia Bopp, Thuy Duong Nguyen, Elisa Mekler 2021 CHI 2021 - Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems

Span-core Decomposition for Temporal Networks

Edoardo Galimberti, Martino Ciaperoni, Alain Barrat, Francesco Bonchi, Ciro Cattuto, Francesco Gullo 2021 ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data

Personalised Services in Social Situations: Principal–Agent Relationships in Account Sharing

Jesse Haapoja, Airi Lampinen, Kari Vesala 2021 Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
More information on our research in the Research database.
Research database
Perustieteiden korkeakoulu

Related units

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu