Tietotekniikan laitos

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikassa tutkimme ohjelmistotuloksia luovia toimintoja, prosesseja ja käytäntöjä sekä itse tuloksia.

Tutkimus perustuu teollisuuden käytäntöihin, ja siinä hyödynnetään useita tutkimuslähestymistapoja, kuten empiirisiä, rakentavia, osallistavia, monialaisia ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä. Tutkimusta sovelletaan usein teollisuuden käytäntöihin, ja siinä tutkitaan myös ohjelmistoihin ja järjestelmien kehittämiseen liittyviä arvoketjuja ja liiketoimintamalleja, joissa ohjelmistopohjaisten tuotteiden tai palvelujen tuottaminen, ostaminen ja myyminen on olennainen osa arvon tuottamista. Tutkimusaiheisiin kuuluu laajamittainen ketterä ohjelmistokehitys, yleinen ohjelmistosuunnittelu, yritysjärjestelmien kehittäminen ja integrointi, esineiden internet, digitalisaatio, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja vaatimustenhallinta. Kaikille tutkimusaiheille yhteistä on se, että tutkimus toteutetaan todellisissa teollisuuden sovellutuksissa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu