Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Aalto-yliopiston toiminnan periaatteita ovat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Edistämme näitä periaatteita ja ehkäisemme syrjintää kaikessa toiminnassamme.
Students at campus

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eritaustaisia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. Yhteisenä tavoitteena on, että yliopistossa vallitsee hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö edistävät omalta osaltaan Aalto-yliopiston kestävää sosiaalista ja kulttuurista kehitystä.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (EQU-suunnitelma) (linkki) tukee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon jatkuvaa edistämistä yliopistossa. Aalto-yliopiston arvojen ja yhdenvertaisuuden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa hoitaa EQU-toimikunta, jossa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on edustaja.

EQU-toimikunta laatii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista ja seurantaa varten erillisen toimeenpanosuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. Korkeakoulut ja yliopiston yhteiset yksiköt valmistelevat omat käytännön toimintasuunnitelmansa yliopiston EQU-suunnitelman ja toimeenpanosuunnitelman perusteella. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa EQU suunnitelmasta vastaa korkeakoulun johtoryhmä.

Yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussivu

Code of Conduct

Häirintä ja epä-asiallinen käytös

Tilastot

Lähde: Equality statistics Aalto ARTS 2020

  diagrams of non-finish students by gender on bachelor, master and postgraduate level.

  Ulkomaalaiset opiskelijat sukupuolen mukaan eri tasoilla.

  A diagram comparing the percentage of men and women in different positions during 2018 to 2020

  Sukupuolijakauma.

  Percentage of Non-Finns compared to Finns in 2018 to 2020

  Kansalaisuusjakauma.

   Iina Ekholm

  Iina Ekholm

  International Relations Manager
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: