Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen

Yhdenvertaisuus, diversiteetti ja inklusiivisuus Sähkötekniikan korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenver­tainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti.
Aalto University strategy/ image: Aleksi Poutanen

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eritaustaisia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. Yhteisenä tavoitteena on, että yliopistossa vallitsee hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö edistävät omalta osaltaan Aalto-yliopiston kestävää sosiaalista ja kulttuurista kehitystä.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (EDI-suunnitelma) tukee yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, diversiteetin ja inklusiivisuuden jatkuvaa edistämistä yliopistossa. Aalto-yliopiston arvojen ja yhdenvertaisuuden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa hoitaa EDI-toimikunta, jossa Sähkötekniikan korkeakoulua edustaa kehityspäällikkö.

EDI-toimikunta laatii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ja seurantaa varten erillisen toimeenpanosuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. Korkeakoulut ja yliopiston yhteiset yksiköt valmistelevat omat käytännön toimintasuunnitelmansa yliopiston EDI-suunnitelman ja toimeenpanosuunnitelman perusteella.

Yhdenvertaisuustyö Sähkötekniikan korkeakoulussa

Aalto ELECissä yhdenvertaisuustyötä koordinoi yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä. Ryhmä toimii yhteistyössä dekaanin, henkilöstö- ja oppimispalveluiden, viestinnän ja muiden keskeisten tahojen kanssa. Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä seuraa koulun diversiteetin kehitystä ja yhdenvertaisuustyön edistymistä. Tavoitteena on ehkäistä mahdollisia ongelmia ennalta ja puuttua epäkohtiin nopeasti.

Korkeakoululle on laadittu konkreettinen yhdenvertaisuustyön toteutussuunnitelma (Equality, diversity and inclusion action plan), joka perustuu Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Koulutason toteutussuunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan vuosittain.

Sähkötekniikan korkeakoulun yhdenvertaisuusrahoitus

Myönnämme korkeintaan 5000 euron apurahoja innovatiivisille, rahaston tavoitteita tukeville hankkeille sekä Aallossa että sen ulkopuolella.

Lue lisää
ARTS studio with a close-up on colourful yarns on a loom, image by Mikko Raskinen

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Lue lisää
Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Lue lisää
Kaksi henkilöä kampuksella.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu