Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen

Sähkötekniikan korkeakoulun kehittäminen

Sähkötekniikan korkeakoulun kehittämistä rytmittävät Aallon strategisen suunnittelun vuosiprosessit. Tältä sivulta löydät tietoa prosessien toteuttamisesta sähkötekniikan korkeakoulussa.

Strategisen suunnittelun prosessit

Sähkötekniikan korkeakoulun toimintaa kehitetään ja seurataan yliopiston strategisen suunnittelun vuosiprosesseissa, joihin voit tutustua tarkemmin Aalto-käsikirjassa. 

  • Ennakkokatselmus (University Preview), eli toimintaympäristön tarkastelu, tehdään useimpina vuosina ainoastaan yliopistotasolla.
  • Vuosikatsauksessa (University Review), tarkastellaan menneen vuoden toimintaa, saavutuksia ja strategisille mittareille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sähkötekniikan korkeakoulussa vuosikatsaus käsitellään korkeakoulun johtoryhmässä ja opetuksen johtoryhmässä. Lisäksi dekaani esittelee tulosten yhteenvedon korkeakoulun henkilöstölle. 
  • Yliopistodialogeihin (University Dialogue) yksiköt päivittävät strategiset toimintasuunnitelmansa ennakkokatselmuksen ja vuosikatsauksen havaintojen perusteella. Sähkötekniikan korkeakoulussa strategisen suunnitelman päivittämisprosessissa asiat toistuvat vuorovuosittain. Joka toinen vuosi johtoryhmä yhteistyössä sidosryhmien kanssa käy suunnitelman perusteellisesti lävitse ja katsoo pidemmälle tulevaisuuteen. Myös yhteisöltä kerätään palautetta. 
  • Joka toinen vuosi päivittäminen on kevyempää, mutta prosessiin kuuluu dekaanin laitosvierailut ja tenure track -seminaari koulun professoreille. Seminaari mahdollistaa laajan keskustelun ehdotetuista tenure track -paikoista ja koulun tutkimusaloista.

Jokainen yhteisömme jäsen osallistuu koko ajan suunnitelman toteuttamiseen osana omaa työtään. Laatu ja jatkuva parantaminen on sisäänrakennettu jokapäiväiseen toimintaan ja koskee jokaista Aallon opiskelijaa ja työntekijää.

Ioncell coat | Design by Anna-Mari Leppisaari | Photo by Eeva Suorlahti

Strategisen suunnittelun vuosiprosessit

Tutustu Aalto-yliopiston vuosittaisiin strategisen suunnittelun prosesseihin sekä strategian dokumentointiin, seurantaan ja raportointiin.

Aalto-käsikirja

Ajankohtaiset kehitysprojektit

Sähkötekniikan korkeakoulun johtoryhmä järjesti keväällä 2024 koko henkilökunnalle avoimen yhteisökeskustelujen sarjan kerätäkseen palautetta ja ehdotuksia koulun toiminnan kehittämiseksi. Tilaisuuksissa keskusteltiin muun muassa päätöksenteosta ja rahoituksesta, organisaatiokulttuurista, yhteistyön lisäämisestä, työkuormasta, tilojen käytöstä, opetuksen kehittämisestä, tutkimusinfrastruktuureista ja henkilöstön urien tukemisesta.

Yhteensä
327
palautetta ja ideaa
Ryhmiteltiin
33
aiheeksi
Joista
useat
jo koulun suunnitelmassa
Vielä valittavana
1-2
keskeistä projektia
  • Koulun johtoryhmä seurasi prosessin etenemistä johtoryhmän kokouksissa.
  • Kaikki palaute ja ideat käsiteltiin ja jaettiin laajempiin aiheisiin ja teemoihin, joista useat sisällytettiin strategiseen suunnitelmaan vuosille 2025-2028 (linkki vie englanninkielisille sivuille, päivitetty versio saatavilla elokuussa 2024).
  • Koulun johtoryhmä valitsee vielä 1-2 keskeistä kehityshanketta keskustelusarjan yhteenvetokokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella.

Jokaisen osallistuminen toteutukseen on tärkeää - johto ei voi saada muutosta aikaan yksin.

Dekaani Jussi Ryynänen yhteisökeskusteluiden yhteenvetotilaisuudessa

Lisätietoja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: