Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2016 valmistuneille tohtoreille.
Researcher at School of Electrical Engineering

Yli puolet tohtoreista töissä yrityksissä

Sähkötekniikan korkeakoulusta vuonna 2016 valmistuneista ja kyselyyn vastanneista tohtoreista 64 % oli työssä yksityisessä yrityksessä tai valtionyhtiössä. Liki neljännes vastanneista työskenteli yliopistossa.

Vastaajat työskentelivät pääsääntöisesti tutkimuksen parissa. Lisäksi vastanneiden työtehtävät liittyivät useimmiten suunnitteluun ja kehitykseen sekä johtamis- ja esimiestehtäviin.

50 %vastaajista koki työtehtäviensä muuttuneen vaativimmiksi tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yhdeksän tohtoria kymmenestä tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta

Vuonna 2016 valmistuneista tohtoreista jopa 90 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta.

Kyselyyn vastanneista 89 % koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla.

Nykyiset työtehtäväni eivät suoraan liity
tutkintoni aihepiiriin, mutta koen silti hyötyneeni
tutkinnon suorittamisesta.

Vuonna 2016 Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Kaikkiaan 84 % vastanneista arvioi pystyvänsä hyödyntämään tohtorikoulutuksen aikana oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään.

Kyselyyn vastanneet arvioivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi

  1. ongelmanratkaisutaidot
  2. itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus sekä
  3. kyky oppia ja omaksua uutta tietoa

Näiden taitojen arvioitiin myös kehittyneen hyvin tohtoriopintojen aikana.

Nykyisiä tohtoriopiskelijoita kehotetaan verkostoitumaan

Vastaajilta kysyttiin myös, millaista osaamista he kannustavat tohtorikoulutuksessa olevia hankkimaan työelämää varten. Tohtorit toivat vastauksissaan esiin verkostoitumisen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen.

Valmistuneet vinkkaavat tohtoriopiskelijoita hankkimaan käytännön taitoja, esimerkiksi osaamista ohjelmoinnista, taloushallinnosta ja projektinhallinnasta.

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Eeva Katri
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

 

Katso myös

Aalto ELEC

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Monitieteinen sähkötekniikan tohtoriohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden työskennellä useilla tutkimusaloilla, jotka vaihtelevat perinteisestä sähkötekniikasta ja energia-alasta hyvinvointiteknologiaan, robotiikkaan, nanotieteisiin sekä tietoliikennetekniikkaan.

Koulutustarjonta
Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu