Palvelut

Vastuullinen kansainvälistyminen – vientivalvonnan ja pakotteiden noudattaminen Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto pyrkii kansainvälistymään vastuullisesti. Aalto noudattaa kansainvälisiä vientivalvontaa ja pakotteita koskevia säännöksiä, jotka rajoittavat tiettyjen tuotteiden tai teknologioiden vientiä tai kieltävät sen kokonaan. Säännösten tarkoitus on estää joukkotuhoaseina käytettävissä olevien tutkimustulosten laiton leviäminen, parantaa kyberturvallisuutta ja torjua ihmisoikeusloukkauksia. Aalto edistää toiminnallaan suomalaisen tekniikan vastuullista vientiä. Vientivalvonta ja pakotteet eivät estä tutkimusta mutta edellyttävät tarkkuutta. Vientivalvonnan alainen tekniikka on sellaista, jota voidaan käyttää ei-toivottuihin tarkoituksiin, jos se päätyy vääriin käsiin. Esimerkkejä ei-toivotuista tarkoituksista ovat sotilaskäyttö asevientikiellon kohteena olevissa maissa, käyttö joukkotuhoaseena ja ihmisoikeusloukkaukset.
A laptop and papers on a table.
Photo: Aalto University / Anni Hanen-Kajander

Vientivalvonta ja pakotteet

Vientivalvontaa ja pakotteita koskevien säännösten noudattaminen on tärkeä osa vastuullista kansainvälistymistä. Näitä säännöksiä ovat Suomen kansallinen sekä EU:n ja Yhdysvaltojen vientiä koskeva lainsäädäntö (EAR ja ITAR) sekä EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteet. 

Uutta teemasta: Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvat rajoittavat toimenpiteet

Vientivalvonta

Pakotteet

Vientivalvonta rajoittaa kehittyneen teknologian siirtoa ulkomaille konfliktien, ihmisoikeusloukkausten, joukkotuhoaseiden ja kyberturvallisuusuhkien ehkäisemiseksi.

Pakotteet ovat oikeudellisia toimenpiteitä, jotka rajoittavat esimerkiksi taloudellisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamista pakotteiden kohteena olevien hallintojen tai ryhmien kanssa tai estävät toiminnan kokonaan.

Teknologia

Kaksikäyttötuote

Teknologia tarkoittaa erityistä tietoa, jota tarvitaan tuotteen kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten. Tämä tieto annetaan teknisen tiedon tai teknisen avun muodossa.

Kaksikäyttötuote on tuote, ohjelmisto tai teknologia, jota voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Kaksikäyttötuotteita ovat myös tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden tai niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa.

Vientivalvonta koskee säänneltyjen hyödykkeiden – kuten tutkimustulosten, luodun tiedon tai säänneltyjä aiheita käsittelevien kurssien – toimittamista, jakamista tai siirtämistä ulkomaille tai ulkomaisille henkilöille tai tahoille. Vientivalvontaa sovelletaan myös tietoon ja ohjelmistoihin. Säännösten rikkomisesta voi aiheutua rikosoikeudellisia seuraamuksia, sakkoja tai mainehaittoja. Säännökset perustuvat kansainvälisiin valvontajärjestelyihin, jotka on luotu terrorismin vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Vientivalvonnan ja kaksikäyttötuotteiden merkitys on kasvanut, ja kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä onkin päivitetty viime aikoina. Sääntelyä sovelletaan kaikkeen Aallon toimintaan. Euroopan unionilta rahoitusta saaviin hankkeisiin sovelletaan etenkin kaksikäyttötuotteita koskevaa sääntelyä.

Säännöksiä sovelletaan tiettyihin tuotteisiin ja hyödykkeisiin, maihin, loppukäyttäjiin ja loppukäyttöön. Niitä sovelletaan myös tietoon yleensä, esimerkiksi julkaisuihin ja opetukseen. Vientivalvonnan ja pakotteiden tyypillisiä kohteita:

  • Sotilaskäyttöön suunnitellut tavarat ja niiden osat (aseet).
  • Kaksikäyttötuotteet eli ei-sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut tavarat, jotka ovat muunnettavissa sotilastarkoituksiin.
  • Kyberturvallisuuteen tai vakoiluun liittyvät tavarat.
  • Eri maita ja niiden kansalaisia ja muita tahoja vastaan määrätyt pakotteet.

Vientivalvonnan mahdolliset vaikutukset sinuun

Vientivalvonta vaikuttaa moniin yliopiston toimintoihin. Kerromme osasta tarkemmin alla.

Lisätietoa:

Ulkoministeriö on Suomessa toimivaltainen kansallinen viranomainen vientivalvontaa koskevissa asioissa.

Euroopan unionin ohjeet:

Huomioon otettavaa Yhdysvaltojen lainsäädäntöä:

  • Yhdysvaltain vientivalvontamääräykset (Export Administration Regulations, EAR) ja kansainvälistä asekauppaa koskevat määräykset (International Traffic in Arms Regulation, ITAR)

Yhteenveto: miten vienti ja siirtäminen määritellään EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäädännössä

Vienti EU:n ulkopuolelle

koskee kaikkia EU:n vientivalvontaluettelon tuotteita ja palveluja

fyysisten tuotteiden vienti

tuotteiden/palvelujen virtuaalinen siirto; sähköposti; tiedonsiirto, lataaminen ulkomailta käytettävissä oleviin pilvipalveluihin 

vienti muistitikulla tai kiintolevyllä

tiedon suullinen siirtäminen EU:n ulkopuoliselle yleisölle

Vienti ja jälleenvienti Suomen ulkopuolelle 

koskee EU:n puolustustarvikkeita ja joitain arkaluonteisia kaksikäyttötuotteita (ks. EU:n luettelot ylempää) sekä Yhdysvaltojen vientivalvontaluetteloissa olevia puolustustarvikkeita (ITAR) ja kaksikäyttötuotteita (EAR)

koskee kaikkea vientiä ja siirtämistä Suomen ulkopuolelle (fyysinen siirtäminen, siirtäminen sähköpostitse tai muistitikulla, rajoitusten alaisten tavaroiden kuvailu puhelimitse Suomen ulkopuolella olevalle henkilölle, jne.) 

Siirto Suomessa henkilöille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia; vienti tai jälleenvienti

koskee Yhdysvaltojen vientivalvonnan alaisia puolustustarvikkeita (ITAR) ja kaksikäyttötuotteita (EAR)

esimerkiksi tapaukset, joissa Suomen kansalainen antaa ei-kansalaiselle pääsyn EAR:n alaiseen tekniseen tietoon (tämä katsotaan vienniksi) 

Yhdysvaltain kansainvälistä asekauppaa koskevien määräysten (ITAR) alaisten tuotteiden sääntely on tiukempaa kuin vientivalvontamääräysten (EAR) alaisten tuotteiden; EAR:n yhteydessä henkilön kansalaisuus määritellään hänen viimeisimmän kansalaisuutensa tai pysyvän oleskelunsa perusteella, kun taas ITAR:n yhteydessä huomioon otetaan henkilön kaikki kansalaisuudet ja pysyvät oleskelut 

Tekninen tuki

koskee EU:n kaksikäyttötuotteiden sääntelyä 

kaksikäyttötuotteita koskevan sääntelyn alaisiin tuotteisiin liittyvän teknisen tuen, palveluohjeiden, osaamisen ja taitojen siirtäminen joko EU:n ulkopuolelle tai EU:n sisällä henkilöille, jotka eivät ole EU:n kansalaisia

Ethän epäröi pyytää apua! Koulujen yhteyshenkilöiden yhteystiedot:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulu

Muut, lakipalvelut ja tutkimuspalvelut

Kristiina Kemetter

Päälakimies
Ella Bingham

Ella Bingham

Head of Research Services
U901 Research Services
Annukka Jyrämä

Annukka Jyrämä

Erityisasiantuntija
U901 Research Services

Koulutusta vientivalvonnasta

Koulutus on on Aaltolaisille ja vaatii kirjautumisen. Kurssi löytyy myös Worday learning palvelusta. Kurssi on vain englanniksi. 

Two people outside talking

Export control fundamentals (ulkoinen linkki)

Aalto University is committed to - and expects its staff and students to be committed to - carry out all activities in compliance with the export control and sanctions regulations. It is the responsibility of each community member to pay attention to and abide by the restrictions (e.g export controls and economic sanctions) applicable to their own field of science or work.


ONLY INTERNAL FOR AALTO; requires identification

Photo by Mari Kaarni

Jos kansainvälistymisemme ei ole vastuullista, Aallon tehtävä, arvot ja tapa toimia vaarantuvat.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto
People

Tutkimushankkeen eettinen itsearviointi – Aalto-yliopiston tuki ja ohjeet

Täällä tarjoamme tukea, linkkejä ja vinkkejä tutkimushankkeen tutkimuseettiseen itsearviointiin

Henkilöstölle – uutisia ja tukea työhösi
Tätä palvelua tarjoaa:

Lakipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: