Palvelut

Ulkomaankomennus (yli 1kk) ja muu ulkomailla työskentely

Ulkomaankomennuksella tarkoitetaan Aallossa pääsääntöisesti yli 1 kk:n ulkomaantyöskentelyjaksoa. Kaikki ulkomailla työskentely käsitellään Aallossa komennuksina.
Alle yhden kuukauden ulkomaanmatkoihin löydät ohjeita Aallon matkustuspalveluiden sivuilta.
Three people working together

Ulkomaankomennuksesta sopiminen

  Komennussopimusprosessiin ja siihen liittyvien pakollisten viranomaisasioiden hoitoon tulee varata riittävästi aikaa.

  Kun alat suunnitella ulkomaantyöskentelyä ja olet keskustellut esimiehesi ja talouspalveluiden kanssa ulkomaankomennukselle lähtemisestä sekä komennuksen kustannusten ja kulujen korvauksesta, ota hyvissä ajoin yhteys oman laitoksesi/yksikkösi HR-koordinaattoriin tai koulusi henkilöstöpäällikköön komennussopimuksen laatimiseksi sekä verotuksen ja sosiaaliturvan selvittämiseksi!

  Ulkomaankomennuksesta tehdään aina kirjallinen komennussopimus työntekijän ja Aalto-yliopiston välillä. Komennussopimus täydentää varsinaista työsopimusta ja siinä määritellään ulkomaantyöskentelyn ehdot.

  Komennussopimuksiin sovelletaan Aallon Ulkomaankomennuspolitiikan mukaisia periaatteita (kts liite). Komennuspolitiikan tarkoitus on tukea komennusprosessin sujuvaa etenemistä ja prosessiin liittyvien asioiden asianmukaista, tasapuolista ja oikea-aikaista käsittelyä.

  Komennussopimusprosessi toteutetaan Workdayssä. Vaikka laitoksen HR:n edustaja on vastuussa Workday:n komennusprosessista, myös komennukselle lähetettävän työntekijän tulee olla aktiivinen tarvittavien tietojen ja asiakirjojen toimittamisessa Workday-järjestelmään sekä HR:lle.

  Komennussopimus laaditaan toistaiseksi paperisena. Komennussopimus tulee olla laadittuna ja komennusmatkavakuutus hankittuna ennen ulkomaankomennuksen alkamista.

  Huom! Korona-aikana tulee jokaisesta ulkomaille suuntautuvasta matkasta tehdä riskiarvio, joka dekaanin tulee hyväksyä  https://www.aalto.fi/system/files/2020-06/Riskikartoitus_0.pdf

  Tukimateriaalia:

  • Komennukselle lähtevän muistilista,  "Check list for International Assignment" (kts liite) muistuttaa ulkomaisen työskentelyjakson eri vaiheissa muistettavista asioita

   

  Työskentely ulkomailla muusta syystä kuin oman työn takia

  Kaikki yli 30 vrk:n ulkomailla työskentely käsitellään Aallossa komennuksina. (Alle 1kk pituista työmatkaa varten ei edelleenkään tarvitse tehdä komennussopimusta, katso ohjeet alle 30 vrk:n ulkomaanmatkaan matkustuspalveluiden(aalto.fi) sivulta)

  Ulkomailla työskentelystä (ml. työskentelyn ehdot ja kustannusten korvausten määrä Aalto-yliopiston ulkomaankomennuspolitiikkaa noudattaen) tulee sopia hyvissä ajoin ennen ulkomaan työskentelyn ajankohtaa työntekijän ja esimiehen kesken. Ulkomaantyöskentelyn ajalle laaditaan komennussopimus ja otetaan komennusmatkavakuutus. Ilman komennusmatkavakuutusta ulkomaantyöskentelyjaksolle ei voi lähteä!

  Sosiaaliturvan, verotuksen ja lupa-asioiden osalta toimitaan kuten komennusten osalta muutoinkin.

  Huom! Korona-aikana tulee jokaisesta ulkomaille suuntautuvasta matkasta tehdä riskiarvio, joka dekaanin tulee hyväksyä  https://www.aalto.fi/system/files/2020-06/Riskikartoitus_0.pdf

  Etätyö ulkomailla (työntekijän henkilökohtaisista, esim. perhesyistä johtuva työskentely) on mahdollista vain tilanteissa, joissa työntekijä on vakuutettu ulkomaille komennetun puolison kautta, ja Aallon työntekijälle saadaan Suomen viranomaiselta päätös Suomen sosiaaliturvaan ja eläkevakuutusjärjestelmään kuulumisesta.

  Lähtökohta on, että työskentely Aalto-yliopistossa aloitetaan aina Suomessa. Poikkeusjärjestelyistä on aina sovittava etukäteen HR-päällikön, dekaanin ja provostin kanssa.

  Huom! Kaikissa ulkomaantyöskentelyn muodoissa tulee ottaa yhteys laitoksen HR:ään jotta pystymme varmistamaan ulkomaantyöskentelyn mahdollisesti vaatimien viranomaisasioiden lainmukaisen hoitamisen!

  Ulkomaantyöskentelystä lisää tietoa laitoksen/yksikön HR-palveluista.

  Ulkomaille lähtevän työntekijän verotus ja sosiaaliturva ja lupa-asiat

  Ulkomaille työskentelemään lähdettäessä tulee hyvissä ajoin selvittää henkilön verotuksen ja sosiaaliturvan määräytyminen työskentelyjakson aikana. Näihin voivat vaikuttaa sekä Suomen että kohdemaan lait ja muu säännöstö sekä ulkomaankomennukselle lähtevän henkilön oma tilanne (muut tehtävät, perhe ym.). Henkilö vastaa itse asianmukaisen työ- ja oleskeluluvan hankkimisesta kohdemaahan ja toimittaa siitä dokumentaation oman yksikkönsä HR:lle.

  Lisätietoja vero.fi ja kela.fi.

   

  IT

  IT:n ohjeistukset ja tarkistuslistat ulkomaille työskentelemään lähteville löytyvät täältä (aalto.fi).

  Lisätietoa

  Lisätietoa ulkomaankomennuksesta saat laitoksesi HR-koordinaattorilta.

  Kommentit ja parannusehdotukset tätä sivustoa ja komennukselle lähtevän henkilökunnan ohjeistusta ja palveluita koskien ovat tervetulleita osoitteeseen [email protected], puh. 050 312 0912, [email protected], puh. 050 5961099 

  Katso myös

  Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus -hakemisto

  Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus -hakemisto

  Mikko Raskinen Aalto yliopisto Otaniemi

  Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

  Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

  People biking in front of Väre and ABloc
  Tätä palvelua tarjoaa:

  Henkilöstöpalvelut

  Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu