Palvelut

Ulkomaankomennus (yli 1kk) ja muu ulkomailla työskentely

Ulkomaankomennuksella tarkoitetaan Aallossa pääsääntöisesti yli 1 kk:n ulkomaantyöskentelyjaksoa. Kaikki ulkomailla työskentely käsitellään Aallossa komennuksina.
Alle yhden kuukauden ulkomaanmatkoihin löydät ohjeita Aallon matkustuspalveluiden sivuilta.
Three people working together

Ulkomaankomennuksesta sopiminen

Komennussopimusprosessiin ja siihen liittyvien pakollisten viranomaisasioiden hoitoon tulee varata riittävästi aikaa.

Kun alat suunnitella ulkomaantyöskentelyä ja olet keskustellut esihenkilösi ja talouspalveluiden kanssa ulkomaankomennukselle lähtemisestä sekä komennuksen kustannusten ja kulujen korvauksesta, ota hyvissä ajoin yhteys oman laitoksesi/yksikkösi HR-palveluihin tai koulusi henkilöstöpäällikköön komennussopimuksen laatimiseksi sekä verotuksen ja sosiaaliturvan selvittämiseksi!

Ulkomaankomennuksesta tehdään aina kirjallinen komennussopimus työntekijän ja Aalto-yliopiston välillä. Komennussopimus täydentää varsinaista työsopimusta ja siinä määritellään ulkomaantyöskentelyn ehdot.

Komennussopimuksiin sovelletaan Aallon Ulkomaankomennuspolitiikan mukaisia periaatteita (kts liite). Komennuspolitiikan tarkoitus on tukea komennusprosessin sujuvaa etenemistä ja prosessiin liittyvien asioiden asianmukaista, tasapuolista ja oikea-aikaista käsittelyä.

Komennussopimusprosessi toteutetaan Workdayssä. Vaikka laitoksen HR:n edustaja on vastuussa Workday:n komennusprosessista, myös komennukselle lähetettävän työntekijän tulee olla aktiivinen tarvittavien tietojen ja asiakirjojen toimittamisessa Workday-järjestelmään sekä HR:lle.

Komennussopimus laaditaan toistaiseksi paperisena. Komennussopimus tulee olla laadittuna ja komennusmatkavakuutus hankittuna ennen ulkomaankomennuksen alkamista. Ilman komennusmatkavakuutusta ulkomaantyöskentelyjaksolle ei voi lähteä!

Mikäli matkan kohteena on maa, johon ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta tai kaikkea matkustamista, Aalto-yliopisto edellyttää riskiarvion tekemistä ja dekaanin/palvelujohtajan hyväksyntää.
Katso lisätiedot Matkustuspalveluiden sivuilta.

Tukimateriaalia:

  • Komennukselle lähtevän muistilista,  "Check list for International Assignment" (kts liite) muistuttaa ulkomaisen työskentelyjakson eri vaiheissa muistettavista asioita
  • Matkatiimin ohje kulusuunnitelman tekoon NEOssa 

Huomioitavaa ulkomaantyöskentelystä

Kaikki yli 30 vrk:n ulkomailla työskentely käsitellään Aallossa komennuksina. (Alle 1kk pituista työmatkaa varten ei edelleenkään tarvitse tehdä komennussopimusta, katso ohjeet alle 30 vrk:n ulkomaanmatkaan matkustuspalveluiden(aalto.fi) sivulta).

Komennusmatkavakuutus on aina otettava ulkomaantyöskentelyjaksolle.

Etätyö ulkomailla on lähtökohtaisesti kielletty toistaiseksi perustuen PMT:n päätökseen 28.01.2021.

Lähtökohta on, että työskentely Aalto-yliopistossa aloitetaan aina Suomessa.

Poikkeusjärjestelyiden kohdalla päätöstä ei voi tehdä työntekijän tai esihenkilön toimesta, vaan niistä on aina sovittava etukäteen koulun HR-päällikön, dekaanin ja provostin kanssa.

Mikäli yksikössä työskentelee ulkomailla pysyvästi asuva henkilö, joka ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin (esim. ns. paikalta palkattu tai pysyvästi ulkomailla asuva suomalainen), tai työntekijällä on virka Suomen ulkopuolella, tulee Aalto-yliopiston selvittää mahdolliset työnantajavelvollisuudet kyseisessä maassa. Tällöin työntekijän palkannut laitos/yksikkö vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat Aallon työnantajavelvoitteiden (sosiaaliturva, eläke, työttömyysvakuutus ym.) hoitamisesta kohdemaan viranomaisten kanssa, mahdollisesta työnantajan rekisteröitymisestä sekä edellytettyjen lakisääteisten maksujen tilittämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Huom! Kaikissa ulkomaantyöskentelyn muodoissa tulee ottaa yhteys laitoksen HR:ään jotta pystymme varmistamaan ulkomaantyöskentelyn mahdollisesti vaatimien viranomaisasioiden lainmukaisen hoitamisen!

Ulkomaantyöskentelystä lisää tietoa laitoksen/yksikön HR-palveluista.

Ulkomaille lähtevän työntekijän verotus ja sosiaaliturva ja lupa-asiat

Ulkomaille työskentelemään lähdettäessä tulee hyvissä ajoin selvittää henkilön verotuksen ja sosiaaliturvan määräytyminen työskentelyjakson aikana. Näihin voivat vaikuttaa sekä Suomen että kohdemaan lait ja muu säännöstö sekä ulkomaankomennukselle lähtevän henkilön oma tilanne (muut tehtävät, perhe ym.). Henkilö vastaa itse asianmukaisen työ- ja oleskeluluvan hankkimisesta kohdemaahan ja toimittaa siitä dokumentaation oman yksikkönsä HR:lle.

Lisätietoja vero.fi ja kela.fi.

Lisätietoa

Ulkomaantyöskentelystä lisää tietoa laitoksen/yksikön HR-palveluista.

Kommentit ja parannusehdotukset tätä sivustoa ja komennukselle lähtevän henkilökunnan ohjeistusta ja palveluita koskien ovat tervetulleita osoitteeseen [email protected]

Katso myös

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus -hakemisto

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus -hakemisto

Mikko Raskinen Aalto yliopisto Otaniemi

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

People biking in front of Väre and ABloc
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: