Palvelut

Ulkomaankomennus (yli 1kk) ja muu ulkomailla työskentely

Ulkomaankomennuksella tarkoitetaan Aallossa pääsääntöisesti yli 1 kk:n ulkomaantyöskentelyjaksoa. Kaikki ulkomailla työskentely käsitellään Aallossa komennuksina.
Alle yhden kuukauden ulkomaanmatkoihin löydät ohjeita Aallon matkustuspalveluiden sivuilta.
Three people working together

Ulkomaankomennuksesta sopiminen

  Komennussopimusprosessiin ja siihen liittyvien pakollisten viranomaisasioiden hoitoon tulee varata riittävästi aikaa.

  Kun alat suunnitella ulkomaantyöskentelyä ja olet keskustellut esimiehesi ja talouspalveluiden kanssa ulkomaankomennukselle lähtemisestä sekä komennuksen kustannusten ja kulujen korvauksesta, ota hyvissä ajoin yhteys oman laitoksesi/yksikkösi HR-koordinaattoriin tai koulusi henkilöstöpäällikköön komennussopimuksen laatimiseksi.

  Ulkomaankomennuksesta tehdään aina kirjallinen komennussopimus työntekijän ja Aalto-yliopiston välillä. Komennussopimus täydentää varsinaista työsopimusta ja siinä määritellään ulkomaantyöskentelyn ehdot.

  Komennussopimuksiin sovelletaan Aallon Ulkomaankomennuspolitiikan mukaisia periaatteita (kts liite). Komennuspolitiikan tarkoitus on tukea komennusprosessin sujuvaa etenemistä ja prosessiin liittyvien asioiden asianmukaista, tasapuolista ja oikea-aikaista käsittelyä.

  Komennussopimusprosessi toteutetaan Workdayssä. Vaikka laitoksen HR:n edustaja on vastuussa Workday:n komennusprosessista, myös komennukselle lähetettävän työntekijän tulee olla aktiivinen tarvittavien tietojen ja asiakirjojen toimittamisessa Workday-järjestelmään sekä HR:lle.

  Komennussopimus laaditaan toistaiseksi paperisena. Komennussopimus tulee olla laadittuna ja komennusmatkavakuutus hankittuna ennen ulkomaankomennuksen alkamista.

  Tukimateriaalia:

  • Komennukselle lähtevän muistilista,  "Check list for International Assignment" (kts liite) muistuttaa ulkomaisen työskentelyjakson eri vaiheissa muistettavista asioita

   

  Työskentely ulkomailla muusta syystä kuin oman työn takia

  Kaikki ulkomailla työskentely käsitellään Aallossa komennuksina. Ulkomailla työskentelyn ajalle tehdään henkilölle komennussopimus, otetaan komennusmatkavakuutus sekä sovitaan muista komennuksen aikaisista kustannusten korvauksista Aallon komennus- ja matkustuspolitiikan mukaisesti.

  Mikäli henkilö työskentelee ulkomailla perhesyistä (puolison komennuksen aikainen työskentely puolison komennusmaassa), järjestelystä ei tulisi koitua Aalto-yliopistolle tai työntekijän omalle yksikölle mitään lisäkustannuksia. Tälläisissä tilanteissa tulee kuitenkin varmistua komennuksella olevan puolison matkavakuutusten kattavan myös Aallon työntekijän, tai ottaa yksikön kustannuksella henkilölle Aallon komennusmatkavakuutus.

  Sosiaaliturvan, verotuksen ja lupa-asioiden osalta toimitaan kuten komennusten osalta muutoinkin (ohjeet alla).

  Ulkomaantyöskentelystä lisää tietoa laitoksen/yksikön HR-palveluista.

   

  Ulkomaille lähtevän työntekijän verotus ja sosiaaliturva ja lupa-asiat

  Ulkomaille työskentelemään lähdettäessä tulee hyvissä ajoin selvittää henkilön verotuksen ja sosiaaliturvan määräytyminen työskentelyjakson aikana. Näihin voivat vaikuttaa sekä Suomen että kohdemaan lait ja muu säännöstö sekä ulkomaankomennukselle lähtevän henkilön oma tilanne (muut tehtävät, perhe ym.). Henkilö vastaa itse asianmukaisen työ- ja oleskeluluvan hankkimisesta kohdemaahan ja toimittaa siitä dokumentaation oman yksikkönsä HR:lle.

  Lisätietoja vero.fi ja kela.fi.

   

  IT

  IT:n ohjeistukset ja tarkistuslistat ulkomaille työskentelemään lähteville löytyvät täältä (aalto.fi).

  Lisätietoa

  Lisätietoa ulkomaankomennuksesta saat laitoksesi HR-koordinaattorilta.

  Kommentit ja parannusehdotukset tätä sivustoa ja komennukselle lähtevän henkilökunnan ohjeistusta ja palveluita koskien ovat tervetulleita osoitteeseen [email protected], puh. 050 312 0912, [email protected], puh. 050 5961099 tai [email protected], puh. 040 353 8294.

  Tätä palvelua tarjoaa:

  Henkilöstöpalvelut

  Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu