Palvelut

Ulkomaankomennus (yli 1kk) ja muu ulkomailla työskentely

Ulkomaankomennuksella tarkoitetaan Aallossa pääsääntöisesti yli 1 kk:n ulkomaantyöskentelyjaksoa. Kaikki ulkomailla työskentely käsitellään Aallossa komennuksina.
Alle yhden kuukauden ulkomaanmatkoihin löydät ohjeita Aallon matkustuspalveluiden sivuilta.
Three people working together

Loading table of contents

Ulkomaankomennus (yli 1 kk)

Komennussopimusprosessiin ja siihen liittyvien pakollisten viranomaisasioiden hoitoon tulee varata riittävästi aikaa.

Kun alat suunnitella ulkomaantyöskentelyä ja olet keskustellut esihenkilösi ja talouspalveluiden kanssa ulkomaankomennukselle lähtemisestä sekä komennuksen kustannusten ja kulujen korvauksesta, ota hyvissä ajoin yhteys oman laitoksesi/yksikkösi HR-palveluihin komennussopimuksen laatimiseksi sekä verotuksen ja sosiaaliturvan selvittämiseksi!

Ulkomaankomennuksesta tehdään aina kirjallinen komennussopimus työntekijän ja Aalto-yliopiston välillä. Komennussopimus täydentää varsinaista työsopimusta ja siinä määritellään ulkomaantyöskentelyn ehdot.

Komennussopimuksiin sovelletaan Aallon Ulkomaankomennuspolitiikan mukaisia periaatteita (kts liite). Komennuspolitiikan tarkoitus on tukea komennusprosessin sujuvaa etenemistä ja prosessiin liittyvien asioiden asianmukaista, tasapuolista ja oikea-aikaista käsittelyä.

Komennussopimusprosessi toteutetaan Workdayssä. Vaikka laitoksen HR:n edustaja on vastuussa Workday:n komennusprosessista, myös komennukselle lähetettävän työntekijän tulee olla aktiivinen tarvittavien tietojen ja asiakirjojen toimittamisessa Workday-järjestelmään sekä HR:lle.

Komennussopimus laaditaan toistaiseksi paperisena. Komennussopimus tulee olla laadittuna ja komennusmatkavakuutus hankittuna ennen ulkomaankomennuksen alkamista. Ilman komennusmatkavakuutusta ulkomaantyöskentelyjaksolle ei voi lähteä!

Mikäli matkan kohteena on maa, johon ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta tai kaikkea matkustamista, Aalto-yliopisto edellyttää riskiarvion tekemistä ja dekaanin/palvelujohtajan hyväksyntää.
Katso lisätiedot Matkustuspalveluiden sivuilta.

Tukimateriaalia:

Verotus ja sosiaaliturva komennuksen aikana

Ulkomaille työskentelemään lähdettäessä tulee hyvissä ajoin selvittää henkilön verotuksen ja sosiaaliturvan määräytyminen työskentelyjakson aikana. Näihin voivat vaikuttaa sekä Suomen että kohdemaan lait ja muu säännöstö sekä ulkomaankomennukselle lähtevän henkilön oma tilanne (muut tehtävät, perhe ym.).

Lisätietoja vero.fi ja kela.fi.

Paikalta palkkaus 

Lähtökohta on, että työskentely Aalto-yliopistossa aloitetaan aina Suomessa.

Poikkeusjärjestelyiden kohdalla päätöstä ei voi tehdä työntekijän tai esihenkilön toimesta, vaan niistä on aina sovittava etukäteen koulun HR:n, laitosjohtajan ja yksikön talouspalveluiden kanssa.

Mikäli yksikössä työskentelee ulkomailla pysyvästi asuva henkilö, joka ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin (esim. ns. paikalta palkattu tai pysyvästi ulkomailla asuva suomalainen), työntekijä työskentelee kahdessa tai useammassa maassa, tai työntekijällä on virka Suomen ulkopuolella, tulee Aalto-yliopiston selvittää mahdolliset työnantajavelvollisuudet kyseisessä maassa. Tällöin työntekijän palkannut laitos/yksikkö vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat Aallon työnantajavelvoitteiden (sosiaaliturva, eläke, työttömyysvakuutus ym.) hoitamisesta kohdemaan viranomaisten kanssa, mahdollisesta työnantajan rekisteröitymisestä sekä edellytettyjen lakisääteisten maksujen tilittämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Huom! Kaikissa ulkomaantyöskentelyn muodoissa tulee ottaa yhteys laitoksen HR:ään jotta pystymme varmistamaan ulkomaantyöskentelyn mahdollisesti vaatimien viranomaisasioiden lainmukaisen hoitamisen!

Ulkomaantyöskentelystä lisää tietoa laitoksen/yksikön HR-palveluista.

Ulkomaanmatkan IT-ohjeistus
 

IT:n ohjeistukset ja tarkistuslistat ulkomaille työskentelemään lähteville löytyvät täältä (aalto.fi).

Lisätietoa

Ulkomaantyöskentelystä lisää tietoa laitoksen/yksikön HR-palveluista.

Katso myös

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus -hakemisto

Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus -hakemisto

Mikko Raskinen Aalto yliopisto Otaniemi
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu