Palvelut

Työsuojelu

Tältä sivulta löydät lisätietoja ja ohjeita työsuojelusta, turvallisuudesta ja terveellisestä työskentelystä.
Kampuskuva

Työsuojelu on tärkeä asia jokaisella työpaikalla ja vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin. Toiminta on lakisääteistä ja sen tavoitteena on huolehtia siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä.

Sateenvarjoilla koristeltu puu

Työsuojelutoimikunnan toiminta ja jäsenet

Työsuojelutoimikunta on työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoimintaelin, jossa käsitellään koko yliopistoa koskevia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

Palvelut
Henkilöt turvallisuuskoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksella ylläpidetään tietoja ja taitoja sekä varmistetaan toimintavalmiutta erilaisissa varaa aiheuttavissa tilanteissa. Tarjolla on muun muassa ensiapukoulutuksia, epävakaan asiakkaan kohtaamisen koulutuksia, työturvallisuuskorttikoulutuksia ja muita lakisääteisiä työsuojelukoulutuksia.

Palvelut

Työtapaturma ja poikkeamailmoitus

Työtapaturma

Toimintaohje työtapaturman sattuessa. Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, joka sattuu työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa tai työmatkalla.

Portaat

Poikkeamailmoitus

Kun olet kohdannut läheltä piti -tilanteen, vahinkotilanteen, uhkaavaksi tai vaaralliseksi koetun tilanteen, tee siitä poikkeamailmoitus.

Portaat

Ergonomia ja etätyö

Ergonomia

Toimistotyön ergonomia

Vinkkejä ergonomiaan

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu