Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus sopii ammattinimikkeestä riippumatta jokaiselle, joka haluaa tutkia ja kehittää työtään ja itseään työntekijänä, esimerkiksi uudessa tehtävässä tai muutostilanteessa.

Työnohjauksen sisältö ja tavoitteet

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tutkiskelua ja jäsentämistä sekä oman työn arviointia ja uudistamista. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä aiempaa tarkemmin ja selvemmin. Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita tarkoituksena oppia niistä.

Työnohjaus on useamman kerran oppimisprosessi, jossa tavoitteena on mm. 

  • auttaa onnistumaan ja jaksamaan työssä 
  • vapauttaa energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin tunteisiin, ongelmiin ja vaikeisiin asioihin työssä 
  • avata työhön uusia näkökulmia 
  • muutostilanteissa auttaa jäsentämään omia muuttuvia työnkuvia 
  • kehittää kykyä käsitellä ristiriitoja 
  • auttaa ajan hallinnassa 
  • tukea kehittymistä ammatissa. 

Työnohjauksen keskeisin menetelmä on keskustelu ja se toteutetaan ratkaisukeskeisellä menetelmällä. Ratkaisukeskeinen menetelmä auttaa osallistujia tunnistamaan omia voimavarojaan ja löytämään tapoja päästä 
nykyisessä tilanteessaan eteenpäin kohti toivottuja lopputuloksia. Ratkaisukeskeisyydessä pyritään löytämään myönteinen suhtautuminen nykyhetkeen sekä vahvistamaan ohjattavan omaa toimijuutta. Ratkaisukeskeisyys auttaa suuntaamaan ajattelua mahdollisuuksien näkemiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen.

Työnohjaus voi olla teemakeskeistä ja/tai tapaustyöskentelyä, johon ohjattava voi tuoda omia työtilanteitaan. Työskentelyn tavoitteista sovitaan prosessin alussa yhdessä ohjattavien kanssa. Työnohjaus on luottamuksellista ja noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n Työnohjauksen eettisiä periaatteita. Lisätietoja täältä
 
Työnohjaus voi tapahtua pienessä ryhmässä (2-4 osallistujaa) tai se voi olla henkilökohtaista työnohjausta. Ilmoittautumislomakkeessa voit merkitä, kumpaan haluat hakea. Ryhmämuotoiseen työnohjaukseen voitte hakeutua myös tiiminä tai työryhmänä. Tapaamiset pidetään n. 3 viikon välein, kokonaisuudessaan 3-5 tapaamiskertaa (1-1,5 t) per henkilö tai ryhmä/tiimi. 
 
Työnohjaajat voivat olla Aallon omia asiantuntijoita, jotka ovat suorittaneet työnohjaajan tutkinnon. Tarvittaessa työnohjaaja voi olla myös Aallon ulkopuolinen kokenut työnohjaaja. 
 
Haku työnohjaukseen on kaksi kertaa vuodessa lomakkeella, mutta myös muulloin tarpeen vaatiessa voi hakeutua työnohjaukseen. 
 
 

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu