Palvelut

Toimitusneuvosto päättää kirjahankkeista

Aalto Arts Booksin julkaisuohjelmasta päättää toimitusneuvosto (Editorial board). Uudet kirjaideat kiinnostavat meitä! Julkaisemme taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin alojen kirjallisuutta. Kirjaideoita ja käsikirjoituksia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: artsbooks(at)aalto.fi.
Käsikirjoituksesta kirjaksi

Toimitusneuvosto (Editorial board)

Aalto ARTS Booksin julkaisutoiminnan yleisistä suuntaviivoista ja julkaisupäätöksistä vastaa toimitusneuvosto. Se huolehtii siitä, että julkaisutoiminnassa toteutetaan ja sovelletaan Aalto ARTSin strategisia päämääriä. Toimitusneuvostoa johtaa Aalto ARTSin tutkimuksesta vastaava varadekaani. Tuotannoista vastaa Aalto ARTS Books.

Toimitusneuvosto valitsee kirjallisten ehdotusten perusteella Aalto-yliopiston julkaisusarjoissa CROSSOVER ja TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI julkaistavat teokset sekä pienen osan DOCTORAL DISSERTATIONS -sarjan väitöskirjoista. Kustannuspäätösten pääkriteereinä ovat tutkimuksellinen tai opetuksellinen kiinnostavuus ja ajankohtaisuus. Valintaan vaikuttavat myös käsikirjoituksen laadukkuus ja uutuusarvo sekä markkinoilla olevat vastaavat kirjat. Suunnitelman rahoituksen realistisuus on myös tärkeä kriteeri. Elämäkerrat, muistelmateokset, puhekokoelmat, näyttelykatalogit ja konferenssijulkaisut eivät kuulu kustannusohjelmaan.

Syksystä 2020 alkaen toimitusneuvosto tekee julkaisupäätökset myös ARTS Booksin julkaisemista väitöskirjoista. Julkaisupäätökset ovat ehdollisia, kunnes väittelijä on saanut akateemisen väitösluvan. Toimitusneuvosto pitää ensisijaisena sellaisten väitöskirjojen julkaisua, joissa pääosassa on aikaisemmin julkaisematon originaali visuaalinen aineisto, jotka edustavat erinomaisesti ARTSin tutkimusta ja joilla on laajaa kiinnostavuutta.

Toimitusneuvoston jäsenet:
Turkka Keinonen (pj), tutkimuksen varadekaani
Tuomas Auvinen, ARTSin dekaani
Rasmus Vuori, opetuksen varadekaani
Saija Hollmén, taiteellisen toiminnan varadekaani
Pekka Saarela, kehityspäällikkö
Mika Pantzar, professori Helsingin yliopisto
Mika Elo, professori Taideyliopisto 
Annu Ahonen, kustannuspäällikkö
Sanna Tyyri-Pohjonen (sihteeri), kustannustoimittaja 

Toimikunta voi pyytää lausuntoja ja kutsua tarvittaessa kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita kirjaehdotusten aiheiden mukaan.

Toimitusneuvosto kokoontuu vuonna 2021–22:

  • 15.9.2021 – hakemusten oltava perillä 2.9.2021 klo 16
  • 24.11.2021 – hakemusten oltava perillä 11.11.2021 klo 16
  • 26.1.2022 – hakemusten oltava perillä 13.1.2022 klo 16
  • 23.3.2022 – hakemusten oltava perillä 10.3.2022 klo 16
  • ​​​​​​18.5.2022 – hakemusten oltava perillä 5.5.2022 klo 16

Kirjahanke-ehdotukset lähetetään Sanna Tyyri-Pohjoselle ja niiden tulee olla perillä liitteineen viimeistään 9 arkipäivää ennen kokousta. Osoite: [email protected]

Tätä palvelua tarjoaa:

Aalto ARTS Books

Aalto ARTS Booksin kustannus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on tehdä tunnetuksi visuaalisten alojen uusimmat tutkimustulokset.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu