Palvelut

Tavaramerkkiohjeistus

Aalto-yliopiston nimet ja tavaramerkit ovat Aalto-yliopistona toimivan Aalto-korkeakoulusäätiön (jäljempänä Yliopiston) omaisuutta, ja niitä tulee käyttää tämän tavaramerkkiohjeen mukaisesti.

Nimiä ja tavaramerkkejä koskeva ohje Aalto-yliopistossa

Yliopiston nimet ja tavaramerkit ovat Aalto-yliopistona toimivan Aalto-korkeakoulusäätiön (jäljempänä Yliopiston) omaisuutta, ja niitä tulee käyttää tämän ohjeen mukaisesti. Yliopiston opettajat, opiskelijat ja henkilökunta hyötyvät osaltaan Yliopiston nimestä ja tavaramerkeistä ja vastaavat omalta osaltaan niiden käytöstä.

Yliopisto suojelee nimeään ja tavaramerkkejään aktiivisesti estääkseen niiden asiattoman tai harhaanjohtavan käytön Yliopistoon kuulumattomien henkilöiden tai organisaatioiden toimesta ja varmistaa, että opiskelijat, henkilökunta, alumnit ja muut tahot käyttävät Yliopiston nimeä ja tavaramerkkejä asianmukaisella tavalla. Yliopiston kansallisesti ja kansainvälisesti rekisteröityjä  tavaramerkkejä ovat AALTO-YLIOPISTO ja sen kieliversiot, AALTO ja  AALTO MBA sekä useat muut AALTO-tavaramerkit ks. https://www.tmdn.org/tmview/welcome.

Yliopiston nimeä tai tavaramerkkejä ei saa käyttää tavalla, joka ilmaisee yhteyttä ohjelmiin, tuotteisiin tai palveluihin, joiden omistaja ei ole Yliopiston suora yhteistyökumppani tai jolla ei ole toimintaan Yliopiston lupaa.

Ohjeet opettajille ja henkilökunnalle

Yliopiston nimeä ja merkkejä saa käyttää Yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnassa sekä muussa akateemisessa toiminnassa koulujen, laitosten, yksikköjen ja koulutusohjelmien tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti ilman erillistä käyttölupaa.

Tavaramerkkejä tulee käyttää siinä muodossa, jossa ne on rekisteröity.

Jos henkilökunnan jäsen on mukana toiminnassa, joka ei ole suoraan Yliopiston alaista toimintaa (esim. itsenäinen konsultointityö, muu yritystoiminta), Yliopiston nimen käyttö on sallittua  henkilön työsuhteen ilmoittamiseksi (esim. Liisa Virtanen, professori, Aalto-yliopisto). Tällaisessa yhteydessä ei ole sallittua käyttää yliopiston kuviomerkkiä (logoa). Yliopiston nimen ja tavaramerkkien muuhun käyttöön ulkopuolisen yritystoiminnan yhteydessä tulee saada kohdan Käyttölupa-mukainen lupa.

Yliopiston nimien tai tavaramerkkien käyttö tietyn tapahtuman, ohjelman, projektin tai tuotteen yhteydessä viittaa Yliopiston olevan jossain määrin osallisena kyseiseen toimintaan.

Yksittäisen opettajan, opiskelijan, alumnin tai henkilökunnan jäsenen osallistuminen ei ole riittävä peruste Yliopiston tuen tai kannatuksen esittämiselle. Toiminnan tulee olla sellaista, johon Yliopisto osallistuu organisaationa vastaavan dekaanin tai laitoksen johtajan hyväksynnällä ja edellyttäen, että kyseessä on Yliopiston järjestämä tapahtuma. Jos yliopisto ei osallistu tapahtuman tai palvelun tarjoamiseen organisaationa, tulee nimen ja tavaramerkin käytölle hakea kohdan Käyttölupa-mukainen lupa.

Yliopiston nimeä ja tavaramerkkejä ei saa käyttää puoluepoliittisen toiminnan yhteydessä.

Uudet tavaramerkit tutkimuksesta syntyville tuotteille ja palveluille

Kun projektille tai tutkimuksesta syntyvälle tuotteelle tai palvelulle suunnitellaan nimeä ja tavaramerkkiä, tulee tarkistaa suunnitellun  toiminnan maantieteellisillä alueilla, onko  suunniteltu nimi jo käytössä ja /tai rekisteröity tavaramerkiksi tutkimuksen tuottamiin palveluihin tai tuotteisiin liittyvissä tavaramerkkiluokissa. Voit tarkistaa jo rekisteröidyt merkit https://www.tmdn.org/tmview/welcome.

Tavaramerkkioikeuden voi saada rekisteröinnin ohella myös vakiinnuttamalla, joten myös käyttäjätahot on syytä tarkistaa muilla hakupalveluilla. Tavaramerkkiasioissa neuvoa voi kysyä kunkin korkeakoulun innovaatioasiantuntijalta.

Ohjeet opiskelijoille ja alumneille

Rekisteröidyt opiskelija- sekä alumniryhmät voivat käyttää Yliopiston nimeä ja yliopiston logoja Yliopiston hyväksymien toimintojen yhteydessä. Rekisteröityjen opiskelija- ja alumniryhmien, jotka tarjoavat Yliopiston nimeä tai merkkejä kantavia tuotteita tai palveluja, on hankittava Käyttölupa-kohdan mukainen lupa.

Käyttölupa

Viestintäjohtaja myöntää lupia tavaramerkkien käytölle ja uusien Yliopiston tavaramerkkien rekisteröinnille. Tavaramerkin käytön ja uuden tavaramerkin rekisteröinnin lupahakemus osoitetaan [email protected]  osoitteeseen.  

Käyttöluvan saaja sitoutuu käyttämään tavaramerkkejä siinä muodossa kun ne on rekisteröity ja hyvän tavan mukaisesti sekä säilyttämään aineiston, jossa Yliopiston tavaramerkkejä esiintyy vähintään kolmen vuoden ajan.  

Yliopiston omistaman tavaramerkin rekisteröinti osaksi yhdistyksen tai yrityksen toiminimeä voidaan myöntää vain yliopiston toimintaan liittyvälle yhteisölle. Luvan myöntäjä huolehtii siitä, että Käyttöluvan saaja sitoutuu siirtämään rekisteröinnin Yliopiston nimiin Yliopiston niin vaatiessa.

Yliopiston käyttäminen referenssinä

Yliopiston käyttäminen referenssinä on sallittua kilpailutettujen palvelun tai tavarantoimittajien  osalta ja kun yhteistyöstä on vähintään vuosi kokemusta.

Jos yhteistyö on jo loppunut, tulee referenssikäytössä merkitä, minä vuosina yritys on ollut Yliopiston palvelun- tai tavarantoimittaja, eikä referenssikäyttö saa antaa virheellistä kuvaa yhteistyön jatkumisesta.

Luvattoman käytön raportointi

Havainnot Yliopiston tavaramerkkien tämän ohjeen vastaisesta käytöstä pyydetään ilmoittamaan  sähköpostilla: [email protected].

Verkkotunnusten tai Yliopiston nimen tai tavaramerkin rekisteröinti

Yliopiston nimen sisältävät verkkotunnukset, nimet ja tavaramerkit tulee rekisteröidä Yliopiston –  omaisuudeksi. Opettajat, henkilökunnan jäsenet, alumnit, muut vapaaehtoistyöntekijät tai opiskelijat eivät saa rekisteröidä verkkotunnusta, joka sisältää sanan Aalto tai Aalto-yliopisto tai jonkin muun Yliopiston nimen tai tavaramerkin, muuten kuin kohdan Käyttölupa-mukaisen luvan saatuaan. Luvan myöntäjä huolehtii siitä, että jos verkkotunnus saadaan rekisteröidä muun tahon kuin Yliopiston omaisuudeksi, niin Käyttöluvan saaja sitoutuu siirtämään verkkotunnuksen Yliopiston nimiin Yliopiston niin vaatiessa.

Ohjeistus löytyy myös ruotsinkielisenä (ks. liite).

Tätä palvelua tarjoaa:

Viestintäpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: