Palvelut

Säännöllinen työaika, liukuva työaika ja työajanseuranta

Palveluhenkilöstö ja tutkimusapulaiset kuuluvat Aalto-yliopistossa säännöllisen työajan piiriin. Säännöllisessä työajassa voidaan noudattaa liukuvaa työaikaa, jos se sopii tehtäväkuvaan. Säännöllisessä työajassa käytetään työajanseurantaa.
Working with laptop

Säännöllinen työaika

Palveluhenkilöstö ja tutkimusapulaiset kuuluvat Aalto-yliopistossa säännöllisen työajan piiriin. Säännöllinen työaika on kulloinkin voimassaolevan työehtosopimuksen mukainen. Säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 7 tuntia 21 min vuorokaudessa eli 36 tuntia 45 min viikossa.

Työajan lisäksi työpäivään kuuluu 30 minuutin lounastauko, joka lisätään työaikaan. Työpäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin, mutta työn edellyttäessä voidaan säännöllistä työaikaa sijoittaa myös viikonlopuiksi. Säännöllisessä työajassa työskentelevät käyttävät työajanseurantaa.

Säännöllisessä työajassa voi työskennellä myös osa-aikaisena eri tuntimäärillä. Työajan voi järjestää joko kokonaisiksi työpäiviksi tai tehdä lyhyempää työpäivää. Kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivasta järjestelystä sovitaan esimiehen kanssa. Osa-aikaisessa työsuhteessa käytetään myös työajanseurantaa.

Liukuva työaika

Liukuva työaika tuo joustoa päivittäisen työajan sijoittamiseen ja mahdollistaa ruuhkahuippujen tasaamisen.

Liukuvan työajan mahdollistamia joustoja voi käyttää, mikäli se sopii työn luonteeseen. Kaikkiin työtehtäviin liukuva työaika ei sovi. Yksiköiden ja toimintojen palveluvalmius sekä työtehtävien suorittaminen ovat aina ensisijalla.

Liukuma-ajat

Liukuva työaika sijoittuu arkipäivinä klo 6.30 ja klo 20.00 välille, kuitenkin niin että aamulla töihin saapumisen tulee sijoittua ajalle 6.30–9.30 ja poistumisen klo 14.00–20.00 väliselle ajalle. Liukumarajojen välinen aika klo 9.30–14.00 on kiinteää työaikaa, jolloin työntekijän on oltava päivittäin työpaikalla työnantajan käytettävissä pois lukien lounastauko.

Työntekijä voi sovituissa liukumarajoissa suunnitella työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan huomioiden kulloisenkin työtilanteen, mutta työn niin edellyttäessä esimies voi edellyttää läsnäoloa esimerkiksi työpaikan kokouksissa tavanomaisena työskentelyaikana klo 8 ja 16 välillä.

Mikäli yksikön tai henkilöstöryhmän työ edellyttää työskentelyä toistuvasti tavanomaisten työaikojen ulkopuolella, voidaan yksikön kanssa sopia menettelytavat, jotka ovat linjassa yleisten käytäntöjen kanssa, mutta jotka samalla huomioivat erityistarpeet. Käytännöt sovitaan tällöin koko henkilöstöryhmälle tai yksikölle sopiviksi. Ole tällöin yhteydessä yksikön HR-tukeen.

Työajanseuranta

Säännöllisessä työajassa työskentelevät käyttävät työajanseurantajärjestelmää. Työajanseurannan tarkoituksena on pitää kirjaa päivittäisistä työtunneista ja työkuormista kokonaisuudessaan pidemmillä aikaväleillä.

Aalto-yliopisto on siirtynyt Esmikko ja Timecon-järjestelmistä käyttämään mobiilia Tiima-työajanseurannan järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet työajanseurantaan Tiimassa täältä.

Lisää tietoa säännöllisestä työajasta, liukuvasta työajasta ja työajanseurannasta saat yksikkösi HR:ltä.

Lisätietoja aiheesta

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu