Palvelut

PUPA – Aalto-yliopiston yhteistyöalusta Porissa

Pori Urban Platform of Aalto University PUPA on Porin yliopistokeskuksessa sijaitseva joustava kokeellinen projektialusta. Se mahdollistaa Aalto-yliopiston yksiköille ja ihmisille Porissa ja Satakunnassa toteutettavat monialaiset opetukselliset, tutkimukselliset tai tuotannolliset projektit.
Porin Puuvilla fasadi

Projektialusta tarjoaa resursseja Aalto-yliopiston yksiköiden, tutkimusryhmien, koulutusohjelmien, tutkijoiden ja taitelijoiden toiminnalle uudenlaisessa ympäristössä. Se antaa tilaisuuden tuoda opetusta, tutkimusta ja taiteellista ja tuotannollista toimintaa pääkaupunkisuden ja sen kampusten ulkopuolelle. Pori ja Satakunta toimivat elävänä laboratoriona jossa yliopiston toiminnan yhteiskunnallinen vaikutus voi näkyä ja tuntua suoraan käytännössä. Projektialustan kautta voidaan toteuttaa kiintoisia kursseja, yhteistuotantoja, paikkasidonnaista tutkimusta ja taidetta, yliopistollisen opetuksen ja tutkimuksen tuomista ulos luokkahuoneista osaksi elävää todellisuutta.

PUPA projektialusta on samalla Satakunnan ja Porin yhteys Aalto-yliopiston monialaiseen tutkimukseen ja tuotantoihin, mahdollisuus tuoda alueelle uusia näkökulmia, lähestymistapoja, ratkaisumalleja.

Tilat ja toiminta

PUPAn kautta mikä tahansa Aalto-yliopiston koulu, laitos, yksikkö, ohjelma, tai työntekijä voi hakea tukea Porin / Satakunnan alueella järjestettävälle projektille. Projektit voivat olla kursseja, seminaareja, taiteellista tms. tuotantoa. Ne voivat olla Aallon yksikön yksin toteuttamia, tai tehtyjä yhteistyössä jonkun alueellisen partnerin kanssa. Tarvittaessa PUPAn henkilökunta auttaa partnerin löytämisessä.

Myös alueellinen taho voi kääntyä PUPAn puoleen yhteistyöidean kanssa, kontaktien löytämiseksi Aalto-yliopistosta. Rahoitusta voi hakea ja sitä myönnetään kuitenkin aina Aalto-yliopiston henkilökunnalle tai opiskelijoille.

Yksiköllä on toimitilat Porin yliopistokeskuksessa. Käytettävissä on luokkahuone Ateljee n 50 henkilölle, neuvotteluhuone sekä toimistotiloja kiinteälle henkilökunnalle ja vierailijoille. Lisäksi on mahdollisuus käyttää Porin Taidekoulun tiloja ja videoeditointitukea. Tiloissa on perusvälineistö. Lisäksi voi hakea  siirrettävän Kontin käyttöä. PUPAn henkilökunta myös avustaa tarvittaessa muunlaisten tilojen löytämisessä.

Henkilökunnalta voit tiedustella apua myös majoitustilojen löytämiseksi ja varaamiseksi.

PUPAn puitteissa voidaan Porissa ja Satakunnassa toteuttaa myös pidempikestoisia tutkimus- ja kehityshankkeita.

Haku

Hakija voi olla Aalto-yliopiston laitos, yksikkö, ohjelma, työntekijä tai opiskelija. Projektit voivat olla kursseja, seminaareja, taiteellista tms. tuotantoa, tapahtuma jne. Ne voivat olla Aallon yksikön yksin toteuttamia, tai tehtyjä yhteistyössä jonkun alueellisen partnerin kanssa.

PUPAlta voi hakea tukea liikkuvuuteen, ensisijaisesti opiskelijaliikkuvuuteen, siis kuluja joita syntyy siitä kun toiminta tuodaan toiselle paikkakunnalle Pääsääntöisesti tuemme matka- ja majoituskuluja sekä kohtuullisia materiaalikustannuksia. Palkkoja ja palkkioita emme periaatteessa maksa, vaan niistä vastaa toteuttava taho. Haku on jatkuva. Täytä lomake tai lähetä koordinaattorille vapaamuotoinen hakemus josta tulee käydä ilmi:

  • toteuttava taho ja vastuuhenkilö
  • mistä projektissa on kyse
  • miksi projekti toteutetaan nimenomaan Porissa/Satakunnassa
  • budjetti ja mihin tukea haetaan.

Linkki hakulomakkeeseen

Ihmiset ja yhteystiedot:
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

PUPA-työryhmä:
Martti Raevaara, professori, Taiteen laitos, puh. +358 50 301 8692
Harri Laakso, professori, Median laitos, puh. +358 50 309 0654
Taina Rajanti, lehtori, Taiteen laitos, puh. +358 50 384 5662

Henkilökunta Porissa:

Matti Tainio, tutkijatohtori, puh. +358 50 516 9475
Satu Järvenpää, sihteeri, puh. +358 50 344 2234
Jukka Juhala, harjoitusmestari, puh. +358 50 356 2179

PUPAn toimintaa

lukuvuosi 2017–2018

Interventio kaupunkitilaan – Intervention to Urban Space -kirjan julkaisu

lukuvuosi 2016–2017

KOKEELLINEN TAPAHTUMA V / EXPERIMENTAL EVENT V

Mitä kokeellisuus tarkoittaa? Viides Kokeellinen tapahtuma pyrkii hämmentämään taiteen ja teorian erottelua ja kannustaa ylittämään oman tekemisen rajoja. Luento on performanssi on installaatio, screening on tapahtuma on puhe. Keskeneräisyys on hyve.

Videoilta II

Art @ the Heart of the City!

Art @ the Heart of the City! -näyttely esittelee eri toimijoiden kautta vuosien 2004–2016 aikana toteutettuja taideteoksia, jotka sijoittuvat porilaiseen kaupunkikuvaan ja satakuntalaiseen miljööseen.

lukuvuosi 2015–2016

Videoilta I

Avoin videoteosten esitysilta sekä Aallon opiskelijoille, että paikallisille toimijoille.

Sanotuksi saan

Aalto-yliopiston kymmenen ViCCA (Visual Culture and Contemporary Art) -opiskelijaa tutki Porin keskustan katuja retorisin keinoin kuten onomatopoeia (sana kuulostaa merkitykseltään) ja aporia (filosofinen pulmatilanne, näennäisesti ratkaisemattomissa oleva umpikuja tai hämmennyksen tila). Sekä kieli että kaupungin kadut pystyvät muodostamaan merkityksiä järjen logiikan yli.

Lähiön taito

Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitos järjesi lokakuussa 2015 Porissa, Sampolan lähiössä jatko-opintotasoisen kurssin, jonka tavoitteena oli tutkia miten erilainen ja erilaisten toimijoiden lähiötä koskeva tieto ja taidot voivat kohdata.

lukuvuosi 2014–2015

Elävä Pori – yhteisöllinen tiedonmuodostus kaupunkitilan kestävän kehityksen resurssina. Pori Live - innovative collaborative inquiry as a resource for sustainable development of urban space. Aalto-yliopiston taiteen laitoksen ja Turun yliopiston maisemantutkimuksen sekä Porin kaupunkisuunnittelun EAKR-rahoitteinen yhteishanke 1.2.2015–31.1.2018. https://elavapori.wordpress.com/

Tutkimushanke (ViCCA, Taiteen laitos): Muistatko Karjarannan – kaupunkitilataideteos/ Do you remember Karjaranta – urban environmental art work ViCCA-maisteriohjelma, Taiteen laitos. Muistatko Karjarannan on kaupunkitilataideteos, joka kuvastaa Porin Karjarannan historiaa ja nykytilaa. Työ oli esillä Karjarannan makasiinien torilla 23–25.9., ja siihen kuului performanssiesitys 25.9. 16–21. 

Aligning Statements – näyttely ja tapahtuma Veturitalleilla 17.–19.4.2015, visuaalisen kulttuurin sekä visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen opiskelijat Andrea Coyotzi Borja, Mario Martinez ja Rasa Putnaite yhteistyössä Elävä Pori -hankkeen kanssa.

ARK‐E1005 Restaurointisuunnittelu / Restauration planning (5 op) Arkkitehtuurin laitos, arkkitehtuurin historia, Aalto-yliopisto. Intensiivijakso Porissa 20.–24.4.2015 (vko 17). Suunnittelutoimeksianto koski Lipsasen kiinteistöä, Antinkatu 6, Pori.

Urban Fishing – Kalastus kaupungissa 5 op. ViCCA-maisterikurssin intensiivijakso 19.–23.4.2015 ja online-näyttely http://www.researchcatalogue.net/view/140073/140074 sekä avajaiset yhteistyössä Elävä Pori -hankkeen kanssa 5.7.2015 Porissa.

Rock – Artistic Research Practices. ViCCA-maisteriohjelman intensiivijakso Kokemäellä 24.–27.5.2015.

Metallin valmistuksen huippuosaajat -seminaari 10.6.2015 Porin yliopistokeskuksessa. Metallurgian tutkimusryhmät, Aalto-yliopiston materiaalitieteen ja -tekniikan laitos.

PUPA Ateljee
Tätä palvelua tarjoaa:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu