Palvelut

Perhevapaat

Äitiysvapaa

Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää. Työntekijällä, jolla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen äitiysvapaaseen, maksetaan palkka äitiysvapaan alusta lukien 72 arkipäivän ajalta, sen jälkeen Kela maksaa äidille sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.

Erityisäitiysvapaa

Vaarallisten kemikaalien tai ionisoivan säteilyn parissa työskentelevien tulisi kertoa raskaudestaan esimiehelleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta yksikössä voidaan selvittää mahdollisuudet poistaa vaaratekijät tai tehdä muita työjärjestelyjä.

Jos työtehtävät tai työolosuhteet vaarantavat raskaana olevan tai sikiön terveyden eikä vaaratekijöitä ole mahdollista välttää, on ennen varsinaisen äitiysvapaan alkamista mahdollisuus palkattomaan erityisäitiysvapaaseen ja sen ajalta maksettavaan erityisäitiysrahaan.

Isyysvapaa ja isyysraha

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona äidin kanssa samaan aikaan äidin ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla. Isä saa pitää koko 54 arkipäivän isyysvapaansa myös vanhempainrahakauden jälkeen eri aikaan kuin äiti. Isyysvapaa on kuitenkin käytettävä ennen kuin lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.  

Isyysvapaasta 6 arkipäivää on palkallista vapaata. Tämän ylittävältä ajalta on mahdollisuus saada Kelan maksamaa isyysrahaa.

Kelan maksaman isyysrahan saanti edellyttää, että isä asuu yhdessä lapsen äidin kanssa. Isyysrahaa voi poikkeuksellisesti saada, vaikka vanhemmat asuisivat eri osoitteessa, jos erossa asuminen johtuu vaikkapa työtilanteesta eikä välien rikkoutumisesta. Lisäksi ehtona on, että isä on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaan kesto on 158 arkipäivää. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä tai sen voi jakaa jaksoiksi niin, että isä ja äiti ovat vapaalla vuorotellen. Kela maksaa vanhempainrahaa koko vanhempainvapaan ajalta.

Hoitovapaa

Äiti tai isä voi jäädä palkattomalle hoitovapaalle siihen saakka kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan voi pitää yhdessä tai kahdessa jaksossa. Mikäli henkilö jää vanhempainvapaakauden jälkeen hoitovapaalle, tulee hänen ensin pitää vuosilomansa ja hoitovapaa myönnetään alkamaan vasta loman päätyttyä.  Hoitovapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.

Osittainen hoitovapaa

Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Esitys on tehtävä työnantajalle viimeistään kahta kuukautta ennen vapaan tarkoitettua alkamisaikaa. Kela maksaa alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmalle joustavaa hoitorahaa edellyttäen, että keskimääräinen viikoittainen työaika on enintään 30 tuntia viikossa ja osittainen hoitovapaa kestää yli kaksi kuukautta.

Lisätietoa 

Perhevapaista sopiminen

Perhevapaista tulee ilmoittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen aiottua vapaata. Tältä sivulta löydät tietoa, miten ilmoitat erilaisista perhevapaista.

Lue lisää
Winter scenery at campus

Liittyy aiheisiin:

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu