Palvelukokonaisuudet

Aalto

 

Tutkimuspalvelut (Research Services, RES)

Tutkimuspalvelut (RES) tukevat tutkimusta ja taidetta ja luovia käytäntöjä. RES tuottaa palveluita ulkoisesti rahoitetuille tutkimus- ja taideprojekteille ja tukee projektien hallintaa projektin koko elinkaaren ajan. RES tarjoaa kirjaston aineistot tutkijoiden ja opetuksen tueksi. RES on myös vastuussa monialaisen tutkimuksen koordinoinnista yliopiston sisällä. Lisäksi RES tukee tutkimusetiikkaa, avointa tiedettä, kestävää kehitystä. 

Innovaatioekosysteemipalvelut (Innovation ecosystem services, IES)

Innovaatioekosysteemipalvelut tukevat tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulosten kehittämistä innovaatioiksi ja tulosten kaupallistamista.
 

Oppimispalvelut (Learning Services, LES)

Oppimispalvelut (LES) käsittää opetukseen, opetuksen kehittämiseen ja opiskelijoihin liittyviä palveluita. LES tukee Aalto-yliopiston opiskelijoita tarjoamalla heidän tarvitsemiaan palveluita opintopolun kaikissa vaiheessa. Palveluja tarjotaan myös opettajille ja koulutusohjelmien johtajille opetukseen liittyvien hallintotehtävien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusohjelmien ja opetusosaamisen kehittämisessä. LES tukee opiskelun ja opettamisen kansainvälistymistä. LESiin kuuluu myös tohtoriopiskelijoiden palvelut. Lisäksi LES tarjoaa palveluita Aallon ulkopuolisille asiakkaille kuten Aaltoon opiskelemaan hakeville ja Aallosta valmistuneille. Kielikeskus on osa LESiä.

Viestintäpalvelut (Communications Services, COS)

Viestintäpalvelut (COS) vastaa Aalto-yliopiston ja korkeakoulujen strategisesta viestinnästä, markkinoinnista, brändistä ja visuaalisesta ilmeestä, koordinoi ja kehittää yliopiston viestintäkanavia, suunnittelee, tukee ja toteuttaa viestintätoimenpiteitä ja vastaa yliopiston mediasuhteista sekä avaintapahtumien järjestämisestä.

Talouspalvelut (Financial Services, FIS)

Talouspalvelut (FIS) tuottaa palveluita, jotka koskevat Aalto-yliopiston taloudellista kestävyyttä laajentamalla ja monipuolistamalla rahoituspohjaa, edistämällä resurssien tehokasta käyttöä ja tarjoamalla ammattitaitoisia talouspalveluita yliopistossa.

Kampuspalvelut (Campus Services, CAS)

Kampuspalvelut (CAS, ACRE) on vastuussa Aalto-yliopiston tilojen rakentamisesta, kunnossapidosta ja turvallisuudesta sekä niiden käyttöön liittyvistä palveluista.

Henkilöstöpalvelut (Human Resource Services, HRS)

Henkilöstöpalvelut (HRS) tukee Aalto-yliopiston tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnalle sekä muulle henkilökunnalle palveluita, jotka turvaavat innostavan työympäristön, haastavia tehtäviä, hyvät työolosuhteet ja houkuttelevat urajärjestelmät. Yliopiston henkilöstöprosessit tukevat palveluiden sekä ydintoiminnan eri HR-käytäntöjä. Yliopisto panostaa työnantajana erityisesti henkilöstön hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja toimivan ja monikulttuurisen yhteisön luomiseen. HRS tukee myös kansainvälisen henkilöstön kotoutumista ja kotimaisen henkilöstön kansainvälistymistä.

Tietotekniikkapalvelut (IT Services, ITS)

Tietotekniikkapalvelut (ITS) tuottaa palveluja tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja muulle henkilöstölle, jotta työstä tulisi joustavampaa, laaja-alaista ja tietoturvallista ajasta ja paikasta riippumatta. ITS on vastuussa Aallon kokonaisarkkitehtuurista ja TVT-arkkitehtuurista ja siihen liittyvästä projektiportfolion hallinnasta, yhteisten sovellusten ja toimintaympäristöjen kehittämisestä ja ylläpidosta, IT-infrastruktuurista ja laitteista, ohjelmistojen hankinnoista, käyttäjien tuesta ja tietoturvasta.

Johtamisen tukipalvelut (Leadership support services, LSS)

Johtamisen tukipalvelut (LSS) tukee Aalto-yliopiston strategian toteuttamista ja käytäntöjen kehittämistä toimintaympäristön analyysilla, ennakoivilla toimenpiteillä ja edunvalvonnalla. LSS on vastuussa Aalto-yliopiston sisäisistä johtamisprosesseista, niiden kehittämisestä ja laadunhallinnasta sekä yliopiston asianhallinta-, kirjaamo- ja arkistopalveluista. Arkistoihin on pysyvästi talletettu Aalto-yliopiston ja sen edeltäjien asiakirjoja. Lisäksi johtamisen tukipalvelut (LSS) tukee yliopiston johtoa kansainvälisten strategisten kumppanuuksien kehitystyössä ja yliopiston näkyvyyden varmistamisessa keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla sekä tuottaa kansainvälisiä toimiala-analyysejä. Koulujen kehitys- ja laatupäälliköt kytkeytyvät johtamisen tukipalveluihin matriisiorganisaation kautta.

Kumppanuudet ja yhteistyö (Advancement and Corporate Engagement, ADCO)

Kumppanuudet ja yhteistyö palvelut (ADCO) tukee kanssakäymistä sidosryhmien kanssa, ylläpitää suhteita yrityksiin ja alumneihin sekä kehittää palveluita ja yhteyksiä, jotka edistävät innovaatioekosysteemin kasvua ja yrittäjyystoimintaa.

Lakipalvelut (Legal services, LEGAL)

Tekniset palvelut (Technical Support Services, TSS)

Moniteknisiä sovelluksia hyödyntävä kokeellinen tutkimus, osallistava opetus ja taide ja luovat käytännöt ovat keskeisessä asemassa Aalto-yliopiston toiminnassa. Tekninen tukihenkilöstö on vastuussa tutkimuksen ja taiteen ja luovien käytäntöjen infrastruktuurin, välineiden ja tilojen ylläpidosta ja muista tehtävistä, jotka vaativat teknistä osaamista, esimerkiksi ovat opetuksen tukena opiskelijalaboratorioissa ja -työpajoissa.

Sihteeripalvelut ja muut koulukohtaiset palvelut (Secretarial Services and Other School Services, SES)

Sihteeripalveluita koordinoidaan yksittäisten korkeakoulujen ja yksiköiden tasoilla.

Tätä palvelua tarjoaa:

Johtamisen tukipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu