Palvelut

Palvelukokonaisuudet

Aalto-yliopiston palvelut kattavat palvelukokonaisuudet henkilöstöpalveluista johtamisen tukipalveluihin ja talouspalveluista aulapalveluihin. Tutustu alla Aallon palvelukokonaisuuksiin.
Aalto

Tutkimuspalvelut (RES)

Tutkimuspalvelut (RES) tukevat tutkimusta ja taidetta ja luovia käytäntöjä. RES tuottaa palveluita ulkoisesti rahoitetuille tutkimus- ja taideprojekteille ja tukee projektien hallintaa projektin koko elinkaaren ajan. RES tarjoaa kirjaston aineistot tutkijoiden ja opetuksen tueksi. RES on myös vastuussa monialaisen tutkimuksen koordinoinnista yliopiston sisällä. Lisäksi RES tukee tutkimusetiikkaa, avointa tiedettä, kestävää kehitystä. 

Innovaatioekosysteemipalvelut (IES)

Innovaatiopalvelut (sivu englanniksi) tukevat tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulosten kehittämistä innovaatioiksi ja tulosten kaupallistamista.

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Tutkimuspalvelut, innovaatioekosysteemipalvelut ja akateemiset lakipalvelut tukevat koulujen tutkimushenkilöstöä ja avustavat yliopiston johtoa.

People in Faculty Club

Innovaatiopalvelut Aallossa

Innovaatiopalveluiden etusivu

Innovation Services main page

Oppimispalvelut (LES)

Oppimispalvelut (LES) käsittää opetukseen, opetuksen kehittämiseen ja opiskelijoihin liittyviä palveluita. LES tukee Aalto-yliopiston opiskelijoita tarjoamalla heidän tarvitsemiaan palveluita opintopolun kaikissa vaiheessa. Palveluja tarjotaan myös opettajille ja koulutusohjelmien johtajille opetukseen liittyvien hallintotehtävien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusohjelmien ja opetusosaamisen kehittämisessä. LES tukee opiskelun ja opettamisen kansainvälistymistä. LESiin kuuluu myös tohtoriopiskelijoiden palvelut. Lisäksi LES tarjoaa palveluita Aallon ulkopuolisille asiakkaille kuten Aaltoon opiskelemaan hakeville ja Aallosta valmistuneille. Kielikeskus on osa LESiä.

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Viestintäpalvelut (COS)

Viestintäpalvelut (COS) vastaa Aalto-yliopiston ja korkeakoulujen strategisesta viestinnästä, markkinoinnista, brändistä ja visuaalisesta ilmeestä, koordinoi ja kehittää yliopiston viestintäkanavia, suunnittelee, tukee ja toteuttaa viestintätoimenpiteitä ja vastaa yliopiston mediasuhteista sekä avaintapahtumien järjestämisestä.

Viestintäpalvelut - Aalto-yliopiston viestintä

Aalto-yliopiston viestintä auttaa asiasi näkyväksi tekemiseksi kohdennetulla ja oikein ajoitetulla viestinnällä.

Aalto University Communications Services, illustrative image of colour blocks by Mikko Raskinen

Talouspalvelut (FIS)

Talouspalvelut (FIS) tuottaa palveluita, jotka koskevat Aalto-yliopiston taloudellista kestävyyttä laajentamalla ja monipuolistamalla rahoituspohjaa, edistämällä resurssien tehokasta käyttöä ja tarjoamalla ammattitaitoisia talouspalveluita yliopistossa.

Talouspalvelut

Tarjoamme ammattimaiset talous- ja rahoituspalvelut yliopiston eri yksiköiden tarpeisiin.

People in front of Dipoli

Henkilöstöpalvelut (HRS)

Henkilöstöpalvelut (HRS) tukee Aalto-yliopiston tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnalle sekä muulle henkilökunnalle palveluita, jotka turvaavat innostavan työympäristön, haastavia tehtäviä, hyvät työolosuhteet ja houkuttelevat urajärjestelmät. Yliopiston henkilöstöprosessit tukevat palveluiden sekä ydintoiminnan eri HR-käytäntöjä. Yliopisto panostaa työnantajana erityisesti henkilöstön hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja toimivan ja monikulttuurisen yhteisön luomiseen. HRS tukee myös kansainvälisen henkilöstön kotoutumista ja kotimaisen henkilöstön kansainvälistymistä.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut tukee työskentelyä ja esimiestyötä Aallossa aina rekrytoinnista osaamisen kehittämiseen ja palkitsemiseen.

People in Dipoli stairs

Tietotekniikkapalvelut (ITS)

Tietotekniikkapalvelut (ITS) tuottaa palveluja tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja muulle henkilöstölle, jotta työstä tulisi joustavampaa, laaja-alaista ja tietoturvallista ajasta ja paikasta riippumatta. ITS on vastuussa Aallon kokonaisarkkitehtuurista ja TVT-arkkitehtuurista ja siihen liittyvästä projektiportfolion hallinnasta, yhteisten sovellusten ja toimintaympäristöjen kehittämisestä ja ylläpidosta, IT-infrastruktuurista ja laitteista, ohjelmistojen hankinnoista, käyttäjien tuesta ja tietoturvasta.

IT-palvelut

Aallon IT-pavelut on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita läpi Aallon.

IT Service Desk

Tekniset palvelut (TSS)

Moniteknisiä sovelluksia hyödyntävä kokeellinen tutkimus, osallistava opetus ja taide ja luovat käytännöt ovat keskeisessä asemassa Aalto-yliopiston toiminnassa. Tekninen tukihenkilöstö on vastuussa tutkimuksen ja taiteen ja luovien käytäntöjen infrastruktuurin, välineiden ja tilojen ylläpidosta ja muista tehtävistä, jotka vaativat teknistä osaamista, esimerkiksi ovat opetuksen tukena opiskelijalaboratorioissa ja -työpajoissa.

Tekniset palvelut Kemian tekniikan korkeakoulussa

Kemian tekniikan korkeakoulun tekninen henkilökunta työskentelee tutkimuksen ja opetuksen tukena.

People working in a laboratory

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun työpajat

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Koulun opiskelijoiden käytettävissä ainutlaatuinen ja monipuolinen työpajaympäristö.

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Johtamisen tukipalvelut (LSS)

Johtamisen tukipalvelut (LSS) tukee Aalto-yliopiston strategian toteuttamista ja käytäntöjen kehittämistä toimintaympäristön analyysilla, ennakoivilla toimenpiteillä ja edunvalvonnalla. LSS on vastuussa Aalto-yliopiston sisäisistä johtamisprosesseista, niiden kehittämisestä ja laadunhallinnasta sekä yliopiston asianhallinta-, kirjaamo- ja arkistopalveluista. Arkistoihin on pysyvästi talletettu Aalto-yliopiston ja sen edeltäjien asiakirjoja. Lisäksi johtamisen tukipalvelut (LSS) tukee yliopiston johtoa kansainvälisten strategisten kumppanuuksien kehitystyössä ja yliopiston näkyvyyden varmistamisessa keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla sekä tuottaa kansainvälisiä toimiala-analyysejä. Koulujen kehitys- ja laatupäälliköt kytkeytyvät johtamisen tukipalveluihin matriisiorganisaation kautta.

Johtamisen tukipalvelut

Johtamisen tukipalveluissa tuemme Aallon johtoa yliopiston johtamisessa ja strategian toimeenpanossa.

Linko

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö (ADCO)

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö (ADCO) tukee kanssakäymistä sidosryhmien kanssa, ylläpitää suhteita yrityksiin, lahjoittajiin ja alumneihin sekä kehittää palveluita ja yhteyksiä, jotka edistävät innovaatioekosysteemin kasvua ja yrittäjyystoimintaa.

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö (ADCO)

Tarjoamme mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kumppanuuteen yrityksille ja muille organisaatioille tutkimuksessa, opetuksessa ja rekrytoinnissa. Kehitämme alumnitoimintaa ja luomme suhteita lahjoittajiin. Teemme aktiivista lahjoitusten hankintaa yrityksiltä, säätiöiltä, yksityishenkilöiltä ja kaupungeilta.

Linko

Lakipalvelut (LEGAL)

Lakipalvelut tarjoaa palveluita kaikissa Aalto-yliopiston toimintaan liittyvissä laki-ja sopimusasioissa.  Haluamme auttaa Aalto-yliopistoa välttämään turhat juridiset riskit ja tukea tavoitteiden saavuttamisessa tuottamalla ammattitaitoisia lakipalveluita sekä edistää lakien noudattamista, vastuullisuutta ja eettisyyttä yliopiston toiminnassa. Palvelemme niin Aallon ydintoimintoihin tutkimukseen, innovaatioihin ja opetukseen liittyvissä laki- ja sopimusasioissa kuin myös esim. työsuhteisiin, IT, tila- ja talousasioihin liittyvissä laki-ja sopimusasioissa.

Turvallisuus- ja aulapalvelut

Aallon aulapalveluhenkilöstö palvelee ja opastaa kiinteistöissä työskenteleviä ja siellä liikkuvia vierailijoita sekä huolehtii tilojen yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta.

Aulapalvelut

Aallon aulapalveluhenkilöstö palvelee ja opastaa kiinteistöissä työskenteleviä ja siellä liikkuvia vierailijoita sekä huolehtii tilojen yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Aulapalveluhenkilöstön tunnistaa punaisista Aalto-yliopiston logolla varustetuista punaisista työasuista tai Securitaksen logolla varustetuista asuista.

Aulapalvelut

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE)

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) vastaa Aalto-yliopiston tilojen rakennuttamisesta, kehittämisestä, kunnossapidosta ja niiden käyttöön liittyvistä palveluista.

Aalto-yliopistokiinteistöt - ACRE

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto-yliopiston tiloja Otaniemessä ja Töölössä. Luomme uusia konsepteja ja yhteiskäyttöisiä tiloja myös yliopiston ulkopuolisille tahoille muodostaen Otaniemestä ainutlaatuisen yhteistyökeskittymän ja maailman innostavimman kampuksen.

Students with bicycles in Otaniemi

Sihteeripalvelut ja muut koulukohtaiset palvelut (SES)

Sihteeripalveluita koordinoidaan yksittäisten korkeakoulujen ja yksiköiden tasoilla.

Tätä palvelua tarjoaa:

Johtamisen tukipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu