Palvelut

Opiskelija – hae aktorina mukaan mentorointiohjelmaan

Opiskelija, kaipaatko apua uravaihtoehtojen pohdinnassa ja omien vahvuuksiesi löytämisessä? Haluaisitko keskustelutukea ja kokemuksen tuomaa näkemyksellisyyttä vanhemmalta asiantuntijalta? Tilaisuutta pureutua omiin urahaaveisiisi ja itsesi kehittämiseen? Hae mukaan!
Mentoring cyckling together, photo Unto Rautio.
mentorointi

Aalto-yliopiston mentorointiohjelman keskiössä ovat opiskelijan ja alumnin kahdenkeskiset tapaamiset, minkä ohella osallistujien keskinäisiä kohtaamisia ja verkostoitumista edistetään yhteisten seminaarien, pienryhmätapaamisten ja yritysvierailujen kautta. Aalto-yliopiston kaksikielinen mentorointiohjelma on avoin niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin maisteriopiskelijoille.

Hakiessasi täytä sähköinen hakulomake ja liitä mukaan CV:si.

Lomakkeessa kysymme yhteystietosi ja tiedustelemme motivaatiotasi hakea ohjelmaan ja mentorointia koskevia toiveitasi. Hakulomake toimii pohjana mentorointiparivalinnoille, jonka vuoksi lomakkeen täyttäminen huolellisesti ja kattavasti on ensiarvoisen tärkeää.

Opiskelija, onko sinulla mielessäsi sopiva mentoriehdokas?
Kysy häntä rohkeasti mentoriksesi. Valmiit mentorointiparit ovat siten tervetulleita osallistumaan mentorointiohjelmaan.

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn heti hakuajan jälkeen, joten ilmoittaudu mukaan ajoissa! Hakemusten käsittely ja parien muodostaminen jatkuvat juhannusviikolle, jolloin lähetämme tiedon ohjelmaan pääsystä. Myös niille, joille ei mahdollisesti löydy sopivaa paria, ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lähetämme ohjelmaan hyväksytyille (sopivan mentorointiparin saaneille) mentorointiparin toisen osapuolen nimi- ja yhteystiedot elokuun puolessa välissä. Tarkkaile siis sähköpostiasi.

Aktorien tulee olla yhteydessä mentoreihinsa ennen ohjelman alkua. Mentorointiparit voivat halutessaan myös tavata toisensa jo ennen syyskuun aloitusseminaaria. Tavoitteemme on löytää mahdollisimmat sopivat, hakijoiden toiveisiin ja tavoitteisiin pohjautuvat mentorointiparit. Mentorointiparit muodostetaan ensisijaisesti opiskelijoiden toiveiden pohjalta mentoriksi ilmoittautuneiden alumnien toiveet huomioiden. Halutessaan sekä opiskelijoilla että alumneilla on oiva mahdollisuus saada mentorointipari myös toisen alan edustajasta. Valitettavasti emme voi taata, että löydämme kaikille aktorihakijoille mentoria, saati mentoriehdokkaille aktoria.

Käsittelemme hakemukset ja CV:t ehdottoman luottamuksellisesti, emmekä käytä niiden tietoja muuhun tarkoitukseen. Mentorointiohjelmaan hyväksyttyjen yhteys- ja taustatiedot soveltuvilta osin luovutetaan muille ohjelmassa mukana oleville keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi. Hienotunteisuus ja luottamuksellisuus ovat niin mentorointisuhteen kuin itse ohjelman ydin.

Mentorointiohjelman sisältö

Aalto-yliopiston Mentorointiohjelmassa opiskelijat pääsevät tekemisiin työelämässä jo toimivien alumnien kanssa työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja yhdessä tekemisestä.

Ohjelma tuo vuosittain yhteen kolmesataa suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa ja alumnia Suomessa ja ulkomailla. Kyseessä onkin ainutlaatuinen yhdistelmä alakohtaisuutta, poikkitieteellisyyttä, kansainvälisyyttä ja eri sukupolvien edustajia.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenkeskiset tapaamiset noin kerran kuussa. Mentorointi perustuu tavoitteelliseen ja pitkäaikaiseen keskustelusuhteeseen, jonka kulmakiviä ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Prosessin onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista sekä aktorilta että mentorilta.

Aktorin roolina on huolehtia, että mentorointiprosessi etenee tavoitteellisesti säännöllisillä tapaamisilla. Parhaimmillaan mentorointi on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, josta hyötyvät niin aktori kuin mentori.

Mentoring discussion photo Unto Rautio

Hain mukaan saadakseni ohjeita opiskelusta työelämään siirtymiseen.

Aktori

Kahdenkeskisten mentorointitapaamisten ohella Aalto-yliopiston Mentorointiohjelma sisältää kaikille avoimia yhteisiä tilaisuuksia, jotka edistävät eri alojen alumnien ja opiskelijoiden kohtaamisia ja tarjoavat tukea mentorointiin.

Mentorointivuosi alkaa syyskuussa kaikille mentorointipareille yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoitteista. Mentorointiparit saavat myös ohjelmaa varten laaditun mentorointioppaan tuekseen. Ohjelma päättyy yhteistilaisuuteen maaliskuussa 2020. Mentoreille ja aktoreille tarjotaan vertaistukea omissa rooleissaan erillisissä tilaisuuksissa. Mentorit ja aktorit ovat myös tervetulleita järjestämään keskustelutilaisuuksia ja organisaatiovierailuja ohjelman aikana. Tilaisuudet järjestetään pääosin englanniksi.

Mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijalle:

 • yhteistyökontaktin työelämään
 • ammatillisten ja työnhakutaitojen kehittymistä
 • uravalintojen ja -polkujen löytämistä
 • vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittämistä
 • poikkitieteellisiä kohtaamisia Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja alumnien kanssa
 • uusia ajatuksia ja näkemyksiä

Odotamme aktorilta (mentoroitava):

 • sitoutumista mentorointiin koko ohjelman ajaksi (syyskuu-maaliskuu)
 • kerran kuukaudessa kahdenkeskistä aikaa mentorin kanssa
 • aktiivista ja aloitteentekijän roolia suhteessa mentoriin
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista yhdessä mentorin kanssa
 • ymmärrystä, ettei mentorilta odoteta työtarjousta tai työharjoittelupaikkaa
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa ohjelman vetäjään: [email protected]

Mentorointisuhde vaatii sitoutumista ja aikaa. Ennen ohjelmaan hakemista mieti, onko sinulla motivaatiota prosessiin opintojen ja mahdollisen työn rinnalla. Muista, että mentorointi on sinun hyödyksesi.

Aktoriksi etämentorille?

Ohjelmassa on vuosittain mukana muutama ulkomailla asuva alumni. Jos suunnittelet kansainvälistä uraa, tässä on tilaisuus sinulle! Etämentorointi vaatii aktorilta erityistä sitoutumista prosessiin, koska mentorointi tapahtuu sähköpostin, skypen tai puhelimen välityksellä. Huomioithan tämän myös siinä tapauksessa, että olet itse lähdössä vaihtoon ja mentorisi asuu Suomessa. Vaihdon aikana sinun tulisi pitää yhteyttä mentoriisi mahdollisuuksien mukaan.

Vill du ha en svenskspråkig mentor?
Ruotsia äidinkielenään puhuville hakijoille pyrimme mahdollisuuksien mukaan löytämään ruotsinkielisen mentorin mentoriehdokkaiden joukosta. Mentorointimateriaalien ja tilaisuuksien osalta ohjelma on suomen- ja englanninkielinen.

Oletko jo valmistunut?

Alumni, oletko valmis avoimeen vuorovaikutukseen, jakamaan kokemustasi, tietoja ja taitojasi?  Lue lisää täältä. 

Aktorien usein kysytyt kysymykset (mentorointi)

Mentee develop yourself

Sain hyviä ohjeita ja ammatillista itseluottamusta!

Aktori

 

Mentorointi, yhteystiedot:

mentorointi(a)aalto.fi

Kaisa Hölttä                                      
Asiantuntija, mentorointi & alumnisuhteet
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Aalto-yliopisto                
kaisa.holtta(a)aalto.fi                                   
050 301 1608 

Tätä palvelua tarjoaa:

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu