Palvelut

Linjakas opetussuunnitelma

Linjakas opetuksen suunnittelu tarkoittaa sitä, että opetuksella on selkeät tavoitteet ja sen sisällöt ja arviointimenetelmät muodostavat eheän kokonaisuuden. Opiskelijan näkökulmasta ohjelmatason linjakkuus on merkittävässä asemassa opiskeluhyvinvoinnin tukemisessa.
Students in a lecture. Photo: Unto Rautio / Aalto University.

Määrittele ohjelman tavoitteet 

Opetussuunnitelman teko alkaa koulutusohjelman oppimistavoitteiden määrittelystä. Yksittäisten kurssien tavoitteita tulee tarkastella suhteessa ohjelmatason tavoitteisiin ja varmistaa, että ohjelman tavoitteiden suuntainen opetus toteutuu kurssien tavoitteiden kautta. Kun osaamistavoitteet ovat linjassa, kursseilla tapahtuva osaamisen arviointi kohdistuu myös koulutusohjelmassa tavoiteltuun osaamiseen.

Varmista, että osaaminen syvenee kurssi kurssilta

Linjakkaassa opetuksessa oppimistavoitteisiin edetään uuteen johdattaen, aiemmin opittua syventäen ja liiallisia päällekkäisyyksiä välttäen. Tällöin esimerkiksi jonkin taidon soveltamiseen edetään vasta, kun siihen on ensin johdatettu ja perehdytty muilla kursseilla. Osaamista syvennetään ja laajennetaan johdonmukaisesti, aiemmin opittua hyödyntäen.

Suunnittele lukuvuosi yhteistyössä opettajien kanssa

Ohjelmatason yhteissuunnittelulla voidaan varmistaa, että opiskelijat oppivat tutkintonsa aikana useilla eri tavoilla ja menetelmillä. Vaativat projekti- ja ryhmätyöt voidaan myös sijoittaa eri aikaan toteutuviksi sekä huolehtia, että kurssien yhteiskuormitus pysyy kohtuullisena. Ohjelmatasolla voidaan samoin varmistua, että oppimisen välineet (esim. tietyt ohjelmistot) otetaan käyttöön johdonmukaisissa vaiheissa opiskelua. Yhteissuunnittelulla voi parhaimmillaan olla työhyvinvointia tukeva vaikutus.

Keskeistä linjakkaassa opetussuunnitelmatyössä on, että koulutusohjelman osia tarkastellaan osana kokonaisuutta. 

Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu