Palvelut

Korkeakoulujen nimet ja oikeinkirjoitusasut

Logon yhteydessä, kirjelomakkeiden osoitekentissä ja allekirjoituksissa kirjoitusasu on seuraava:

Suomeksi

Ruotsiksi

Englanniksi

Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-universitetet
Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Aalto University
School of Engineering

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu

Aalto-universitetet
Handelshögskolan

Aalto University
School of Business

Aalto-yliopisto
Kemian tekniikan korkeakoulu

Aalto-universitetet
Högskolan för kemiteknik

Aalto University
School of Chemical Engineering

Aalto-yliopisto
Perustieteiden korkeakoulu

Aalto-universitetet
Högskolan för teknikvetenskaper

Aalto University
School of Science

Aalto-yliopisto
Sähkötekniikan korkeakoulu

Aalto-universitetet
Högskolan för elektroteknik

Aalto University
School of Electrical Engineering

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-universitetet
Högskolan för konst, design och arkitektur

Aalto University
School of Arts, Design and Architecture

Tekstin keskellä, nimeä toistettaessa, voidaan käyttää pelkkää nimeä Insinööritieteiden korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (isolla alkukirjaimella). Ensimmäisen kerran mainittaessa kirjoitetaan koko nimi.

Suomeksi

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, myöhemmin tekstissä
=>  Insinööritieteiden korkeakoulu (isolla alkukirjaimella)
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu => Kauppakorkeakoulu
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu  => Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Ruotsiksi

Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, myöhemmin tekstissä

= >  Högskolan för ingenjörsvetenskaper (isolla alkukirjaimella ja määrätyssä muodossa).
Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur = > Högskolan för konst, design och arkitektur

Ruotsin kielessä tekstin sisällä suositellaan käytettäväksi ilmausta  Handelshögskolan vid Aalto-universitetet,
Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet.

Englanniksi

Kun yksikön nimi esiintyy itsekseen otsikonomaisesti tai luetteloissa, on englannissa tyypillistä jättää the-artikkeli nimen edestä pois.

Aalto University School of Engineering
Aalto University School of Business
Aalto University School of Arts, Design and Architecture
Aalto University School of Science

Juoksevassa tekstissä the-artikkeli on käytössä, ja se kirjoitetaan pienellä, ellei se aloita lausetta. Perussääntö on, että the-artikkelia käytetään aina, jos tekstissä englanninkieliseen nimeen Aalto University yhdistetään jonkin alemman organisaatiotason nimi.

The Aalto University School of Business => the School of Business
The Aalto University School of Arts, Design and Architecture => erikseen the School of Arts, Design and Architecture
The Aalto University School of Engineering => erikseen the School of Engineering
The Aalto University School of Science  => erikseen the School of Science

Aalto-yliopiston yksiköt

Aalto-yliopiston yksiköt, kuten Factoryt, esiintyvät Aalto-yliopiston yhteydessä muodossa:

Suomeksi

Ruotsiksi

Englanniksi

Aalto-yliopisto
Design Factory

Aalto-universitetet
Design Factory

Aalto University
Design Factory

Aalto-yliopisto
Media Factory

Aalto-universitetet
Media Factory

Aalto University
Media Factory

Aalto-yliopisto
Service Factory

Aalto-universitetet
Service Factory

Aalto University
Service Factory

Tekstissä

Aalto-yliopiston Design Factory
Aalto-universitetets Design Factory
The Aalto University Design Factory

Aalto-yliopiston korkeakoulujen yksiköt

Laitos
Institutionen för
Department of

Englannin kielessä: Juoksevassa tekstissä the-artikkeli kirjoitetaan eteen pienellä alkukirjaimella.

Aalto-yliopiston korkeakoulujen laitokset ja muut yksiköt esiintyvät tunnuksessa aina Aalto-yliopiston ja korkeakoulun yhteydessä omalla rivillään. Suomenkielisessä tekstissä kirjoitetaan Aalto-yliopisto ja korkeakoulu ennen alayksiköitä. Ruotsin ja englannin kielessä mahdollisuuksien mukaan. Laitosten nimet kirjoitetaan suomen- ja ruotsinkielellä pienellä alkukirjaimella. Englanniksi laitosten nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Mikäli sekaannuksen varaa ei ole, voidaan käyttää myös lyhyempää muotoa.

Esimerkkejä

Suomeksi

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos
Aalto-yliopiston lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos

På svenska

Institutionen för medicinsk teknik och beräkningsvetenskap vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper
Institutionen för medicinsk teknik och beräkningsvetenskap vid Aalto-universitetet

In English

The Department of Biomedical Engineering and Computational Science at the Aalto University School of Science
Department of Biomedical Engineering and Computational Science at Aalto University *
Aalto University Department of Biomedical Engineering and Computational Science  *
(*juoksevassa tekstissä kummassakin vaihtoehdossa the-artikkeli eteen pienellä)

Yllä olevassa tapauksessa englanniksi ei ole mahdollista laittaa kaikkia yksiköitä peräkkäin lauseessa, koska lukemisesta tulee mahdotonta. "The Aalto University School of Chemical Engineering of..."

Aalto-yliopistossa käytettävät lyhenteet

Aalto-yliopistosta käytetään lyhyempää muotoa Aalto. Aalto-yliopiston nimen lyhennettä käytetään mm. EU-hakemuksissa, tietokannoissa ja sisäisessä viestinnässä (Inside).
Aalto-yliopiston korkeakoulujen lyhenteet ovat seuraavat:

Lyhenne

Ääntäminen

Kirjoitusohje

Puheohje

Aalto ARTS

[arts]

Aalto ARTSissa

Aalto artsissa

Aalto CHEM

[khem]

Aalto CHEMissä

Aalto khemissä

Aalto BIZ

[bis]

Aalto BIZissa

Aalto bisneksessä

Aalto ENG

[eng]

Aalto ENGissä

Aalto engissä

Aalto ELEC

[elek]

Aalto ELECissä

Aalto elekissä

Aalto SCI

[ski]

Aalto SCIssä

Aalto skissä

Miten ja missä lyhenteitä käytetään

Korkeakoulujen lyhenteet ovat kaikissa kielissä samat. Aalto-yliopistosta käytetään lyhyempää muotoa Aalto, joka liitetään aina lyhenteeseen.

Lyhenteessä Aalto kirjoitetaan tavalliseen tapaan ja kirjainlyhenne versaaleilla eli suuraakkosilla. Kirjainlyhennettä ei käytetä yksinään, vaan aina liitettynä sanaan Aalto. Koska kirjainlyhenne lausutaan kuin se olisi sana, siihen liitetään suomen kielen taivutuspäätteeseen ilman kaksoispistettä.

Lyhenteiden käyttökohteita ovat muun muassa domainnimet, verkkosivut, Powerpoint-esitykset, esitteet, tietokannat (ensisijaisena Aalto), puhekieli jne. Tekstikäytössä koko nimi Aalto University School of XXX on mainittava aina ensin ja lyhenne vasta tämän jälkeen jos tarpeen.

Julkaisut

Jotta Aalto-yliopiston julkaisut löytyvät tietokannoista, tulee tieteelliset julkaisut aina nimetä siten, että alkuosa on Aalto University, Aalto-yliopisto tai Aalto-universitetet.

Tätä palvelua tarjoaa:

Viestintäpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu