Palvelut

Kemian tekniikan korkeakoulun tilat ja pelastussuunnitelma

Pelastuslaki velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman.

Tilat

Korkeakoulu toimii Aalto-Yliopistokiinteistöt Oyn rakennuksissa, joissa on erityistiloja tutkimukseen ja opetukseen. Kaikki talotekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja huoltopyynnöt voi tehdä vahtimestareille. Huoltoyhtiöiden ja siivouspalvelujen sopimusasiat Aallossa hoitaa Tila- ja turvallisuusyksikkö. Kiinteistöhuollon ja siivouspalvelun laadunarviointi tehdään kussakin rakennuksessa 1–2 kertaa vuodessa sopimustoimittajan edustajan ja korkeakoulun talovastaavien kesken.

Suojelu ja pelastussuunnitelma

Pelastuslaki velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi muun muassa miten onnettomuuksia ennaltaehkäistään ja vaaratilanteita torjuntaan sekä rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt. Lisäksi pelastussuunnitelmassa on oltava mukana asukkaille ja muille henkilöille annettavat turvallisuus- ja toimintaohjeet onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja vaaratilanteissa toimimista varten.

Turvallisuudesta huolehtiminen on merkittävä osa niin tavallisen kansalaisen arkea kuin yritysten, yhteisöjen, laitosten ja virastojen jokapäiväistä toimintaa.

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

(Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) (lup.fi)

Rakennuskohtainen suojelutoiminta

Kussakin Aalto-yliopiston rakennuksessa on henkilökunnan jäsenistä koottu suojeluorganisaatio. Suojeluorganisaation ensisijainen tarkoitus on varmistaa turvallinen selviytyminen normaalitoiminnasta aiheutuvista vaaratilanteista kuten tulipalosta tai onnettomuudesta. Toiminta vaaratilanteessa on järjestetty seuraavasti:

Suojelupäällikkö

 • varmistaa hätäilmoituksen hätäkeskukseen
 • ottaa tarvittaessa yhteyden apulaissuojelupäällikköön
 • järjestää pelastuslaitoksen opastuksen
 • perustaa johtamispaikan ja johtaa alkutoimenpiteitä
 • luovuttaa johtamisvastuun pelastustoiminnan johtajalle (PEJ)

Apulaissuojelupäällikkö

 • ottaa tarvittaessa yhteyden suojelupäällikköön
 • toimii suojelupäällikkönä tämän ollessa estyneenä
 • toimii suojelupäällikön apuna alkutoimenpiteissä
 • johtaa kokoontumis- ja ensiapupaikkaa
 • raportoi suojelupäällikölle tilanteesta kokoontumispaikalla ja talossa

Suojeluvalvoja

 • varmistaa alkusammutustoimien aloittamisen
 • tarkastaa ja tyhjentää alueensa henkilöistä
 • sulkee ovet poistuessaan
 • raportoi apulaissuojelupäällikölle alueensa tilanteen kokoontumispaikalla

Apulaissuojeluvalvoja

 • avustaa suojeluvalvojaa alueensa tyhjentämisessä
 • johtaa alueensa väen toimintaa kokoontumispaikalla
 • raportoi suojeluvalvojalle alueensa tilanteen kokoontumispaikalla

Ensiapuhenkilöstö

 • hakevat ensiaputarvikkeet ja paarit vahtimestarikopista
 • perustavat ensiapupaikan kokoontumispaikalle tai muuhun erikseen määrättyyn paikkaan

Koko henkilökunta ja opiskelijat

Mikäli kaikki soittavat hätänumeroon 112, menevät hätäkeskuksen linjat tukkoon. Talon palohälytin tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen hälytyksen lauetessa. Hälytys menee myös päivystävälle huoltomiehelle. Hätäkeskukseen, puh. 112, soittojärjestys on määritelty seuraavasti: 1) suojelupäällikkö, 2) huoltomies, 3) vahtimestarit. Vain mikäli on erityistä syytä epäillä, että em. tahot eivät ole varmistaneet hätäilmoitusta hätäkeskuksesta, soitetaan itse hätäkeskukseen, puh. 112. Tällainen erityinen syy on esimerkiksi yö- tai viikonloppuaika, jolloin talossa on vähän väkeä. Tarvittaessa kaikkien tulee

 1. suorittaa alkusammutusta (tutustu kalustoon).
 2. ilmoittaa tapahtumasta suojeluvalvojalle/vahtimestareille/huoltomiehelle/suojelupäällikölle (ole selvillä yhteystiedoista).
 3. avustaa pyydettäessä suojeluvalvojaa.
 4. Jos 1–3 hoidettu, poistua rauhallisesti mutta ripeästi pareittain kokoontumispaikalle sekä ilmoittaa kokoontumispaikalla palon/onnettomuuden kannalta oleelliset asiat alueensa apulaissuojeluvalvojalle.

 

Kemian tekniikan korkeakoulun suojeluorganisaatiot

Kemian tekniikan talo

Puunjalostustekniikka 1

Puunjalostustekniikka 2

Materiaalitekniikan talo

 

Kemian tekniikan korkeakoulun pelastussuunnitelmat

Tätä palvelua tarjoaa:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Löysitkö etsimäsi? Ellet, niin otathan meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu