Palvelut

Kaupallistamisen periaatteet ja vaikuttavuus

Aalto-yliopiston hallitus hyväksyi vuonna 2017 yliopiston immateriaalioikeuksien (IP) kaupallistamisen periaatteet. Aalto tavoittelee yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuomalla tutkimustuloksensa parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Vaikka Aalto tekee päätökset omistamansa IP:n osalta, Aallon akateemisella henkilökunnalla ja opiskelijoilla on avainrooli IP:n luomisessa ja tulosten kaupallistamisessa. Nettotuotot, jotka Aalto-yliopisto saa IP:n hyödyntämisestä mahdollisen tutkimusprojektin jälkeen, jaetaan keksijöiden ja yliopiston kesken.

Aallossa käytössä olevat innovaatioiden suojaamisen ja kaupallistamisen käytännöt ovat hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaiset.

 

Aalto-yliopiston immateriaalioikeuksien kaupallistamisen periaatteet

Aalto-yliopiston visio sitouttaa yliopiston rakentamaan kestävälle kehitykselle perustuvaa innovaatio- ja yrittäjyysvetoista yhteiskuntaa. Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata periaatteet, jolla Aalto-yliopisto kaupallistaa omistamiaan immateriaalioikeuksia (IP). Aalto-yliopiston päätavoite immateriaalioikeuksien kaupallistamisessa on maksimoida yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus tuomalla tutkimuksen, opetuksen ja muiden toimintojen yhteydessä syntyneet tulokset parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Aalto-yliopisto tavoittelee yliopiston toiminnassa syntyvän uuden tiedon parasta vaikuttavuutta turvaten akateemisen henkilökunnan ja opiskelijoiden oikeudet kaupallistamisprosessissa. Yliopisto hakee molempia osapuolia hyödyttäviä sopimuksia, jotka mahdollistavat tulosten käyttämisen tutkimuksessa ja opetuksessa myös jatkossa ja jotka noudattavat yliopiston avoimen tieteen käytäntöjä. Kansallinen lainsäädäntö edellyttää yritysten tasapuolista kohtelua, minkä vuoksi IP:n siirrot tulee tehdä käyvästä arvosta. Yliopisto huomioi eettiset näkökohdat ympäristön ja ihmiskunnan hyötyjen maksimoimiseksi Aalto University Code of Conduct -dokumentin mukaisesti.

Vaikka Aalto-yliopisto tekee päätökset omistamansa IP:n osalta, keksijät ovat avainasemassa IP:n luomisessa ja kaupallistamisessa, ja Aalto-yliopiston tutkimus ja innovaatiopalvelut työskentelevät yhdessä keksijöiden kanssa. IP:n hyödyntäjäksi pyritään löytämään paras mahdollinen taho. Prosessissa arvioidaan aikaisemmat sitoumukset (esim. IP:n omistussuhteet), liiketoimintamalli (esim. markkinatilanne ja taloudellinen suunnitelma) sekä riskien hallinta (taloudelliset ja maineriskit). Yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut neuvovat akateemista henkilökuntaa innovaation kehittämisessä sekä uuden yrityksen käynnistämisessä. Aalto-yliopisto tarjoaa kumppaniyrityksilleen käypään hintaan palveluja, työskentelytiloja tai tutkimusinfrastruktuureja.

Kaupallistamiseen on useita mahdollisuuksia. Useimmiten omistusoikeus tai lisenssi siirretään tilaustutkimussopimuksen nojalla olemassa olevaan yritykseen. Muita vaihtoehtoja ovat lisensiointi maksua vastaan tai myynti yritykselle käyvästä arvosta. IP voidaan siirtää startup-yritykselle yrityksen osakkeita vastaan tai maksettavaksi prosenttiosuutena vuosittaisesta liikevaihdosta. Yliopisto ei osallistu yrityksen perustamiseen eikä sen hallintaan. Nettotuotot, jotka Aalto-yliopisto saa IP:n hyödyntämisestä mahdollisen tutkimusprojektin jälkeen, jaetaan keksijöille ja yliopistolle.

Aalto-yliopiston hallitus hyväksyy nämä periaatteet sekä niihin tulevat mahdolliset muutokset. Sopimuksellisten sitoumusten vastuutaho on määritelty Aalto-yliopiston Aalto University Guidelines for Contract Approvals and Signing Rights -dokumentissa

Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu