Palvelut

Henkilötietojen käsittely - Opinnot

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tehtävissä:

 • Opiskeluoikeuden toteuttamiseksi ja osoittamiseksi sekä opetuksen järjestämiseksi
 • Opintosuoritusten ja suoritettujen tutkintojen hallintaan ja tilastointiin
 • Opetuksen kehittämiseen
 • Opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten turvallisuuden ja opiskeluympäristön fyysisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi

Lisäksi yliopisto voi käsitellä henkilötietoja:

 • Tieteelliseen tutkimukseen ja
 • Opintoihin liittyvään markkinointiviestintään tai muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia?

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

Emme tee automatisoituja päätöksiä.

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat:

 1. rekisteröidyn suostumus (mm. markkinointiviestintä)
 2. rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen säädökset:
  • Yliopistolaki 558/2009 ja sen nojalla annetut asetukset
  • Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2206 muutoksineen ja sitä aikaisemmat teknillistieteellisiä, kauppatieteellisiä, ja taideteollisia tutkintoja koskevat asetukset
  • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 (5. luku)
  • Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
 3. yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö on yleisen edun mukainen viranomaistehtävä
Tätä palvelua tarjoaa:

Lakipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu