Palvelut

Esteettömyys ja saavutettavuus

Aalto-yliopisto luo tutkimukselle ja opetukselle sekä akateemiselle johtamiselle laadukkaat, esteettömät ja tehokkaat palvelut ja niitä tukevat järjestelmät. Aalto-yliopiston toiminnan yhdenvertaisuuteen liittyviä ohjaavia periaatteita ovat moninaisuus ja saavutettavuus.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että opetus, tutkimus ja niitä tukevat palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja käytettäviä yksilöiden moninaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettava toimintaympäristö on inklusiivinen eli toimintamme edistää kaikkien aaltolaisten vuorovaikutusta, oppimista, tutkimusta ja muuta työntekoa.

Saavutettava toimintakulttuuri toteutetaan Aalto-yliopistossa seuraavien periaatteiden avulla:

  • Saavutettavuutta kehitetään ennakoivasti.
  • Yhdenvertaisuutta edistetään kaikessa toiminnassa.
  • Yhteisön jäseniä kannustetaan raportoimaan havaitsemistaan esteistä ja ehdottamaan muutoksia toimintatapoihin.
  • Myönteisiä asenteita vahvistetaan ja osaamista lisätään avoimella keskustelulla.
  • Toiminnassa sovelletaan kestävän kehityksen periaatteita.

Aalto-yliopisto pääkaupunkiseudun palvelukartalla (hsl.fi)

Saavutettavuus ja opiskelijat

Aalto-yliopistossa kaikki opiskelijat voivat keskittyä opintoihinsa mahdollisimman tasavertaisina. Yksilöllisten syiden perusteilla on mahdollista saada esimerkiksi tenttiajan pidennys tai käyttää apuvälineitä opinnoissa. Näistä yksilöllisistä ratkaisuista sovitaan luottamuksellisessa tapaamisessa korkeakoulun opintoasioiden suunnittelijan tai kurssiopettajan kanssa. Neuvoa esteettömyysasioissa voi kysyä myös yliopiston saavutettavuuden erityisasiantuntijalta, opintopsykologilta tai tuutorilta.

Esteettömästä/saavutettavasta opiskelusta on määrätty Aalto-yliopiston yhteisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä pykälässä 24:

24 § Opintojen saavutettavuus

Jos opiskelijalla on opiskelua rajoittava vamma tai muu vastaava terveydellinen este, jonka vuoksi hän ei pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vaihtoehtoisen suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita.

Aalto-yliopiston akateemisten asian komitea antaa saavutettavuutta koskevasta menettelystä tarkemmat määräykset.

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Saavutettava Aalto

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu