Palvelut

Diplomityöntekijä tai kokopäiväinen tutkimusassistentti / Antennien ja radioaaltojen - tutkimusryhmä

Suomenkielinen työpaikkailmoitus tehtävään Diplomityöntekijä tai kokopäiväinen tutkimusassistentti / Antennien ja radioaaltojen - tutkimusryhmä

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.


Sähkötekniikan korkeakoulu edistää korkealuokkaista tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita suomalaisen yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan hyödyksi. Meillä sähkötekniikka, luonnontieteet ja informaatioteknologia liittyvät yhteen älykkäiksi järjestelmiksi ja innovaatioiksi, jotka säästävät energiaa ja lisäävät hyvinvointia. Tutkimuksellamme pyrimme vastaamaan moniin kestävän kehityksen haasteisiin, ja tuloksiamme sovelletaan niin kännyköissä, sähköverkoissa, terveydenhuollossa kuin satelliiteissakin. Korkeakoulun erityinen vahvuus on tutkimuksen linkittyminen suomalaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Koulussamme on noin 2000 opiskelijaa, joista vuosittain valmistuu noin 50 tohtoria ja noin 250 maisteria. Henkilökuntaa on 700, joista professoreita yli 70.


Elektroniikan ja Nanotekniikan laitoksella (ELE) (The Department of Electronics and Nanoengineering) tehdään laaja-alaista tutkimusta sähkömagnetismin, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruusteknologian aloilla. ELE on osa Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulua.


Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Antennien ja radioaaltojen - tutkimusryhmä etsii

diplomityöntekijää tai kokopäiväistä tutkimusassistenttia tutkimaan ali-THz-aaltojen etenemistä tulevaisuuden (6G) matkapuhelinverkossa hyödyntäen sädeoptisia simulaatioita (for ray-optics simulations of sub-THz wave propagation, targeting 6G cellular communications)

Työnkuvaus
Viidennen sukupolven (5G) langaton matkapuhelin on otettu käyttöön monissa maissa. Radioviestinnän tutkimus pyrkii määrittelemään kuudennen sukupolven (6G) teknisiä ominaisuuksia, sovelluksia ja ekosysteemejä. Yksi 6G-radioiden erottuvista piirteistä on millimetriaaltokaistojen merkittävämpi käyttö. Nykyiset 5G-matkapuhelinverkon käyttöönotot rajoittuvat matalampiin millimetriaaltotaajuuksiin. Laajemman kaistanleveyden vuoksi millimetriaaltotaajuuksia yli 100 GHz tai aliterahertsi (sub-THz) on saanut huomiota tutkimusyhteisössä. Tutkimusyhteisön sisällä yleinen kysymys ali-THz:n radioiden käytöstä on: "Onko mahdollista saavuttaa yhtenäistä mobiiliverkon peittoa kaupunkialueilla, kun otetaan huomioon merkittävät linkin tunkeuma ja diffraktiohäviöt?"

Nyt haettavan diplomityöntekijän tai tutkimusassistentin tehtävä käsittelee tätä kysymystä ottamalla käyttöön sädeoptiikan simulointityökalu radioaaltojen etenemiseen ali-THz taajuuksilla ja sitten vertaamalla sen tuloksia jo saatuihin peittomittauksiin. Tämän opinnäytetyön/tehtävän päätavoitteena on luoda simulaatiotyökalu, joka toistaa mitatun peiton ja tuottaa paremman käsityksen aaltojen etenemisestä THz:n alapuolella.

Valitun hakijan tehtäviin kuuluu:

 1. Ymmärtää käytettävissä olevat sädeoptiikan aallon etenemissimulaatiokoodit, mitatut peittotiedot eri ulkona sijaitsevissa matkapuhelinverkoissa taajuudella 140 GHz sekä kunkin solukkoaseman karttatiedot. Tietoihin tutustumista ja tietojen tarkentamista, muuntamista ja integroimista sopivien ohjelmistojen, esim. MATLAB ja Cloud Compare, avulla.
 2. Parantaa sädeoptiikan aallon etenemisen simulaatiokoodeja niin, että ne toistavat mitatun ulkopeiton taajuudella 140 GHz. Tämä vaihe sisältää iteraatioita, joissa etsitään aukkoja simuloidun ja mitatun kattavuuden välillä, koodien virheenkorjausta/säätöä ja aallon etenemisen simulointimenetelmän uudelleen muovaamista koodeissa sekä simuloidun ja mitatun peiton välisen yhteensopivuuden parantamista.
 3. Tieteellisen raportin kirjoittaminen sädeoptiikan aallon etenemissimulaatiomenetelmien parantamisesta ja niiden kyvystä toistaa mitattu peittoalue.
   

Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä väitöskirjatutkijan kanssa, joka on tehnyt peittomittaukset ja kehittänyt sädeoptisia aallon etenemissimulaatiokoodeja muihin tarkoituksiin. Työtehtävään kuuluu yhteydenpitoa kansainvälisten akateemisten instituutioiden ja 6G-radiojärjestelmien kehittämiseen sitoutuneen teollisuuden kanssa.

Tutkimusryhmä
Professori Katsuyuki Haneda johtaa Antennien ja radioaaltojen- tutkimusryhmää, joka on ollut mukana useissa EU:n FP7- ja Horizon 2020 –hankkeissa. Nämä hankkeet koskevat 5G:tä ja sitä pidemmälle meneviä teknologioiden fyysisen kerroksen tutkimuksia, ja on siten kansainvälisesti tunnettu tieteellisten ja teollisuuden tutkimusyhteisöjen keskuudessa. Kehitetyn tiedon ja kokeellisten laitteiden sovellukset teollisuudelle on yksi ryhmän keskeisistä tutkimustehtävistä.

Odotukset ja toiveet
Hakijalla on oltava perustiedot sähkömagneettisista kentistä, kuten tasoaalloista sekä tasoaaltojen heijastuksesta ja diffraktiosta. Opintosuoritusotteesta on käytävä ilmi, että hakija on käynyt näihin liittyvät kattavat kurssit tarvittavilla tiedoilla hyvillä arvosanoilla. Hakijan odotetaan osaavan käyttää MATLABia. Edellytämme lisäksi hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa, jonka perusteena voi olla todistus englannin kielen pätevyyskokeesta.

Eduksi katsotaan, jos hakijalla on myös seuraavat tiedot ja taidot:

 • Kokemusta mikroaaltokomponenttien ja/tai antennien radiotaajuusmittauksista.
 • Perustiedot 5G-radioviestinnästä ja tutkajärjestelmistä.

   

Tehtävään voi hakeva vain maisteritutkintoa suorittavat opiskelijat. Tutkinnon jo suorittaneet eivät voi hakea.


Palkka ja sopimus
Tehtävä täytetään enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Täyspäiväinen työsopimus tehdään, mikäli hakijalla on maisterikurssit tehtynä ja osa-aikainen työsopimus tehdään, mikäli kursseja tehdään samaan aikaan työn ohella.

Palkka noudattaa Sähkötekniikan korkeakoulun tutkimusassistenttien palkkataulukkoa suoritettujen opintopisteiden määrän perusteella. Työt alkavat mahdollisimman pian, ja viimeistään tammikuussa 2024.


Kuinka hakea?
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta "Apply!"-painikkeen kautta ja liitä mukaan seuraavat dokumentit englanniksi:

 • Maisteritutkinnon (ja tarvittaessa kandidaatin) opintosuoritusote
 • Ansioluettelo
 • Yksisivuinen motivaatiokirje (valinnainen)
   

Hakuaika päättyy 31.10.2023, mutta aloitamme hakijoiden käsittelyn heti. Hakemuksia käsitellään, kunnes paikka on täytetty.

Huom: Aalto-yliopiston työntekijänä tai vierailijana tulee hakea tehtävään Workday:n sisäiset työpaikat- sovelluksen kautta käyttämällä jo olemassa olevaa Workdayn käyttäjäprofiilia.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa professori Katsuyuki Haneda, katsuyuki.haneda(at)aalto.fi englanniksi. Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä HR Partner Karoliina Walldéniin, karoliina.wallden(at)aalto.fi.

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: