Palvelut

Dataa julkaisevat ja kuvailevat lehdet

Tutkimusdataa avataan ja jaetaan kahdentyyppisissä lehdissä: Lehdet, jotka vaativat tutkimusdatan julkaisemista osana artikkelin julkaisemista ja tieteellisent datalehdet, jotka julkaisevat kuvauksia tutkimusaineistoista.

Tutkimusdatan julkaisemista edellyttävät lehdet

Monet lehdet edellyttävä artikkelin ohella edellytetään tutkimusdatan julkaisemista. Näitä lehtiä ovat muun muassa Nature, PLOS ja Science.

Päätarkoituksena on tarjota lukijoille helppo pääsy dataan. Tutkimusdatan linkittäminen suoraan julkaistuun artikkeliin auttaa ymmärtämään artikkelin tuloksia. Suora linkki tuo lisäarvoa laajalle tiedeyhteisölle ja auttaa lukijoita arvioimaan tutkimuksen hyötyä.

Datatyyppien moninaisuuden ja datan monenlaisten esittämistapojen vuoksi lehdillä on erilaisia käytäntöjä data liittämiseksi artikkeliin. Lehdet suosivat datan tallentamista avoimeen data-arkistoon.Jos se ei ole mahdollista, data

  • esitetään artikkelin päätekstissä
  • on lisätietoina (supplementary material)
  • pyydetään erikseen datan omistajalta.

Tieteelliset datalehdet

Tieteellistä dataa käsittelevissä lehdissä olennaista on, että artikkeleissa ei analysoida dataa, vaan lehdet tarjoavat foorumin tutkimusaineistojen kuvailulle ja dokumentoinnille. Tutkijoille, joille datan tuottaminen tai luominen on erityisen tärkeää, datalehdet voivat olla varteenotettava julkaisukanava.  

Esimerkkejä yleisistä tai monialaisista datalehdistä

Data in Brief, jonka julkaisija on Elsevier

  • esittelee ulkoisia julkisia arkistoja ja suosittelee linkkejä dataan ja artikkeliin
  • suosittelee data-artikkelin julkaisemista lehdessä silloinkin, kun artikkeli on julkaistu jossakin toisessa Elsevierin lehdessä
  • antaa tekijöiden ”täydentää verkkoartikkelia lataamalla asiaankuuluvan ohjelmiston ja datan RunMyCode-arkistoon...”.

Scientific Data, jonka julkaisija on Nature

  • julkaisee kuvauksia uusien tai julkaistujen tutkimusten datasta; jos tutkimukset on julkaistu, tutkimusaineistoissa on oltava uutta sisältöä
  • kattaa laajan alan luonnontieteen aloja ja huomio myös yhteiskuntatieteiden määrällisten tutkimusaineistojen kuvaukset.

Esimerkkejä tutkimusalakohtaisista datalehdistä

Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu