Palvelut

Avoimet data-arkistot (repositoryt)

Data-arkistot ovat palveluita datan julkaisemiseen ja hakemiseen uudelleenkäyttöä varten. Datan julkaiseminen arkistossa auttaa sen säilyttämisessä ja lisää tutkimuksen vaikuttavuutta dataviittausten avulla.
Monitulkintaiset ongelmat vaativat uudenlaista johtamista

Arkiston valinta datan julkaisemiseksi

Tutkimusaineistoille tarkoitettuja data-arkistoja on lukuisia ja sopivin riippuu julkaisemisen tavoitteista, tarpeista ja julkaistavasta aineistosta. Valintaa tehdessä on hyvä pohtia mm. näitä kysymyksiä:

 • Saako arkistosta datalle pysyvän tunnisteen (DOI, tms.) dataan viittaamista varten?
 • Kuinka pysyvä säilytyspaikka arkisto on? Onko sen taustayhteisönä yritys, yhteisö, yliopisto, julkinen laitos tai valtio?
 • Mistä arkistosta aineistosi saa parhaan näkyvyyden tavoitellun kohderyhmän parissa?
 • Tarvitaanko tukea tietynlaisille tiedostomuodoille, kuvailutiedoille (metadata) tai aineistojen näyttämiselle (visualisointi, esikatselu)? Alakohtaisissa arkistoissa voi olla alan tyypillisille aineistoille hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka tuovat aineistolle lisäarvoa ja lisäävät potentiaalia sen uudelleenkäyttöön.

Suositellut data-arkistot

Aalto-yliopiston suositus on julkaista tutkimusaineisto luotettavassa alakohtaisessa arkistossa, jotta löydettävyys, uudelleenkäytön potentiaali ja siten vaikuttavuus olisivat mahdollisimman suuret. Voit etsiä alakohtaista arkistoa alle linkitetyistä listauksista ja hakemistoista. Jos sopivaa alakohtaista arkistoa ei ole tiedossa, suosittelemme Zenodoa yleiskäyttöisenä data-arkistona.

Alakohtaiset data-arkistot

Lähetä datasi aina mahdollisuuksien mukaan alakohtaisiin, tiedeyhteisön tunnustamiin arkistoihin. Voit aloittaa data-arkiston etsimisen näistä luetteloista:

Alakohtaisia data-arkistoja

Muutama data-arkisto, joissa on julkaistu Aalto-yliopistossa tuotettua dataa.

Yleiskäyttöiset data-arkistot

Yleiskäyttöiseen data-arkistoon voi tallentaa kaikkien tieteenalojen tutkimusaineistoja.

Vertailu suosittujen arkistojen ominaisuuksista (englanniksi, agu.cov)

Alta löydät tarkemmat kuvaukset Zenodosta, B2SHAREsta ja Fairdata-palveluista.

Tieteelliset dataa julkaisevat lehdet

Tieteellistä dataa käsittelevissä lehdissä olennaista on, että artikkeleissa ei analysoida dataa, vaan lehdet tarjoavat foorumin tutkimusaineistojen kuvailulle ja dokumentoinnille. Tutkijoille, joille datan tuottaminen tai luominen on erityisen tärkeää, datalehdet voivat olla varteenotettava julkaisukanava.  

Esimerkkejä yleisistä tai monialaisista datalehdistä

Data in Brief (julkaisija Elsevier)

 • esittelee ulkoisia julkisia arkistoja ja suosittelee datan ja artikkelien välisiä linkityksiä
 • suosittelee data-artikkelin julkaisemista lehdessä silloinkin, kun artikkeli on julkaistu jossakin toisessa Elsevierin lehdessä
 • mahdollistaa myös tarvittavien ohjelmistojen julkaisemisen datan yhteydessä RunMyCode-arkistossa

Scientific Data (julkaisija Nature)

 • julkaisee kuvauksia uusien tai julkaistujen tutkimusten datasta; jos tutkimukset on julkaistu, tutkimusaineistoissa on oltava uutta sisältöä
 • kattaa laajan alan luonnontieteen aloja ja huomioi myös yhteiskuntatieteiden määrällisten tutkimusaineistojen kuvaukset.

Tutkimusaineistojen kuvailutiedot ACRISiin

ACRIS (Aalto Current Research Information System) on Aallon tutkimustietojärjestelmä – sieltä löytyvät tiedot Aallon tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta.  Kuvailutietojen syöttäminen ACRIS-järjestelmään on tärkeää, koska yliopistoja arvioidaan tuotetun datan ja avoimuuden perusteella.

Ohjeet aineistojen tallennuksesta ja kuvailutietojen syöttämisestä esitetään alla olevassa liitteessä.

Tietoaineistojen kuvailu data-arkistoissa

Luo hyvä kuvailu tehostaaksesi tietoaineistosi uudelleenkäyttöä, viitattavuutta ja löydettävyyttä.

Kuinka tehdään hyvä kuvailu datalle
Computer screen with several windows open, showing cylindrical shapes on topmost windoe and three-dimensional grid structure underneath it. Photo by Mikko Raskinen.

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

Kuva oppimiskeskuksen sisätiloista. Kuvassa etualalla opiskelija istuu lukemassa kirjaa vihreässä tuolissa. Taka-alalla kaksi opiskelijaa keskustelee pyöreän pöydän ääressä., photo Tuomas Uusheimo

Tutkimusdatan jakaminen ja julkaiseminen

Yleiskatsaus ja ohjeita tutkimusdatan julkaisemisen ja jakamisen palveluihin.

Palvelut
People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu