Palvelut

Akateeminen työ

Tälle sivulle on koottu tietoa Aalto-yliopiston akateemisista työtehtävistä sekä akateemisen henkilöstön osaamisen kehittämisen ja urasuunnittelun tuesta.
Aalto Day One juhlaväkeä

Yliopistossa tehtävään akateemiseen työhön sisältyvät yliopiston ydintoiminnot eli tutkimus ja taiteellinen toiminta, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä akateeminen johtaminen. Töiden osa-alueet painottuvat eri tavoin tehtävästä riippuen.

Esimerkiksi professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Lehtorin tehtävissä puolestaan päävelvollisuutena on opettaminen, ja sitä täydennetään sovitulla tutkimustehtävien ja/tai vastaavien taiteellisten tehtävien ja tiedeyhteisön palvelutehtävien ja pedagogisen johtamisen yhdistelmällä.

Edellisten lisäksi yliopistossa työskentelee myös muuta akateemista henkilöstöä, mm. Professor of PracticeAdjunct Professor ja post doctoral researcher -nimikkeillä. Näiden tehtävien avulla turvataan opetuksen ja tutkimuksen pitkäjänteinen suunnittelu ja tutkijoiden riittävä liikkuvuus yliopiston strategian mukaisesti. Perusperiaatteena Aallossa on, että kaikki akateeminen henkilöstö sekä tutkii että opettaa. 

Akateemisen työn osa-alueet ja keskeisimmät osaamisalueet

Akateemisen työn osa-alueita ja niihin liittyviä keskeisimpiä osaamisalueita on kuvattu alla olevassa kuvassa.

  Kompetenssikolmio

   

  Uralla etenemisen tuki

  Koko henkilöstön vankka osaaminen ja motivaatio ovat edellytys yliopiston onnistumiselle tehtävässään. Aalto-yliopisto tukee henkilöstönsä osaamista luomalla kehittymismahdollisuuksia.

  Urapolulla etenemisen edellytyksistä, vuosittaisista tavoitteista ja osaamisen kehittämisen tuesta keskustellaan esimiehen kanssa käytävissä tavoitekeskusteluissa. Akateemisen työn luonteeseen kuuluva kansainvälinen liikkuvuus ja mahdolliset ulkomaanjaksot ovat osa osaamisen kehittämistä ja urasuunnittelua. Kokonaistyöajan piirissä oleva akateeminen henkilöstö koostaa myös vuosittain seuraavan lukuvuoden ajalle työsuunnitelman yhdessä esimiehen kanssa. Työsuunnitelmaan kirjataan työajan kohdentaminen eri  tehtäväalueille. Lisätietoja näistä osaamisen kehittämiseen ja urasuunnitteluun liittyvistä kokonaisuuksista saat tietoa seuraavilta sivuilta:

  Tätä palvelua tarjoaa:

  Henkilöstöpalvelut

  Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu