Opiskelu Aallossa

Opiskeluhyvinvointikysely AllWell? ja opetuksen kehittäminen Aallossa

Vuosittain toteutettavalla AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa pedagogisten kehittämistoimien suunnittelemisen tukemiseen. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan Aallon ohjelmajohtajille ja koulun johdolle.
AllWell-tuloskuva esimerkki

Vuosittain tehtävällä AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa opetuksen kehittämisen suunnittelua ja toteutusta tukemaan. Opetuksen vaikutusta opiskelijahyvinvointiin mitataan kyselyssä mm. opetuksen linjakkuuteen ja kiinnostavuuteen sekä opettajan antamaan palautteeseen liittyvillä kysymyksillä. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan ohjelmajohtajille ja koulun johdolle ohjelma- tai laitoskohtaisesti.

Mihin opetuksella voidaan vaikuttaa?

Vuosien 2018 ja 2019 ohjelmavierailujen sekä ohjelmajohtajilta saatujen tietojen perusteella ajankohtaiset AllWell?-pohjaiset opiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät kehittämistoimenpiteet voidaan Aallossa jakaa kolmen isomman teeman alle:

 1. Opettajien välinen yhteistyö, kommunikointi ja vertaisoppiminen
 2. Kurssi- ja tutkintorakennetasoisen kuormituksen vähentäminen ja opetuksen suunnittelu opiskelijan opintopolun näkökulmasta
 3. Palaute ja arviointi

Mitä on jo tehty?

Opiskeluhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää kehitystyötä tehdään Aalto-yliopistossa jatkuvasti. Alla on listattu joitakin esimerkkejä hankkeen aikana tehdyistä kehitystoimista:

Opettajien välinen yhteistyö, kommunikointi ja vertaisoppiminen

 • Learning Café -tapaamisia kaikille opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille (BIZ)

 • Yhteisohjelmien opettajien välisen yhteistyön lisääminen (ELEC)

 • "Teaching Partner" -pedagoginen mentorointi aloitettu (Aallon pedagoginen koulutus)

 • "ARTS Teachers' Lunch" 

Kurssi- ja tutkintorakennetasoisen kuormituksen vähentäminen ja opetuksen suunnittelu opiskelijan opintopolun näkökulmasta

 • Tutkintorakenteen suunnitteleminen opiskelijan opintopolun näkökulmasta (SCI)

 • Joustavuuden lisääminen tarjoamalla ns. "pullonkaulakursseja" useammin kuin kerran vuodessa (ENG)

 • Joustavia ja räätälöityjä opintopolkuja erilaisille oppijoille Kielikeskuksessa

 • Tutkintorakenteen suunnittelun työpaja opettajille (BIZ, 1. vuoden kandiopetus)

Palaute ja arviointi

"Ai palautetta vai" -videomateriaali

 • Työpajoja arvostelumenetelmien linjakkuudesta opettajille
 • Työpajoja arviointiperusteista opettajille; miten oppimisprosessia voidaan arvioida (ARTS)

Curriculum design, course planning and student well-being: three things to take into account

According to the AllWell study, the experienced well-being of our students is strongly related to the interest and alignment of teaching and assessment.

Lue lisää
Opiskelijahyvinvointi

Kysymykset ja yhteydenotot: [email protected]

Success of Students -opiskeluhyvinvointiprojekti

Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opintomenestystä edistämällä opintojen ohjausta, opetusta, oppimispalveluita ja opiskelutaitoja.

Lue lisää
Success of Students study well-being initiative (2016-2020). Image: Arttu Haglund

Pedagoginen koulutus: pääsivu

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso valinnaisten kurssien tarjonta.

Lue lisää
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu