Base Styles/Icons/Some/Linkedin/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/Menu/Burger Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/Close/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Opiskeluhyvinvointikysely AllWell? ja opetuksen kehittäminen Aallossa

AllWell-tuloskuva esimerkki

Vuosittain tehtävällä AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa opetuksen kehittämisen suunnittelua ja toteutusta tukemaan. Opetuksen vaikutusta opiskelijahyvinvointiin mitataan kyselyssä mm. opetuksen linjakkuuteen ja kiinnostavuuteen sekä opettajan antamaan palautteeseen liittyvillä kysymyksillä. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan ohjelmajohtajille ja koulun johdolle ohjelma- tai laitoskohtaisesti.

Mihin opetuksella voidaan vaikuttaa?

Kevään 2018 ohjelmavierailujen sekä ohjelmajohtajilta saatujen tietojen perusteella ajankohtaiset AllWell?-pohjaiset opiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät kehittämistoimenpiteet voidaan Aallossa jakaa kolmen isomman teeman alle:

  1. Opettajien välinen yhteistyö, kommunikointi ja vertaisoppiminen
  2. Kurssi- ja tutkintorakennetasoisen kuormituksen vähentäminen ja opetuksen suunnittelu opiskelijan opintopolun näkökulmasta
  3. Palaute ja arviointi
Opiskeluhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää kehitystyötä tehdään Aalto-yliopistossa jatkuvasti. Alla on listattu joitakin esimerkkejä viimeaikaisista kehitystoimista:
Opettajien välinen yhteistyö, kommunikointi ja vertaisoppiminen

-Learning Café -tapaamisia kaikille opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille (BIZ)

-Yhteisohjelmien opettajien välisen yhteistyön lisääminen (ELEC)

- Tuloksista ja ratkaisuvaihtoehdoista keskusteleminen yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa (ARTS)

- "Teaching Partner" -pedagoginen mentorointi aloitettu (Aallon pedagoginen koulutus)

Kurssi- ja tutkintorakennetasoisen kuormituksen vähentäminen ja opetuksen suunnittelu opiskelijan opintopolun näkökulmasta

-Tutkintorakenteen suunnitteleminen opiskelijan opintopolun näkökulmasta (SCI)

- Joustavuuden lisääminen tarjoamalla ns. "pullonkaulakursseja" useammin kuin kerran vuodessa (ENG)

- Joustavia ja räätälöityjä opintopolkuja erilaisille oppijoille Kielikeskuksessa

- Tutkintorakenteen suunnittelun työpaja opettajille (BIZ, 1. vuoden kandiopetus)

Palaute ja arviointi

-Työpajojen tarjoaminen arvostelumenetelmien linjakkuudesta opettajille (CHEM)

- Työpajojen tarjoaminen arviointiperusteista opettajille; miten oppimisprosessia voidaan arvioida (ARTS)

Hankkeen pedagoginen asiantuntija

Viivi Virtanen
Pedagoginen asiantuntija, AllWell?-hanke
Oppimispalvelut

Kysymykset ja yhteydenotot: [email protected]

Opettajille koulutussarja: Opiskelijoiden hyvinvointi osana opetusta

Miten opettajana voit edistää opiskelijoiden hyvinvointia? Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opetuksen yhteyksiä avaava koulutus koostuu neljästä temaattisesta, kolmen tunnin mittaisesta kokonaisuudesta.

Lue lisää
Opiskelijahyvinvointi

Success of Students -opiskeluhyvinvointiprojekti

Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opintomenestystä edistämällä opintojen ohjausta, opetusta, oppimispalveluita ja opiskelutaitoja.

Lue lisää
Success of Students study well-being initiative (2016-2020). Image: Arttu Haglund

Pedagoginen koulutus

Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus kokonaisuus (25 op) tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää omaa opetustasi ja opettajuutta.

Lue lisää