Opiskelu Aallossa

Haku maisterikoulutuksiin

Aalto-yliopiston kaksivuotisiin maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterihaussa.
Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa.
Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 30.11.2023 - 2.1.2024.
Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Maisterihaun aikataulu

Aalto-yliopiston maisterihaku on kerran vuodessa.
Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 30.11.2023 - 2.1.2024 (klo 15.00 Suomen aikaa).

30.11.2023 klo 9.00 Hakuaika alkaa ja sähköinen hakulomake aukeaa
2.1.2024 klo 15.00 Hakuaika päättyy ja hakulomake sulkeutuu
9.1.2024 klo 15.00 Hakuliitteet täytyy olla ladattu hakujärjestelmään
Tammi-maaliskuu Hakukohteet arvioivat kelpoiset hakemukset
5.4.2024 Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
25.4.2024 klo 15.00 Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään
16.5.2024 klo 15.00 Oikeaksi todistettujen opintoliitteiden saavuttava viimeistään, 5.–7.4. opiskelijaksi hyväksytyt
12.6.2024 Varasijasijoittelu päättyy
31.7.2024 Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen valmistuttava viimeistään
15.8.2024 klo 15.00

Oikeaksi todistettu tutkintotodistuskopio saavuttava viimeistään, keskeneräisellä tutkinnolla hakeneet

Oikeaksi todistettujen opintoliitteiden saavuttava viimeistään, 8.4.–12.6. opiskelijaksi hyväksytyt

Todistus yleisestä kielitutkinnosta tai valtionhallinnon kielitutkinnosta saavuttava viimeistään (suomen-/ruotsinkieliset hakukohteet)

Elo-syyskuu Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden orientaatiolla

Kellonajat ovat Suomen aikaa.

Hakukohteet

Aalto-yliopiston koulutusalat ovat kauppatieteellinen ala, taiteiden ala ja tekniikan ala.

Eri aloilla suoritettavat tutkinnot ovat

 • Kauppatieteellinen ala: kauppatieteiden maisterin tutkinto
 • Taiteiden ala: taiteen maisterin tutkinto
 • Tekniikan ala: diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinto.

Aalto-yliopiston kaikki hakukohteet ovat Koulutustarjonta-sivulla. Voit rajata sivun hakutuloksia koulutusalan, tutkintotason ja opetuskielen mukaan.

Hakukohteen sivulta löydät tietoa opinnoista, opetuskielestä ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet.

Maisterihaussa voit hakea yhteen tai kahteen hakukohteeseen.

Kuka voi hakea? Hakukelpoisuus maisterihaussa

Hakemuksen pitää täyttää yleiset hakukelpoisuusehdot, jotta se etenee hakukohteen arviointiin.

Yleiset hakukelpoisuusehdot täyttyvät, jos hakemuksessa on
- hakukelpoisuuden antava tutkinto,
- hyväksytty kielitaidon osoitus hakukohteen opetuskielessä ja
- vaaditut hakuliitteet määräaikaan mennessä.

Yleiset hakukelpoisuusehdot täyttävä hakemus arvioidaan hakukohteessa sen arviointiperusteiden mukaisesti.

Miten haen?

Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 30.11.2023 - 2.1.2024 (klo 15.00 Suomen aikaa).

Maisterihaussa voit hakea enintään kahteen hakukohteeseen.
Saat täyttää vain yhden hakulomakkeen, jolla voit hakea yhteen tai kahteen hakukohteeseen.

Hakemukseen kuuluvat
- täytetty sähköinen hakulomake
- pakolliset liitteet sekä
- mahdolliset hakukohdekohtaiset liitteet.

Lue liitevaatimukset huolellisesti.

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana kansallisessa Opintopolku.fi-palvelussa. Voit muokata hakemusta vain hakuaikana. Hakuaika päättyy 2.1.2024 klo 15:00 (Suomen aikaa). Voit täydentää hakemuksesi hakuliitteitä 9.1.2024 klo 15:00 (Suomen aikaa) asti. Määräaika on sama kaikille hakijoille, liitteitä ei voi toimittaa myöhässä.

Hakijapalvelut tarkistaa, että hakemukseen on liitetty pakolliset liitteet ja että hakijan yleinen hakukelpoisuus maisteriopintoihin täyttyy. Tämän jälkeen kelpoiset hakemukset etenevät hakukohteisiin arviointiin.
Puutteelliset hakemukset hylätään.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Hakemukseen kuuluvat täytetty sähköinen hakulomake, pakolliset liitteet sekä hakukohdekohtaiset liitteet, jotka ilmoitetaan hakukohteen sivulla.

Voit täyttää hakulomakkeen vain hakuaikana 30.11.2023 - 2.1.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa).
Lue hakuohjeistus ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Määräaika liitteiden liittämiselle hakujärjestelmään on 9.1.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa).
Kaikki liitteet on liitettävä hakulomakkeelle määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuvia liitteitä ei huomioida. Jos pakollinen liite puuttuu määräajan jälkeen, hakemus hylätään puutteellisena.

Liitä kaikki hakuliitteet mahdollisimman aikaisin. Älä jätä liitteiden lataamista viimeiseen päivään!

Skannaa alkuperäiset liitteet huolellisesti ja tallenna ne värillisinä PDF-muodossa.
Skannaa liitteet oikein päin siten, että vaakasuora liite näkyy vaakasuorassa ja pystysuora liite pystysuorassa.

Lisää liitteet hakulomakkeelle erikseen kullekin liitteelle varattuun kohtaan.On hakijan vastuulla ladata oikeat liitteet oikeisiin kohtiin.

1. Pakolliset liitteet

 1. Skannattu värikopio alkuperäisestä hakukelpoisuuden antavan alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta* (PDF-muodossa).
  Nimeä liite seuraavasti: Tutkintotodistus-sukunimi-etunimi.
  * Ei koske keskeneräisellä tutkinnolla hakevia. Jos tutkintosi on hakuvaiheessa kesken, jätä tutkintotodistuksen liitekohta tyhjäksi. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2024 mennessä.
 2. Skannattu värikopio hakukelpoisuuden antavan alemman korkeakoulututkinnon virallisesta opintosuoritusotteesta (PDF-muodossa).
  Nimeä liite seuraavasti: Opintosuoritusote-sukunimi-etunimi.
 3. Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla, skannatut värikopiot tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen virallisista käännöksistä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (PDF-muodossa). Virallisen käännöksen ohjeet ovat alla (katso Liiteohjeet-kohdan "Käännökset").
  Nimeä liitteet: Käännös-todistus-sukunimi ja Käännös-ote-sukunimi.
 4. Jos sinulla on alemman korkeakoulututkinnon lisäksi jokin muu korkeakoulututkinto, jonka haluat huomioitavan valinnassa, skannattu värikopio virallisesta opintosuoritusotteesta ja tutkintotodistuksesta (ja niiden viralliset käännökset, jos liitteet eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi).
  Lisää muun tutkinnon tiedot ja liitteet PDF-muodossa hakulomakkeen kohtaan "Muu korkeakoulututkinto".
 5. Kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus (PDF-muodossa).
  Nimeä liite: Passi-sukunimi-etunimi. Lisäohjeita passista tai henkilöllisyystodistuksesta on alla (katso "Liiteohjeet").
 6. Kielitaidon osoitus hakukohteen opetuskielessä. Katso hyväksytyt kielitaidon osoitukset ja toimitusohjeet sivulta Kielitaidon osoitus maisterihaussa. Jos osoitat kielitaidon kielitestillä, virallinen kielitestitulos täytyy lähettää Aalto-yliopistoon ohjeiden mukaisesti.
 7. Portfolio. Kaikki taiteiden alan, arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteet (lukuun ottamatta hakukohdetta: "Game Design and Development") vaativat sähköisen portfolion PDF-muodossa. Tiedoston maksimikoko hakulomakkeella on 1 Gt. Suosittelemme pienempiä tiedostokokoja (alle 100 Mt).
  Nimeä liite: Portfolio-sukunimi-etunimi.
  Jos portfoliossasi on salasanasuojattuja videolinkkejä, merkitse salasana(t) portfolioon. Portfoliota koskevat ohjeet ovat hakukohteen sivulla. Portfoliosta ei anneta lisäohjeita.
  Jos haet kahteen hakukohteeseen, jotka edellyttävät portfoliota, lisää portfolio huolellisesti kummankin hakukohteen liitekohtaan hakulomakkeen kohdassa "Hakukohdekohtaiset liitteet".
 8. GMAT-/GRE-testi (kauppatiede).
  GMAT- tai GRE-testitulos englanninkielisiin kauppatieteellisen alan hakukohteisiin valintaryhmässä 2 hakevilta. Virallisen testituloksen täytyy saapua Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä. Katso toimitusohjeet: GMAT-/GRE-testi.
 9. Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella, liitä kopio maksusta vapauttavasta oleskelulupakortista Suomessa (PDF-muodossa).
  Katso maksusta vapauttavat lupatyypit Lukuvuosimaksut ja apurahat sivulta. Liitä hakulomakkeelle kopio kortin molemmista puolista (etu- ja taustapuolet). Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan täytyy olla voimassa lukuvuoden alkaessa (1.8.2024).
  Nimeä liite: Oleskelulupa-sukunimi-etunimi.

2. Hakukohdekohtaiset liitteet

 • Hakukohteet edellyttävät yleensä hakukohdekohtaisia liitteitä, esimerkiksi motivaatiokirjeen, CV:n, työtodistuksen tai suosituksia. Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitteet ilmoitetaan hakukohteen sivulla.
 • Älä liitä ylimääräisiä liitteitä. Jos hakukohde ei edellytä esimerkiksi suosituskirjeitä, älä liitä niitä. Ylimääräisiä liitteitä ei huomioida arvioinnissa ja ne hidastavat hakemuksesi käsittelyä.
 • Lataa jokainen liite värikopiona PDF-muodossa erikseen hakulomakkeelle. Lataa ensimmäisen hakukohteesi liitteet 1. hakukohteen liitekohtaan ja mahdollisen toisen hakukohteesi liitteet 2. hakukohteen liitekohtaan.
 • Jos haet vain yhteen hakukohteeseen, älä lataa mitään liitteitä toisen hakukohteen liitekohtaan.
 • Arvioijat näkevät pakollisten liitteiden lisäksi vain kyseisen hakukohteen liitekohtaan ladatut liitteet. Lataa siis oikeat hakukohdekohtaiset liitteet huolellisesti kullekin hakukohteelle (hakulomakkeen kohdassa "Hakukohdekohtaiset liitteet"). On hakijan vastuulla ladata oikeat liitteet oikeisiin kohtiin.
 • Nimeä tiedosto(t) seuraavasti: Liitteen nimi-sukunimi-etunimi (esim. CV-sukunimi-etunimi).
 • Tiedoston maksimikoko hakulomakkeella on 1 Gt. Suosittelemme pienempiä tiedostokokoja (alle 100 Mt).
 • Hakukohdekohtaisten liitteiden puuttuminen (pois lukien portfolio) ei vaikuta yleiseen hakukelpoisuuteen, mutta vaikuttaa hakukohteen arvioinnissa menestymiseen ja voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen hakukohteessa.
 • Lähtökohtaisesti kaikki hakukohdekohtaisia liitteitä koskeva ohjeistus on annettu hakukohteen sivuilla ja ohjeistuksen tulkinta on hakijan harkinnassa. Jos sinulla on kuitenkin hakukohdekohtaista liitettä koskeva kysymys, ota yhteyttä hakukohteeseen. Yhteystiedot löytyvät hakukohteen sivuilta.

Liiteohjeet

Lukuvuosimaksut

Suomessa peritään lukuvuosimaksuja muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Yhteystiedot

Tavoitat hakijapalvelut parhaiten sähköpostitse ([email protected]) tai asiakaspalveluaikaan puhelimitse (02944 29290). Neuvontanumeron asiakaspalveluajat ovat sivulla Hakijapalveluiden yhteystiedot.
Jos sähköpostiviestisi koskee tiettyä hakukohdetta, mainitse hakukohde viestissä.

Jos sinulla on kysyttävää hakukohteen opinnoista, arviointikriteereistä tai hakukohdekohtaisista liitteistä, ole yhteydessä suoraan hakukohteeseen. Yhteystiedot ovat hakukohdesivujen lopussa.

Muita hyödyllisiä sivuja

Kielitaidon osoitus maisterihaussa

Aalto-yliopistossa opiskelu tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
Hakijalla on oltava hakukohteen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on tarvittaessa osoitettava kielitestillä.
Kielitestituloksen täytyy täyttää Aalto-yliopiston asettamat vähimmäisvaatimukset.

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen

Oikeaksi todistetut liitteet opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen

Maisterihaussa opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa oikeaksi todistetut liitteet valintatulosten julkaisun jälkeen.

Students on Aalto University campus. Photo by A Toivonen.

GMAT ja GRE testit

Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -tasotesti on pakollinen erikseen mainittuihin kauppatieteellisen alan maisterihakukohteisiin.

Aalto University School of Business students

Tilastoja hakemisesta

Tällä sivulla on tilastotietoa Aalto-yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutusten opiskelijavalinnoista. Haku- ja valintatilastot julkaistaan vuosittain valintojen päätyttyä.

Students on Aalto University campus. Photo by Petri Anttila.

Koulutustarjonta

Löydä oma koulutusohjelmasi. Valitse sinua kiinnostava ala, tutkintotaso, haluamasi opetuskieli ja tutustu vaihtoehtoihin.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu