Opiskelu Aallossa

Haku Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelmaan, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3v + 2v)

Haku englanninkieliseen Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelmaan järjestetään 4.-18.1.2023. Haku koskee syksyllä 2023 alkavia opintoja. Hakijat valitaan suorittamaan taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin tutkintoa.
students-design-shop-installation

Valintojen aikataulu

Haku Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Valintojen aikataulu 2023

14.12.2022

Ennakkotehtävät julkaistaan

4.1.2023 klo 8.00

Hakuaika alkaa

18.1.2023 klo 15.00

Hakuaika päättyy

25.1.2023 klo 15.00

Ennakkotehtävät palautettava viimeistään (kaikki hakijat)

JA

Maksuvelvollisuuden sekä maksuista vapautuksen osoittavat liitteet toimitettava viimeistään 

JA

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (ennen kevättä 2023 valmistuneet sekä keväällä 2023 valmistuvan ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

JA

Kielitestitulokset toimitettava viimeistään

16.3.2023

Tieto ennakkotehtävistä jatkoon pääsystä lähetetään hakijoille

Valintakoetehtävät lähetetään ennakkotehtävistä jatkoon päässeille hakijoille

30.3.2023 klo 15.00

Valintakoetehtävät palautettava viimeistään

6.4.2023 klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2023 valmistuvan IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon perusteella hakevat toimittavat tiedon arvosanoistaan, esim. predicted grades)

28.4.2023

Haastattelukutsut lähetetään hakijoille viimeistään

8.-12.5.2023

Haastattelut

2.6.2023

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

9.6.2023

Hakukelpoisuuden osoittavan tutkinnon valmistuttava viimeistään (suomalaisen ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat)

14.7.2023 klo 15.00

Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2023 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

14.7.2023 klo 15.00 Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään
1.8.2023 klo 15.00

Hyväksyminen varasijoilta päättyy

Elo-syyskuu 2023 Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden orientaatiolla

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen kandidaattiopintoihin, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur-tutkinto (DIA) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, esim. high school diploma (hakulomakkeella vaihtoehto: “muualla kuin Suomessa suoritettu toisen asteen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun”) 
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certificate of Education –tutkinto (AICE) 

Tämän lisäksi hakukelpoisia ovat myös hakijat 

 • joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa 

 • joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatintutkintoa vastaava tutkinto 

Otathan huomioon, että mikä tahansa ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto ei ole International Baccalaureate -tutkinto (IB) ja mikä tahansa Euroopassa suoritettu ylioppilastutkinto ei ole European Baccalaureate -tutkinto (EB). IB- ja EB -tutkinnon pystyy suorittamaan vain kouluissa, jotka toteuttavat International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -ohjelmia (ks. linkit ylempänä).

Valinta Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelmaan perustuu ennakkotehtäviin,  valintakoetehtäviin ja haastatteluun.

Hakukohteet ja aloituspaikat

Aalto-yliopistossa on tarjolla yksi englanninkielinen kandidaattiohjelma taiteiden alalla. Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelmassa on 42 aloituspaikkaa vuonna 2023.

Lisätietoa ohjelmasta (aalto.fi)Koulutus Opintopolussa (opintopolku.fi)

Miten haen?

Bachelor's Programme in Design-kandidaattiohjelmaan haetaan valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Voit jättää hakemuksen vain hakuaikana 4.-18.1.2023. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan.

Hakulomake (opintopolku.fi)

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen yhdellä hakulomakkeella. Sinun ei tarvitse asettaa valitsemiasi hakukohteita mieluisuusjärjestykseen, ja sinulle voidaan tarjota useampaa kuin yhtä opiskelupaikkaa. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta kaikki kevään haut huomioiden (yhden korkeakoulupaikan säännös).  

Lisätietoa yhden paikan säännöksestä (opintopolku.fi)

Huomioithan, että kevään ensimmäinen ja toinen yhteishaku ovat toisistaan täysin erilliset hakuprosessit. Jos haet lisäksi koulutuksiin, joihin haku tapahtuu kevään toisessa yhteishaussa (15.-30.3.2023), tulee sinun täyttää erikseen kevään toisen yhteishaun hakulomake hakuaikana. 

Korkeakoulujen yhteishaun ohjeet (opintopolku.fi)

Huom! Voit hakea Aalto-yliopistoon vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen kevään 2023 hauissa. Jos haet englanninkieliseen Design-hakukohteeseen, et voi kevään toisessa yhteishaussa hakea Aalto-yliopiston suomen- ja ruotsinkielisiin taiteiden alan hakukohteisiin. Hakukohteen valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintamenettely

Valinta Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelmaan on monivaiheinen. Valinta perustuu hakijan toimittamiin ennakkotehtäviin ja valintakoetehtäviin sekä haastatteluun. Hakijoita voi karsiutua kunkin vaiheen jälkeen.

Enimmäispistemäärä 100 pistettä muodostuu seuraavasti:
• ennakkotehtävät, arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty
• valintakoetehtävät
• haastattelu, mihin voi sisältyä erillisiä valintakoetehtäviä

Vain ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan osallistumaan valinnan muihin vaiheisiin. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakoetehtävistä ja haastattelusta saatavan yhteispistemäärän perusteella.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Vaaditut hakemuksen liitteet täytyy ladata hakulomakkeelle annettuihin määräaikoihin mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa hakukelpoisuutensa toimittamalla vaaditut hakukelpoisuuden osoittavat liitteet.

Hakemuksen liitteet ladataan Opintopolun hakulomakkeelle, mieluiten PDF-tiedostoina. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku -palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku -palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka. Liitteiden tallennuksen määräajat näet hakulomakkeella liitekohtaisesti sekä alla olevista ohjeista.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen (opintopolku.fi)

Kielitaitovaatimukset

Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelman opetus tapahtuu englannin kielellä, joten kaikkien hakijoiden tulee osoittaa riittävä englannin kielen taito. Hakija, joka ei osoita kielitaitoaan, ei voi tulla valituksi ohjelmaan.

Kielitaidon voi osoittaa virallisella kielitestituloksella tai suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinto) englannin kielen arvosanalla.

Huom! Kielitaitoa ei voi osoittaa kansallisten ylioppilastutkintojen arvosanoilla (poikkeuksena suomalainen ylioppilastutkinto).

Erillistä kielitestiä ei tarvita, mikäli hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa. Näiden hakijoiden on osoitettava englannin kielen taitonsa toimittamalla tutkintotodistus. Jos koulutus on suoritettu EU-/ETA-maassa, tutkintokielen tulee käydä selvästi ilmi tutkintotodistuksesta tai muusta koulun antamasta virallisesta dokumentista.

 • Jos englannin kielitestistä vapauttava tutkinto on sama tutkinto, joka antaa hakijalle hakukelpoisuuden, ja hakija suorittaa tutkinnon keväällä 2023, dokumenttien toimittamisen määräaika on 25.1.2023.
 • Jos englannin kielitestistä vapauttava tutkinto on jokin muu tutkinto (ei hakukelpoisuuden antava), tutkinto on oltava kokonaan suoritettu, ja tutkintotodistuksen toimittamisen määräaika on 25.1.2023.

Huomioithan, että jos todistat kielitaitosi virallisen kielitestin tuloksella, tulee virallisen kielitestituloksen olla Aalto-yliopiston käytettävissä viimeistään 25.1.2023 klo 15.00 mennessä.

Englannin kielitaidon voi osoittaa seuraavilla tavoilla

Muita kuin alla mainittuja kielitestejä ei hyväksytä. Jos hakijalla on useita testituloksia, paras voimassa oleva ja haun määräaikaan mennessä saapunut virallinen testitulos huomioidaan valinnassa. Eri testikertojen tuloksia ei voi yhdistellä (esim. TOEFL MyBest scores ei kelpaa).

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa ovat käytössä lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 2.6.2023. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Lisäksi kaikille hakijoille lähetetään sähköinen tuloskirje sähköpostitse. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku -palvelua, odota tuloskirjeen saapumista.

Paikan vastaanotto

Saat tiedon sinulle myönnetystä opiskelupaikasta sähköpostitse. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, tai muuten menetät paikan. Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka alkaa samana lukukautena. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. 

Lue tärkeää tietoa paikan vastaanotosta ja ilmoittautumisesta korkeakouluun Opintopolusta. (Paikan vastaanotto ja ilmoittautuminen korkeakouluun - Opintopolku

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalveluiden yhteystiedot sekä asiakaspalvelun aukioloajat löydät Yhteystiedot -sivulta.

Hakukohde

Studies_Unto_Rautio

Design, Bachelor of Arts, Master of Arts (Art and Design)

Muotoilu kattaa paitsi puhtaasti fyysisten esineiden myös digitaalisten kokemusten ja abstraktien käsitteiden muotoilun – mikä laajentaa muotoilun mahdollisuuksia muokata maailmaa. Englanninkielinen Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelma kannustaa opiskelijoita tarttumaan näihin mahdollisuuksiin ja antaa heille valmiudet muotoilla tulevaisuuden tuotteita, palveluja ja järjestelmiä luovasti ja kriittisesti.

Koulutustarjonta
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu