Aalto Online Learning

Aalto Online Learning on strateginen opetuksen kehityshanke, joka kehittää uraauurtavia verkko-oppimisen ja sulautuvan oppimisen kokemuksia, ja näin parantaa oppimistuloksia Aalto-yliopistossa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii dos. Tomi Kauppinen ja sen koordinaatioryhmän puheenjohtaja on prof. Lauri Malmi.
A person using VR headset

Projekti alkoi tammikuussa 2016 yhdeksällä pilotilla kaikissa Aalto-yliopiston kouluissa sekä Kielikeskuksessa. Tavoitteena on tutkia ja arvioida uusia edistyneitä teknisiä ratkaisuja ja pedagogisia malleja verkko-oppimista ja sulautuvaa oppimista varten. Parhaat käytännöt ja mallit viedään käytäntöön tehostamaan opiskelijoiden ja opettajien työtä. Tällaisia malleja ovat esimerkiksi interaktiivisten verkkomateriaalien yhdistäminen intensiivisiin lähiopetustunteihin ja verkkofoorumit, joissa luodaan oppimissisältöjä ja analysoidaan oppimistuloksia. Vuoden 2018 syyskuuhun mennessä projektissa on ollut mukana yli 120 pilottia ja auttanut kehittämään jopa 150 kurssia. 

Tulevaisuuden opetus ja oppiminen

Aalto Online Learning luo uutta kulttuuria, jossa digitalisaation hyödyt viedään opetukseen ja oppimiseen. Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on yksi yliopistojen parhaista valteista, jota ei haluta menettää. Opetusresurssit tulee kohdentaa tehtäviin, joihin ne sopivat parhaiten. Monet jokapäiväiset tehtävät voidaan automatisoida opettajien ajan säästämiseksi. Runsaan interaktiivisen oppimissisällön luominen voi tukea opiskelijoiden omatoimista opiskelua, ja yhteisiä tilaisuuksia voitaisiin käyttää mentorointiin, palautteen antamiseen ja rakentavaan keskusteluun.

Kahdesti vuodessa projekti järjestää ideahaun, jolla kerätään uusia ideoita kursseille ja opetuksen työkaluihin. Haku on avoin kaikille yliopiston opettajille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Parhaat ideat verkko-oppimisen mahdollisuuksiksi, työkaluiksi ja materiaaleiksi ("pilotit") valitaan ja kutsutaan Aalto Online Learningin verkostoon.

Alkusyksyn 2019 ideahaku on nyt auki. Haun deadline on 21.8., lisää tietoa ja linkin ideahaun lomakkeeseen löydät täältä

Pilottien teemat

Projekti kehittää, tutkii ja arvioi useita sulautuvan ja verkko-oppimisen työkaluja ja menettelytapoja. Pilottien aihealueita ovat esimerkiksi:

 • Sulautuva oppiminen
 • Verkko-oppikirjat ja automaattinen arviointi
 • Videotuotanto
 • Pelillistäminen
 • Virtuaalitodellisuus
 • Lisätty todellisuus
 • Sosiaalinen verkkokanssakäyminen

Lisätietoja:

Tomi Kauppinen Projektipäällikkö [email protected]

onlinelearning.aalto.fi

Aalto-yliopiston yhteiset oppimisen alueen strategiahankkeet kaudella 2016–2020 ovat Aalto Online Learning, Learning Challenge Aalto, Houkuttelevat ohjelmat  (Programme Attractiveness) ja Success of Students. 

Osallistumme muutoksentekijöiden kouluttamiseen

 • kehittämällä uraauurtavia verkko-oppimisen ja sulautuvan oppimisen kokemuksia oppimistuloksien parantamiseksi
 • vahvistamalla työelämätaitoja ja integroimalla tosielämän haasteita opetukseen ja oppimiseen syvempien yritysyhteistyösuhteiden avulla
 • kehittämällä koulutusohjelmiemme sisältöä ja laatua, sekä opiskelijarekrytoinnin, -markkinoinnin ja -valintojen prosesseja ja työkaluja
 • parantamalla opiskeluhyvinvointia kehittämällä ohjausta, opetusta ja oppimispalveluita
Strategia 2016-2020: Tulevaisuuden tekijät
Koulutamme muutoksentekijöitä_We educate gamechangers

Strateginen tavoite: koulutamme muutoksentekijöitä

Aalto-yliopiston oppimisen ja opetuksen alueen strategiahankkeet vuosille 2016-2020 ovat Aalto Online Learning, Learning Challenge Aalto, Programme Attractiveness ja Success of Students.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu