Opetus ja oppiminen

Kurssitason osaamistavoitteiden muotoilu

Saavutettavan, ymmärrettävän ja mitattavan osaamistavoitteen muotoilu vaatii harjoittelua. Tältä sivulta saat apua osaamistavoitteiden laatimiseen.
A person building up a prototype

Kurssin osaamistavoitteet kertovat, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän ja osaavan tehdä kurssin suoritettuaan. Linjakkaassa opetuksessa opetuksen sisällöt, opetusmenetelmät ja arviointimenetelmät muodostavat yhtenäisen ja eheän kokonaisuuden. Opettajan tehtävä on luoda oppimiselle ympäristö, jossa valitut oppimisen tavat tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista. Osaamistavoitteet asetetaan sekä ohjelmatasolla, kurssitasolla että jokaiselle opetussessiolle erikseen. Lisätietoa ohjelmatason osaamistavoitteista löydät ohjelmajohtajan käsikirjasta. 

Näin muotoilet saavutettavan, ymmärrettävän ja mitattavan osaamistavoitteen:

  1. Aloita osaamistavoitteiden muotoilu kysymällä itseltäsi, mitä odotat opiskelijoiden osaavan kurssin tai opetussession jälkeen.

  2. Arvioi realistisesti, kauanko opiskelija tarvitsee aikaa tavoitteen saavuttamiseen. Aika on oppimisen edellytys ja syvällinen oppiminen vaatii aikaa.
  3. Suunnittele arviointi osaamistavoitteiden perusteella. Minkälaisilla arviointimenetelmillä voit mitata oppimista tai varmistaa onko osaamistavoitteet saavutettu?

Käytä apunasi "kaavaa" osaamistavoitteen muodostamiseen (alla).

Osaamistavoitteiden muotoilun kaava

 

Osaamistavoitteiden laatimisesta kurssitasolla löydät lisää tietoa Aalto-yliopiston julkaisusta 
Hemminki, M; Leppänen, M. & Valovirta, T.(2013) Innostu ja onnistu opetuksessa. Ks. kpl 4. Julkaisua on käytetty lähteenä tämän sivun tekemisessä. 

Innostu ja onnistu opetuksessa

Lue lisää:

  • Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead, UK: Open University Press.
  • Murtonen, M. et al. (2017) Opettajana yliopistolla : korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu