Opetus ja oppiminen

AllWell?-opiskelijakyselyn tulokset Power BI -raportilla

AllWell?-opiskelijakyselyn numeerinen data on luettavissa Power BI -raportilta. Tuloksia pääsee tarkastelemaan Aalto Staff -tunnuksilla.
AllWell 2022 Center

AllWell?-opiskelijakysely toteutetaan vuosittain ja se lähetetään kaikille Aallon ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille ja toisen vuoden kandiopiskelijoille.  Kyselyn tulokset viedään Power BI -raportille, ohjelmajohtajan työkalulle.

Tämän linkin kautta pääset tarkastelemaan tuloksia: AllWell report – Power BI (kirjaudu sisään PowerBI:hin Aalto-tunnuksilla).

Miten tuloskuvia luetaan

Työkalun avulla pääset tarkastelemaan ohjelman tuloksia haluamassasi näkymässä ja voit suodattaa näkymää valitsemalla esimerkiksi eri vuosien tuloksia haluamallasi tavalla. Mittarit on esitetty kolmessa eri kategoriassa, jotka ovat WellbeingTeaching and peer support sekä Study skills.

Tuloksia on mahdollista tarkastella kahdella eri välilehdellä, joista välilehti 'Normalised scores' vastaa aikaisempaa helmitaulukuvaajaa, ja jossa tuloksissa tapahtuvaa muutosta on mahdollista verrata Aalto-yliopiston normitettuun keskiarvoon vuotena 2017. Toinen tuloskuva, välilehdellä 'Distributions', kuvaa sitä, kuinka suuri prosenttiosuus vastaajista kuuluu kuhunkin vastauskategoriaan (1-4). Raportilta löytyy myös 'Instructions'-välilehti, josta löytyy lisää ohjeita tuloskuvien lukemiseen liittyen. Mittarit on selitetty raportin 'Terms explained' -kohdassa.

Tarkemmat kuvalliset ohjeet raportin tulkinnan tueksi löydät alla olevasta tiedostosta "How to read a Power BI report". Liitteenä myös opas "How to develop teaching", josta löydät vinkkejä siihen, miten opetusta voidaan kehittää AllWell?-tulosten pohjalta. 

Katseluoikeudet:

Katseluoikeuksien laajuus riippuu roolista. Koko Aallon henkilökunta pääsee tietyin rajauksiin katselemaan tuloksia. Ohjelman tuloksia, joissa vastaajia on alle viisi, pääsee katselemaan vain laajennetuilla oikeuksilla, ja alle viiden vastaajan tulokset eivät näy raportilla. Yksittäistä opiskelijaa ei voi tunnistaa.

Mikäli huomaat ongelmia tuloksissa tai työkalun käytettävyyteen liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä: [email protected] sekä [email protected].

AllWell?

AllWell?-opiskelijakysely

AllWell?-opiskelijakysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. AllWell? selvittää opiskeiljan opiskelukykyyn vaikuttavia asioita.

Palvelut
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille

AllWell?-opiskelijakysely ja opetuksen kehittäminen Aallossa

Vuosittain toteutettavalla AllWell?-opiskelijakyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa pedagogisten kehittämistoimien suunnittelemisen tukemiseen. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan Aallon ohjelmajohtajille ja koulun johdolle.

Opetus ja oppiminen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu