Ohjelmat

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma

Opetussuunnitelma 2017–2018

Syventävät opinnot

Koodi: ARTS3002
Laajuus: 60 op.
Maisteriohjelman johtaja: Professori Jyrki Sinkkilä

Maisteriohjelman rakenne

Pääaineen opinnot 90 op muodostuvat pääaineen syventävistä opinnoista 60 op, ja opinnäytteestä 30 op.
Opinnäytteen laajuus maisterin tutkinnossa on 30 op. Maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin mahdollisesti kuuluva opinnäyteseminaari ei kuulu opinnäytteen laajuuteen, vaan se on erillinen opintosuoritus, ja sijoittuu pääaineen syventäviin opintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 30 op muodostuvat vaihtoehtoisista maisema-arkkitehtuurin opinnoista (sivuaine, erikoistumisopinnot, yksittäiset kurssit). 

Koulusivistyskieli suomi tai ruotsi

Koulusivistyskieleltään suomen- tai ruotsinkielisten opiskelijoiden pakolliset kieliopinnot on suunniteltu tekniikan kandidaatin tai muuhun alempaan korkeakoulututkintoon kuuluviksi. Mikäli kieliopintoja ei ole suoritettu ennen arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin opintoja, opiskelijan tulee suorittaa ne tutkintoon vaadittujen opintojen lisäksi tai osana tutkinnon vapaasti valittavia opintoja. Tällöin kielitaitovaatimukset määräytyvät seuraavasti:

Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnossa:

  • kielitaitovaatimukset ovat 9 op kieliopintoja: kirjallinen ja suullinen viestintä 3 op, toinen kotimainen kieli 3 op ja vieras kieli 3 op

Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnon kieliopintovaatimukset täyttävät kurssit

Koodi

Kurssin nimi

Op 

Kirjallinen ja suullinen viestintä                                                                           

3

Suorita kurssi LCA-7000 Kirjoita ja puhu asiantuntevasti, jos koulusivistyskielesi* on suomi ja kurssi LCS-5705 Konsten att tala och skriva professionellt jos koulusivistyskielesi* on ruotsi.

   

LCA-7000

Kirjoita ja puhu asiantuntevasti

3

LCA-5705

Konsten att tala och skriva professionellt

3

Toinen kotimainen kieli

3

LCA-5703

Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta ruotsiksi

3

LCA-5704

Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta perusteellisesti (ruotsi)

4

LCA-5701

Ruotsin kirjallinen koe (toinen kotimainen kieli)

2

LCA-5702

Ruotsin suullinen koe (toinen kotimainen kieli)

1

LCA-7003

Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), kirjallinen osio

2

LCA-7004

Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), suullinen osio

1

Vieras kieli: englanti

3

Vieraan kielen  opinnot (3 op tekniikan ala) suoritetaan yhdestä kielestä ja suorituksen tulee koostua sekä suullisesta että kirjallisesta taidosta (o+w). Vieraan kielen opinnot on suoritettava CEFR-tasolla B1-B2.

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelija voi valita kursseja joko tekniikan alan tarjonnasta (LC-koodit) tai taiteiden alan tarjonnasta (LCA-koodit). Mikäli opiskelija suorittaa LCA-kursseja, tulee hänen huomioida kursseja valitessaan taiteiden alan laajemmat kielitaitovaatimukset, jotta suullinen ja kirjallinen taito täytyy.

Vieraan kielen opinnot voi suorittaa myös muulla kuin englannin kielellä, jolloin opiskelijan on mahdollista valita seuraavista kielistä: espanja, italia, kiina, ranska, saksa, venäjä.

   

LCA-1008

Writing in Art, Design and Architecture (w)

3

LCA-1009

Talking Art, Design and Architecture (o)

3

LCA-1014

Directed Studies (o/w)

1-4

LCA-1020

Academic Communication for Master's students (o,w)

3

LCA-1022

Academic Writing (w)

3

LCA-1015

Autonomous Language Learning Path (o + w)

3

LCA-1016

Autonomous Language Learning Path II (o + w)

 3 

LCA-1112

Online Presentation Skills for ARTS (o)

3
LCA-1012

Integrated Written Skills (w)

LCA-1013

Integrated Oral Skills (o)

LCA-1018

Recognition of prior English learning (AHOT in Finnish; o + w)

6

LC-1114 

Communicating Technology (o+w) *

3

LC-1115 Persuasive Communication (o+w) *

3

LC-1119 Recognition of prior English learning (AHOT in Finnish)  (o+w) *

3

LC-1310

Academic Communication for MSc Students (o+w) *

 3
LC-1320

Thesis Writing for Engineers (MSc) (w) *

 3

 *) vain tekniikan alalle

Koulusivistyskieli muu kuin suomi tai ruotsi

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla koulusivistyksenä saaneiden opiskelijoiden kielitaitovaatimukset ovat:

  • Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnossa: 3op kieliopintoja

Opiskelija voi sijoittaa arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintojen kieliopintoihin kursseja, jotka tukevat hänen opintojaan ja oleskeluaan Suomessa. Ulkomailla koulusivistyksensä saaneille suositellaan kieliopintoina suomen kielen opintoja. Kieliopinnoiksi suositellaan myös tekniikan alan englannin kielen opintoja, jotka täyttävät tasoltaan pakollisen vieraan kielen tutkintovaatimukset.  Opiskelija voi halutessaan suorittaa pakolliset kieliopinnot myös jossain muussa vieraassa kielessä. Kieliopinnot suoritetaan yhdessä vieraassa kielessä. Opinnot voidaan sijoittaa osaksi vapaasti valittavia opintoja tai suorittaa ne tutkintoon vaadittavien opintojen lisäksi.

Kieliopintojen kurssitarjontaa voi selata suoraan kielikeskuksen Into-sivuilta

Anna palautetta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: