Ohjelmat

Lavastustaiteen maisteriohjelma

Opetussuunnitelma 2020–2022

Tutkinnon rakenne

  • Pääaine 90 op
    • Pääaineen syventävät opinnot 60 op
    • Opinnäyte 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Koodi: ARTS27
Laajuus: 120 op
Maisteriohjelman johtaja: professori Marjaana Kella

Syventävät opinnot

Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina sivuaineen ja/tai yksittäisiä kursseja toisten Aalto-yliopiston koulutusohjelmien tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta, kansainvälisen opiskelijavaihdontyöharjoittelun Suomessa tai ulkomailla. Vapaasti valittaviin opintoihin voi myös suorittaa pääaineen valinnaisten kurssien lisäksi alla lueteltuja lavastustaiteen ja elokuvataiteen kursseja.

Opinnäyte

Anna palautetta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: