Ohjelmat

Arkkitehtuurin maisteriohjelma

Opetussuunnitelma 2020–2022

Tutkinnon rakenne

  • Pääaineen opinnot
    • Pääaineen syventävät opinnot 60 op
    • Opinnäyte 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Maisteriohjelman rakenne ja tavoitteet

Syventävät opinnot

Koodi: ARTS21.M
Laajuus: 90 op.
Maisteriohjelman johtaja: Professori Toni Kotnik

Vapaasti valittavat opinnot

Koodi:ARTSt.E
Laajuus: 30 op

Opiskelija valitsee lisäksi 30 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina sivuaineen ja/tai yksittäisiä kursseja toisten Aalto-yliopiston koulutusohjelmien tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta, kansainvälisen opiskelijavaihdon, työharjoittelun Suomessa tai ulkomailla tai opiskelijan oman ohjelman/pääaineen tarjoamia kursseja.

Huom. vapaasti valittavista opinnoista vähintän 15 op tulisi olla arkkitehtuurin alueelta (ammattiharjoittelun ei katsota olevan arkkitehtuurin opintoja).

Anna palautetta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: