Oasis of Radical Wellbeing

Oasiksen konkreettiset kehittämiskohteet

Oasiksen konkreettisia kehittämiskohteita ovat hyvinvointiviestintäasioita keskittävä Oasis Media Hub, opettajien ja muun henkilökunnan hyvinvointipalvelujen kehittäminen mm. How You Teach -hyvinvointikyselyn ja helposti lähestyttävän hyvinvointipalvelun Wellbeing Deskin avulla, opinto-ohjaustoiminnan uudistamisen pilotoiminen Aalto ARTS:in kanssa sekä Personal Impact -kurssitarjonnan kehittäminen.
Oasis of Radical Wellbeing 2021
Oasis of Radical Wellbeing

Media HUB

Oasiksen Media HUB pyrkii lisäämään tietoa, tietoisuutta sekä keskustelua hyvinvoinnista ja inkluusiosta tuottamalla nettisivua, Aallon yhteisölle suunnattua Aalto Wellbeing -tiliä ja muita sosiaalisen median välineitä sekä tapahtumia. Media HUB tuottaa mm. videosisältöä ja podcasteja käytettäväksi osana opintoja ja yhteisön kehittämistyötä.

Wellbeing Desk – koko henkilöstön tueksi

Wellbeing Desk on Aallon koko henkilöstölle suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, josta saat neuvontaa ja palveluohjausta työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvissä asioissa. Wellbeing Desk kokoaa yhteen Aallon eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden tuottamia tukipalveluita. Deskin toimintaa toteutetaan monikanavaisesti, virtuaalisena palvelupisteenä ja koronatilanteen salliessa palvelupisteenä Kandikeskuksessa.

Opettajien hyvinvoinnin kehittäminen

Oasis tuottaa konkreettisia palveluita, kuten How You Teach -kyselyn opettajille, ja materiaalia hyvinvoinnista. Oasis tulee mielellään mukaan tilaisuuksiin ja tuottamaan työpajoja sekä luentoja.

Opinto-ohjaustoiminnan kehittäminen

Aalto ARTS pilotoi opinto-ohjaajan roolia. Opinto-ohjaaja tapaa opiskelijoita yksilövastaanotoilla ja toimii neutraalina tahona opiskelijalle opintojen tukemisessa. Opinto-ohjaaja voi tukea myös ARTSin henkilökuntaa ja akateemisia ohjaajia ohjaustyön kysymyksissä.

Personal Impact

Personal Impact kokoaa yhteen Aallossa opetettavia, opintopisteellisiä kursseja esimerkiksi itsensä johtamisesta, arvoista, merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnista. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden reflektoida omia arvoja, uskomuksia ja tavoitteita joko sisäisessä dialogissa tai keskusteluissa muiden kanssa. Tavoitteena on tuoda jokaisen saataville kursseja, joissa käsitellään ihmisten välistä vuorovaikutusta, ihmistä organisaatioissa sekä inhimillistä kasvua.  

Opiskelijat voivat suorittaa Personal Impact -kurssitarjonnassa olevia kursseja, ohjelmasta riippuen, joko osana pakollisia tai vapaasti valittavia opintojaan. Kursseilla on mahdollista tavata muita opiskelijoita eri puolilta yliopistoa, kaikilta yliopiston eri aloilta. Opettajat voivat suorittaa Personal Impact -opintoja osana pedagogista koulutustaan.

Uutta Personal Impactissä on mahdollisuus liittää mukaan sukupuolentutkimuksen opintoja. Hyvinvoinnin MOOC on kehitteillä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu