Oasis of Radical Wellbeing

Mikä on Oasis?

Oasis of Radical Wellbeing on hyvinvoinnin kiihdyttämö Aallossa. Oasis tuo esiin asiantuntemusta ja tutkimukseen perustuvaa tietoa hyvinvoinnista.

Oasiksen tavoitteena on lisätä koko Aallon yhteisön jäsenten tietoisuutta hyvinvointiin luovista toimintamalleista sekä hyvinvointia tukevista palveluista. Oasiksessa myös kokeillaan ja pilotoidaan hyvinvoinnin parantamiseen liittyviä toimintamalleja.

Verkkosivut toimivat tietolähteenäsi: löydät täältä opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatut hyvinvointitiedon koontisivut, Aallon hyvinvointiasioihin liittyviä uutisia sekä sivun, jonne luomme ja kokoamme materiaalia oman ja yhteisösi hyvinvoinnin parantamiseen.

Tämä sivu on lyhyt katsaus Oasiksen lähtökohtiin ja toimintaperiaatteisiin. Lisätietoa mm. radikaalista hyvinvoinnista löytyy alla olevien linkkien takaa.
Oasis of Radial Wellbeingin avajaiset A Gridissa 2021. (c) Oasis and Lassi Savola/Aalto Studios 2021.
Oasis of Radical Wellbeingin alkukokous oli 17.11.2022. Merita Petäjä (vas.), Suvi Helko, Petri Suomala, Pilvikki Absetz, etualalla Jani Romanoff. Kuva: Lassi Savola / Aalto Studios 2022.

Oasis of Radical Wellbeing -projektin tarina

Oasis of Radical Wellbeing kehittyi AllWell?-opiskeluhyvinvointihankkeen yhtenä lopputuloksena. Samanaikaisesti Aallossa tunnistettiin tarve holistisen eli koko yhteisöä koskevan hyvinvoinnin kehittämiselle. Oasis haluaa tavoittaa koko yliopiston yhteisön – niin opiskelijat ja työntekijät kuin tutkijatkin – ja tuoda esiin tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa hyvinvoinnista. Haluamme proaktiivisesti kehittää kaikkien Aalto-yhteisön jäsenten hyvinvointia.

Mihin tarpeisiin Oasis vastaa?

Holistisen hyvinvoinnin kehittäminen on valittu osaksi Aalto-yliopiston strategiaa. Oasis of Radical Wellbeing on yksi Aallon holistiseen hyvinvointiin tähtäävistä hankkeista.

Aallossa tehtyjen kyselyjen tulokset osoittavat, että opiskeluhyvinvointi paranee vain, jos koko yhteisön hyvinvointi paranee. Hyvinvoinnin edistäminen Aallossa tapahtuu tekemällä rakenteellista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Tarvitaan myös hyvää esimiestyötä.

Katsomme, että Aalto-yhteisön tulee pitää huolta siitä, että yksilö saa tietoa siitä, kuinka huolehtia omasta hyvinvoinnistaan niin, että kykenee toimimaan merkityksellisinä ja arvokkaina pitämiensä asioiden eteen.

Me kaikki tarvitsemme taitoja toimia ryhmän jäsenenä tavalla, joka ottaa ihmisen erilaisuuden huomioon, ja joka tarjoaa osallistumisen mahdollisuuden sekä turvalliset työ- ja opiskeluolosuhteet kaikille.

Tulevina vuosina Aallossa keskitytään voimakkaasti inklusiivisen vuorovaikutuksen kehittämiseen niin opetuksessa kuin koko yhteisön toiminnassa. Inklusiivisessa toiminnassa pyritään erityisesti huomioimaan vähemmistöryhmiä sekä hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa.

Tasa-arvon, moninaisuuden ja osallisuuden kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita Aalto-yliopistossa. Aalto-yliopisto on maailman 36:nneksi kansainvälisin yliopisto ja yhteisössämme on jäseniä yli sadasta maasta. Moninaisuus, tasa-arvo, saavutettavuus ja osallisuus nähdään Aallossa yhtenä hyvinvoinnin kulmakivenä.

Mitä konkreettista Oasiksessa tehdään?:

Kehitämme hyvinvointiin liittyviä palveluja ja parannamme niiden saavutettavuutta. Nostamme esiin - tutkimuksiin pohjautuen - rakenteellisia asioita, joilla on vaikutusta opettajien ja muun henkilökunnan hyvinvointiin.

Jaamme tietoa. Pyrimme lisäämään aaltolaisten tietoisuutta yksilön ja koko yhteisön hyvinvointia luovista ja ylläpitävistä asioista. Tuotamme tietoa ja tarjoamme keinoja Aallon yhteisöjen toiminnan kehittämiseksi.

Testaamme henkilökunnan hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointitiedon tuottamisen prototyyppejä ja prosesseja, Osa niistä on aaltolaisten käytettävissä jo Oasiksen alusta lähtien. 

Miten yhteen kuulumisen tunne ja hyvinvointi liittyvät yhteen?

Opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyviä projekteja on ollut jo aiemminkin, mutta Oasis of Radical Wellbeing keskittyy myös henkilökuntaan sekä opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Mm. AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että opettajien hyvinvoinnilla on vahva yhteys opiskelijoiden hyvinvointiin. Hyvinvoiva henkilökunta jaksaa ja osaa tukea opiskelijoita paremmin.

Oasis pyrkii tukemaan sekä tutkimuspohjaisen tiedon että käytännön taitojen kehittämistä. Näin edistetään hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden tunnetta erityisesti opettajien, ohjaajien ja tiiminvetäjien keskuudessa.

Keitä me olemme?

Akateeminen johtaja: Jani Romanoff, professori, Insinööritieteiden korkeakoulun opetustoiminnasta vastaava varadekaani.

Projektipäällikkö Merita Petäjä, psykologi

 

Hyvinvointilähettiläät:

Saara Abdi

Elina Saaresto

Josue Magana Moreno

Tua Halen

 

Tuotantoryhmä:

Suvi Helko, projektiasiantuntija

Tiina Pylkkönen, yhteisökehittäjä, yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa, josta FT, pedagogi Viivi Virtanen ja FT, pedagogi Juulia Lahdenperä.

Sakari Heiskanen, tuottaja (17,5 h/vko)

Osa-aikaisesti mukana:

Minna-Mari Moisio, päällikkö, HR Sevices,

Ida Salin, HRD Specialist

Tuuli Asunmaa, asiantuntija, ohjaus ja opiskelijahyvinvointi,

Sanna Hangelin, asiantuntija, LES (AllWell?-kysely)

 

Akateeminen ohjausryhmä:

Pj. Jani Romanoff

Kristiina Mäkelä, provosti, kansainvälisen liiketoiminnan professori, Aalto-yliopisto.

Pilvikki Absetz, kansanterveystieteen professori, Tampereen yiopisto

Rebecca Piekkari, kansainvälisen liiketoiminnan professori, Aalto-yliopisto. Monta-rythmän perustaja,

Virpi Liinalaakso, henkilöstöasiantuntija, akateemiset urajärjestelmät, Aalto-yliopisto

Risto Rajala, professori, laitosjohtaja, tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto

Esa Saarinen, professori emeritus

Saara Maalismaa, päällikkö, opiskelijapalvelut, Aalto-yliopisto

Mikko Inkinen, opintopsykologi, psykologiryhmän lähiesimies, Aalto-yliopisto

Riitta Silvennoinen, henkilöstöjohtaja, Aalto-yliopisto

Lauri Jurvanen, vaikuttamisen asiantuntija: sosiaalipolitiikka, häirintäyhdyshenkilö, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Opettajaedustajat ilmoitetaan myöhemmin.

Oasis of Radical Wellbeing 2022.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu