Koulutustarjonta

Water and Environmental Engineering, Master of Science (Technology)

Englanninkielisestä vesi- ja ympäristötekniikan WAT-maisteriohjelmastamme valmistut alamme diplomi-insinööriksi. Koulutamme tulevaisuuden osaajia yhdistämällä vankan teknisen osaamisen yhteiskunnalliseen ymmärrykseen. Ohjelmamme painotus on vedessä, mukaan lukien sen kytkökset ympäristöön. Maisteriohjelmamme perimmäinen tavoite on turvata kestävä ja toimiva yhteiskunta.
Students doing a group work around a table

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Monialainen maisteriohjelmamme kouluttaa vesi- ja ympäristöalan diplomi-insinöörejä ja tarjoaa näköalapaikan koko alaan. Opetuksessa teoria yhdistyy käytäntöön, muiden muassa mallinnustehtävissä, tapaustutkimuksissa ja projektitöissä. Maisteriohjelmamme kolme pääteemaa ovat vesitalous, vesihuolto sekä vesi ja kehitys. Jokaisella teemalla on omat temaattiset ja menetelmälliset painotuksensa, ja voit valita kursseja eri teemoista pääaineopintoihisi. Insinööriala näkyy lähestymistavassamme: sovellamme teoriaa käytäntöön ratkaistaksemme yhteiskunnan kannalta kriittisiä haasteita.

Ohjelmamme tavoitteena on antaa sinulle tietoa, taitoa ja ammatillinen identiteetti. Yksityiskohtaisen esityksen ohjelmamme oppimistavoitteista löydät täältä: Competences and related intended learning outcomes of the programme (ILOs)

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa yliopiston verkkosivuilla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma koostuu 120 opintopisteestä (ECTS):

  • Pääaineopinnot (60 op); sisältää 15 op peruskursseja sekä 45 op syventäviä kursseja
  • Valinnaiset opinnot (30 op); valitse opintojesi ja kiinnostuksesi kannalta mielekkäimmät kurssit; Aallosta tai muista yliopistoista Suomessa tai ulkomailta
  • Diplomityö (30 op); opinnäytetyö on opiskelijan itsenäisesti valmistelema soveltava tutkimus, joka syventää osaamistasi.

Ohjelman rakenne on suunniteltu niin, että voit suorittaa pääaineopinnot ensimmäisen vuoden aikana. Pääaineopinnoista 15 opintopistettä on kaikille yhteisiä peruskursseja, jonka jälkeen pääset syventämään osaamistasi haluamistasi teemoista. Valinnaiset opinnot ja diplomityö jäävät siten toiselle vuodelle, mikä mahdollistaa myös helpon opiskelijavaihdon toisen vuoden aikana. Voit myös syventää osaamistasi valitsemalla ohjelman omia kursseja valinnaisiin opintoihin.

Tutkintoosi kuuluu 30 opintopisteen laajuinen diplomityö, jonka tavoitteena on syventää osaamistasi jostain alamme tarkemmin rajatusta aihealueesta. Opiskelijamme tekevät diplomityönsä usein alamme yrityksiin tai organisaatioihin, mutta halutessasi voit kytkeä diplomityön myös tutkimusryhmämme ajankohtaiseen tutkimukseen tai määritellä sen aiheen itse. Diplomityön tekeminen kestää tyypillisesti 4-6 kuukautta.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Webinaari | Water and Environmental Engineering

Haluatko kuulla lisää Water and Environmental Engineering -maisteriohjelmastamme? Tässä webinaarissa ohjelmajohtaja ja ohjelman suunnittelija kertovat lisää opinnoista, sekä vastaavat katsojien kysymyksiin.

Katso tallenne!
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Suuntautumisvaihtoehdot

Maisteriohjelmamme pääaine jakautuu kolmeen pääteemaan: vesitalous, vesihuolto sekä vesi ja kehitys. Maisteriohjelmaamme kuuluva henkilökohtainen portfolio auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kiinnostuksesi kohteet mentorin ja opiskelijatoveriesi tuella.

Lisätietoa näiden teemojen alla olevista kursseista ohjelman verkkosivuilta (vain englanniksi).

Kansainvälistyminen

Kannustamme sinua lähtemään vaihtoon opintojesi aikana uusien näkökulmien ja taitojen kartuttamiseksi. Olemme suunnitelleet ohjelmamme niin, että tämä onnistuu suunnitellun 2 vuoden tavoiteaikataulun puitteissa.

Monet omista kursseistamme ovat fokukseltaan kansainvälisiä, ja yksi niistä (SGT studiokurssi) mahdollistaa jopa kansainvälisen opiskelijaprojektin tekemisen eri puolilla maailmaa: opiskelijamme ovat tehneet SGT-projekteja muun muassa Meksikossa, Ugandassa, Keniassa, Tansaniassa ja Nepalissa. Lisätietoa: https://sgt.aalto.fi

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmämme on kansainvälinen, ja henkilökuntamme tulee ympäri maailmaa. Teemme yhteistyötä monien kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, ja monet tutkimusaiheistamme ovat globaaleja, keskittyen esimerkiksi veden ja kehityksen välisiin kytköksiin (katso https://wdrg.aalto.fi). Teemme yhteistyötä myös Aalto Global Impact:n kanssa: https://aaltoglobalimpact.org

Jatko-opintomahdollisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto antaa sinulle tieteelliset valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön sekä jatkokoulutukseen tohtorin tutkintoa varten.

Uramahdollisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööreillä on hyvä työllisyystilanne ja monipuoliset uramahdollisuudet. Ohjelmastamme valmistuneet työskentelevät työuransa alussa tyypillisesti esimerkiksi suunnittelijoina, teknisinä asiantuntijoina ja ryhmäpäällikköinä. Alamme merkittävimmät työnantajasektorit ovat yksityinen sektori eli yritykset sekä julkinen sektori (ministeriöt, ELY-keskukset, kunnat jne.), mutta ohjelmastamme valmistuneita työskentelee myös tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja järjestöissä. Sinulla on siis mahdollisuus myös vaihtaa sekä työtehtävää että sektoria urasi aikana.

Lisätietoa alamme uramahdollisuuksista maisteriohjelman verkkosivuilta sekä Aalto-yliopiston Career Design Lab -verkkosivulta.

Tutkimuksen painopisteet

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän tutkimusalueet ovat samat kuin opetuksemme kolme teemaa eli vesitalous, vesihuolto sekä vesi ja kehitys. Lisätietoa tutkimuksestamme: http://builtenv.aalto.fi/en/research/water_and_environmental_engineering

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme läheistä yhteistyötä sidosryhmiemme (sekä yritykset että julkisen sektorin toimijat ja tutkimuslaitokset) kanssa maisteriohjelmaamme liittyen. Vierailuluennot ja opiskelijaprojektit tarjoavat sinulle näkökulman ja kytkökset alamme työelämään.

Teemme myös yhteistyötä Aallon muiden maisteriohjelmien kanssa opetukseemme liittyen.

Tutustu meihin

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Aino Ahvo

Kiinnostus ympäristöasioita kohtaan johdatti Maria Kososen vesi- ja ympäristötekniikan opintoihin

Opintojensa aikana hän on kerryttänyt kansainvälistä kokemusta Australiassa, Keniassa ja pian myös Espanjassa.

Maria Kosonen

Opiskelija Artem Makarov löysi unelmiensa työn teollisen vesihuollon parista

Venäjältä kotoisin oleva Artem Makarov työskentelee täyspäiväisesti opintojensa viimeistelyn ohella.

Portrait of Artem Makarov

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus Aalto-yliopistossa pyrkii kokonaisvaltaiseen ympäristön resurssien säästämiseen. Tutkimus on jakautunut kahteen strategisen painopistealueeseen, globaaleihin vesikysymyksiin ja kestävään materiaalien kiertoon. Näitä laajoja kokonaisuuksia tutkitaan kolmen eri tutkimuskokonaisuuden alla.

Aalto Research groups
Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2023 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
  • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
  • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
  • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.

Vesi- ja ympäristötekniikka on laaja ala ja opiskelijoiksi valituilla on monipuoliset taustat. Maisteriohjelmamme toimii kuitenkin tekniikan alalla ja siksi odotamme hakijoilta tiettyä matematiikan ja fysiikan osaamista. Tekniikan alan tausta ei kuitenkaan ole edellytys hakemiselle.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Maisteriohjelman johtaja

 Marko Keskinen

Marko Keskinen

Professori, maisteriohjelman johtaja

Yhteystiedot

Päivi Kauppinen

koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

[email protected]

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Lisätietoja hakumenettelystä, pakollisista hakudokumenteista ym.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu