Koulutustarjonta

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Taiteen ja median maisteriohjelman Visual Communication Design (VCD) -pääaine tarjoaa kansainvälisen oppimisyhteisön, joka on sitoutunut kartoittamaan visuaalisen viestinnän uusia toimintatapoja. Opinnot tarjoavat kriittisen näkökulman vallitseviin olosuhteisiin ja antavat sinulle opiskelijana valmiudet myös arvioida graafisen suunnittelun vakiintuneita perusteita uudelleen. Saat ohjelmasta tukea oman muotoilupraktiikkasi arviointiin ja uudelleenmäärittelyyn, mikä auttaa sinua hahmottamaan tekemistäsi laajemmissa kehyksissä kuten suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön kysymyksiin. Opetussuunnitelma keskittyy tiedon visualisoinnin, visuaalisten kerrontatapojen sekä typografian ja kirjoitetun kielen osaamisalueille. Tällainen opetus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kääntää omaa muotoilupraktiikkaasi kestävään, julkisen aluetta palvelevaan suuntaan sekä hahmottaa työsi merkitys monilla eri tiedontuotannon alueilla. VCD-pääaineessa saat aikaa ja tilaa hioa henkilökohtaista näkökulmaasi muotoiluun ja suunnitteluun, ja siinä tukenasi ovat yhteisön jatkuva kannustus, yhteistyö ja vertaisoppiminen. Kurssit yhdistelevät teoriaa ja käytäntöä tavoilla, joka tukevat sinua päämäärissäsi.
Visual Communication Design

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)
Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Taiteen ja median maisteriohjelman Visual Communication Design (VCD) -pääaine tarjoaa kansainvälisen oppimisyhteisön, joka on sitoutunut kartoittamaan visuaalisen viestinnän uusia toimintatapoja. Opinnot tarjoavat kriittisen näkökulman vallitseviin olosuhteisiin ja antavat sinulle opiskelijana valmiudet myös arvioida graafisen suunnittelun vakiintuneita perusteita uudelleen. Saat ohjelmasta tukea oman muotoilupraktiikkasi arviointiin ja uudelleenmäärittelyyn, mikä auttaa sinua hahmottamaan tekemistäsi laajemmissa kehyksissä kuten suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön kysymyksiin. Opetussuunnitelma keskittyy tiedon visualisoinnin, visuaalisten kerrontatapojen sekä typografian ja kirjoitetun kielen osaamisalueille. Tällainen opetus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kääntää omaa muotoilupraktiikkaasi kestävään, julkisen aluetta palvelevaan suuntaan sekä hahmottaa työsi merkitys monilla eri tiedontuotannon alueilla. VCD-pääaineessa saat aikaa ja tilaa hioa henkilökohtaista näkökulmaasi muotoiluun ja suunnitteluun, ja siinä tukenasi ovat yhteisön jatkuva kannustus, yhteistyö ja vertaisoppiminen. Kurssit yhdistelevät teoriaa ja käytäntöä tavoilla, joka tukevat sinua päämäärissäsi.

Kun olet saavuttanut maisteripääaineen osaamistavoitteet, osaat

 • luoda ja hallita muotoiluprojekteja hyödyntäen uudistunutta ymmärrystä fyysisestä sekä digitaalisesta materiaalisuudesta sekä tehdä tarvittaessa dataa ja laskennallisia ratkaisuja hyödyntäviä kokeiluja projektien toteutuksessa
 • ratkaista eri viestimiin, estetiikan lajeihin, asiayhteyksiin, ilmaisuun ja käytäntöihin liittyviä monimutkaisia ongelmia viestiessäsi esimerkiksi datan, kerronnan ja/tai kirjoitetun kielen välityksellä
 • pukea sanoiksi ja arvioida kriittisesti muotoiluvalintojesi ja -prosessiesi taustalla vaikuttavia perinteitä, viittauksia ja motivaatioita
 • ottaa visuaalisessa viestinnässä huomioon representaation, monimuotoisuuden ja kestävyyden
 • eritellä ammatillinen roolisi kuluttajaroolistasi etenkin digitaalisissa ympäristöissä ja verkkoympäristöissä
 • tunnistaa hyvät toimintatavat ja oikeutesi luovana ammattilaisena sekä huomioida myös vastuusi huolehtia itsestäsi, kollegoistasi, yleisöistä ja ympäristöistä
 • pohtia ja kuvitella vaihtoehtoisia muotoilutyön tapoja ja tuloksia
 • jatkaa julkista keskustelua visuaalisen viestinnän muotoilijoiden ammattikunnan yhteiskunnallisesta roolista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvioida ja määritellä tätä roolia uudelleen.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Pääset tutustumaan opintojen aikana monipuolisesti alan kirjallisuuteen sekä kirjoittamaan ja keskustelemaan. Tavoitteena on rohkaista sinua arvioimaan sekä visuaalisen viestinnän merkitystä yhteiskunnalle ja ympäristölle että oman suunnittelutyösi diskursiivisia ja materiaalisia ominaisuuksia. Opinnoissa tarkastellaan kriittisesti nykypäivän merkittäviä poliittisia kysymyksiä kuten representaatiota, monimuotoisuutta sekä yhteiskunnallista ja ympäristövaikutusten oikeudenmukaisuutta. Pääset tutustumaan tiivistahtisilla kursseilla ajanmukaisten suunnitteluprojektien toteuttamiseen tarvittaviin työkaluihin ja taitoihin, olitpa kiinnostunut datasta, visuaalisesta tarinankerronnasta tai vaikkapa typografisesta ilmaisusta.

Laaja-alaisten studiokurssien kautta pääaine auttaa sinua kehittymään erityisesti kolmella visuaalisen viestinnän ratkaisevalla osaamisalueella, jotka ovat tiedon visualisointi, visuaaliset kerrontatavat sekä typografia ja kirjoitettu kieli.

Valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi eri osaamisalueiden kursseja voit joko syventää tai laajentaa taitojasi ja tietojasi. Pääaineen opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota myös julkaisemiseen, joka on keskeisessä asemassa itsenäisen visuaalisen viestinnän suunnittelijan työssä ja jolla on tärkeä rooli myös muotoilupraktiikan pitämisessä osana julkisen aluetta.

Opintojesi kulmakivi on ensimmäisen lukuvuoden seminaari, jossa pohdit omia muotoiluprojektejasi ja -käytäntöjäsi ja kokoat oman työskentelysi ympärille erilaisia viittauksia Designer's Archive -otsikon alla. Toisen lukuvuoden opinnäyteseminaarissa alat toteuttaa omaa tutkimusprojektiasi, jonka pohjalta teet lopulta opinnäytetyösi. Pääaineen opinnot tarjoavat sinulle tilaisuuden päivittää taitojasi ja tietojasi riippumatta siitä, pyritkö alan jollekin soveltavalle alalle tai yrittäjäksi vai jatkatko tohtoriopintoihin.

Opinnäytetyö on tärkeä osa opintoja, ja suuri osa kaksivuotisen maisteriohjelman jälkimmäisestä vuodesta omistetaankin sen tekemiseen. Jokainen opinnäytetyön tekijä osallistuu opinnäyteseminaariin ja saa työn tekemiseen apua ja neuvontaa opinnäytetyön vastuuprofessorilta ja opinnäytetyön ohjaajalta/ohjaajilta. Opinnäyte voi olla joko käytännön produktio, tai voit hyödyntää siinä erilaisia tutkimusmenetelmiä ja teoriaa. Opinnäyte sisältää joka tapauksessa aina kirjallisen osan, jossa viitataan alan kirjallisuuteen. Opinnäytetyö on tilaisuus vahvistaa ja osoittaa muotoilutaitojasi ja/tai teoreettista tietämystäsi jollain erityisalueella. Samalla se tarjoaa sinulle muotoilijana tilaisuuden paikantaa osaamistasi tietylle alalle tai viitekehykseen.

Lisätietoja opinnoista: Opinto-opas 2022–2024.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoiden kanssa heidän kokemuksistaan Aallosta
Aalto students walking at campus during summer

Suuntautumisvaihtoehdot

Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja.

Kansainvälistyminen

VCD-pääaineopiskelijana pääset osaksi kansainvälistä ja monimuotoista oppimisyhteisöä, jonka opiskelijat ja henkilökunta tulevat monenlaisista taustoista. Pääaineeseen kutsutaan säännöllisesti kansainvälisiä vieraita pitämään luentoja, kursseja tai työpajoja. Voit sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi lukukauden mittaisen opiskelijavaihdon jossain Aalto-yliopiston lukuisista kumppanikorkeakouluista tai harjoittelujakson ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suorittaminen (mukaan lukien valmis opinnäytetyö) antaa sinulle kelpoisuuden hakea taiteen ja muotoilun alan tohtorikoulutettavaksi, mikä mahdollistaa akateemisen uran käytäntölähtöisen ja/tai taiteellisen tutkimuksen parissa.

Lisätietoa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmasta: Tohtoriohjelmat.

Uramahdollisuudet

VCD-pääaineesta valmistuneena ammattilaisena sinulla on tiedot ja taidot, jotka antavat sinulle valmiudet työskennellä visuaalisen viestinnän muotoilun ammattilaisena joko yrittäjänä tai jossain designtoimistossa tai yrityksessä. Pystyt toimimaan myös taiteellisena johtajana, suunnittelusta vastaavana johtajana tai muissa johtotehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Taiteen ja median laitoksen sivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Aarni Kapanen kuvittaa jäbien tunteita

Visuaalisen viestinnän muotoilun ja podcastin keinoin irti toksisesta maskuliinisuudesta.

Lue Aarnin tarina
Man in sunny winter cityscape

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master's Programme in Art and Media - Visual Communication Design (VCD)will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice 1/2

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Design skills, conceptual thinking, communicative approach, diversity in visual experimentation, demonstrated potential

Method of demonstrating competence

Portfolio

Maximum size for the portfolio is 1.0 GB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

 

Artistic and/or design practice 2/2

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Design skills, conceptual thinking, communicative approach, diversity in visual experimentation, demonstrated potential

Method of demonstrating competence

Preliminary assignment (added in the Portfolio document)

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Articulation, focus, critical thinking, communicative intent

Method of demonstrating competence

Designer statement

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

Education and/or experience in visual communication or related fields

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Communicative skills, articulation, focus

Method of demonstrating competence

Interview

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Suitability/Designer statement
 • Other areas of competence

Only the applicants who ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/Interview

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Part of the applicants are invited to the second stage. The invitation to the second stage is sent to the applicants at latest seven days in advance.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

For your portfolio, choose a selection of projects and explorations which best reflects your present knowledge, skills and experience. We appreciate careful curation of your previous projects, but also consider how your portfolio can best communicate the direction towards which you would like to take your practice.

We suggest annotation that gives us some information on the background and brief explanation of the process of your projects. If the work is done in collaboration, you should clearly describe your role.

Instructions for the portfolio:

Pdf file (with links to online/video content where applicable)
Maximum 15 pages
Any time-based work should not exceed 5 min. in total

Maximum size for the portfolio is 1.0 GB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

In addition to the above, your portfolio must include the preliminary assignment described below.

Lack of Portfolio will adversely affect the evaluation of your application.

Preliminary assignment (added in the Portfolio document)

Create a visualisation of a topic that feels urgent to you at the moment.

Visualisation can be understood broadly, so we welcome either fact or fiction: it is up to you and a part of your challenge, whether your visualisation is expressive or data-based; typography or image; static or in motion.

Think of the assignment as an extension of your portfolio: an opportunity to indicate where you might want to take your practice next.

The assignment is also a chance to show your skills in visual communication and conceptual thinking, and to let us know more about who you are and which questions are important to you.

The format and medium of your visualisation is up to you, but the end result should be documented in the portfolio pdf. No existing work should be used: please complete original work for this assignment.

The preliminary assignment must be added into your portfolio pdf file and titled clearly as such.

The lack of Preliminary Assignment will adversely affect the evaluation of your application.

Designer Statement

Regard your Designer Statement as a letter where you briefly describe your design practice, and where you see yourself at the moment. Let us know how you like to work, which questions and frameworks are urgent to you, and how you would like to redefine your practice.

You can also describe your own mix of interests towards the intertwining competence areas developed in our curriculum: information design, visual narrative, and type & written language.

As the central task in the 2-year MA studies is the thesis project, we appreciate learning about your topics of interest and exploration that might lead to thesis work. Note that any plans you describe at this stage are not binding.

The lack of Designer Statement will adversely affect the evaluation of your application.

CV

In your CV, please list your education, work experience, and skills, together with possible exhibitions, publications, awards, grants and study trips relevant to your practice.

Lack of CV will adversely affect the evaluation of your application.

Language of application documents

The application documents must be submitted in English.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

Hakuaika päättyy 2.1.2023 15:00 (UTC+2)

Hae nyt
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu