Koulutustarjonta

Security and Cloud Computing - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Security and Cloud Computing -pääaineesta opiskelija saa laajat tiedot turvallisten mobiili- ja pilvijärjestelmien nykyajan ja tulevaisuuden teknologioista. Opiskelijat saavat sekä käytännön insinööritietoa että teoreettisia näkemyksiä turvallisesta järjestelmäsuunnittelusta, hajautetusta sovelluskehityksestä, verkko- ja palveluarkkitehtuureista sekä pilvi- ja mobiilialustoista. Uskomme teoreettisen tiedon, tietoturvan asiantuntemuksen sekä tuotekehitystaitojen yhdistelmään. Opinnot liittyvät kiinteästi myös Aalto-yliopiston tutkimukseen. Ohjelman opiskelijat ovat hyvin valmistautuneita kansainvälisiin teollisiin TK-tehtäviin, turvallisuustekniikkaan ja konsultointiin liittyviin toimiin, erilaisiin asiantuntijarooleihin sekä tohtoriopintoihin Aalto-yliopistossa ja kansainvälisesti.
Aalto University / hands working on a laptop / phography Aino Huovio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Security and Cloud Computing -pääaine kattaa tietoturvallisen järjestelmäsuunnittelun, hajautetun sovelluskehityksen, kaikkialla tapahtuvan tietojenkäsittelyn, verkko- ja palveluarkkitehtuurien sekä pilvi- ja mobiilialustojen peruskäsitteet, menetelmät ja uusimmat tekniikat. Turvallisuus- ja yksityisyysasioihin kiinnitetään erityistä huomiota, sillä ne ovat kriittisiä vaatimuksia palveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa avoimissa verkoissa ja hajautetuissa järjestelmissä. Opetusmenetelmissä teoria yhdistyy käytännön harjoituksiin ja ohjelmistojen kehittämiseen pilvialustalla ja mobiililaitteilla.

Security-pääaine pyrkii kouluttamaan ammatti-insinöörejä, jotka pystyvät suoriutumaan vaativimmista TK-tehtävistä ja edistämään tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Tarkemmin sanottuna tutkinnon suorittaneet:

 • hallitsevat tietoturvallisuuden teorian ja tietoturvallisten tietojärjestelmien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käytännön taidot
 • ymmärtävät hajautettujen palvelujen ja sovellusten arkkitehtoniset periaatteet ja osaavat suunnitella, analysoida ja toteuttaa hajautettuja, pilvi- ja mobiilikäyttöjärjestelmiä
 • tuntevat valitsemansa opinnäytetyön aiheen perusteellisesti ja osaavat soveltaa sitä teknisten ja tieteellisten ongelmien ratkaisemiseen
 • hallitsevat vahvat ohjelmistokehitystaidot sekä muut tekniset ja ammatilliset taidot, joiden avulla he voivat ottaa keskeisen roolin teollisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä ja joiden avulla heillä on pätevyys tohtoritutkimuksen jatko-opintoihin.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

HAIC-apurahat

Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity (HAIC) valitsee Security and Cloud Computing -pääaineeseen valituista kärkihakijoista joitakin HAIC-stipendin vastaanottajia. HAIC-apuraha kattaa myös elinkustannuksia. Tuki elinkustannuksiin annetaan joko elinkustannusapurahana tai opiskelijalle tarjotaan tutkimustyöhön liittyviä osa-aikatöitä lukukausien ajalle. Kaikki Security and Cloud Computing -pääaineen hakijat otetaan automaattisesti huomioon HAIC-apurahoissa.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Security and Cloud Computing -pääaineen opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (60 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (30 op)
 • diplomityö (30 op)

Vapaasti valittavat opinnot voivat koostua pääaineiden lisäkursseista, mahdollisesta sivuaineesta, monialaisista kursseista tai ulkomailla suoritettavista opinnoista.

Suuntautumisvaihtoehdot

Insinöörien on kyettävä soveltamaan teoriatietoa oikean maailman suunnittelutehtäviin. Näin ollen ohjelmassa yhdistetään teoreettiset opinnot jatkuviin käytännön harjoituksiin ja hankkeisiin, joissa uutta tietoa sovelletaan. Suuri osa opiskelusta tapahtuu ryhmä- ja yksilötehtävissä, joissa opetetaan ongelmanratkaisua, turvallista järjestelmäsuunnittelua ja ohjelmistotekniikan taitoja. Luokkaopetusta sisältävillä kursseilla opetus tapahtuu monipuolisesti perinteisistä luennoista ja liikuntatilaisuuksista ryhmäprojektien ja opiskelijaesitysten käsittelyyn. Kaikki opiskelijat osallistuvat seminaarikurssille, jolla opitaan kirjoittamaan tekninen tai tutkimusartikkeli ja jolla opiskelijat esittelevät oman työnsä.

Pääaineen pakolliset kurssit ovat:

 • Information Security (5 op)
 • Cloud Software and Systems (5 op)
 • Seminar in Computer Science (5 op)

Valinnaiset kurssit voidaan valita esimerkiksi seuraavasta luettelosta:

 • Web Software Development (5 op)
 • Full Stack Web Development (5 op)
 • Big Data Platforms (5 op)
 • Internet Protocols (5 op)
 • Cryptography (5 op)
 • Security Engineering (5 op)
 • Network Security (5 op)
 • Digital Ethics (5 op)
 • Methods of Data Mining (5 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen, ja opiskelu tapahtuu monikulttuurisissa ryhmissä. Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ympäri maailmaa. Tutkintoon voidaan sisällyttää vaihto-opintoja esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena.

Globaalia osaamistaan voi kehittää myös esimerkiksi suorittamalla harjoittelun tai kesäkurssin ulkomailla tai toimimalla tuutorina ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Aalto-yliopisto koordinoi myös turvallisuutta ja pilvilaskentaa koskevaa Erasmus Mundus -ohjelmaan kuuluvaa Joint Master’s Degree Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO) -maisteriohjelmaa, jossa osa tutkinnosta suoritetaan toisessa yliopistossa (KTH, NTNU, DTU, Tarton yliopisto tai EURECOM). Ohjelmassa on erillinen valintaprosessi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelma antaa pätevyyden jatkaa tohtorintutkintoon (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Valmistuneilla on vahvat ohjelmistokehitystaidot sekä muut tekniset ja ammatilliset taidot, joiden avulla he pystyvät ottamaan keskeisen roolin teollisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä. He ovat siis hyvin valmistautuneita teollisiin TK-töihin, turvallisuustekniikkaan ja konsultointiin, erilaisiin asiantuntijarooleihin sekä tohtoriopintoihin Aalto-yliopistossa ja ulkomailla.

Vastavalmistuneiden tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat:

 • Sovelluskehittäjä
 • Frontend-kehittäjä
 • GIS-ohjelmistokehittäjä
 • Tietoturva-asiantuntija
 • Turvallisuuskonsultti
 • Ohjelmistokehittäjä
 • Ohjelmistotekniikan asiantuntija
 • Ohjelmiston tietoturva-arkkitehti

Esimerkkejä yrityksistä, joihin meiltä valmistuneet alumnit ovat työllistyneet, ovat Acelvia, Creanord, DNA, Ericsson, F-Secure, Frosmo, Futurice, Houston Inc., IBM, KONE, Likeit Solutions, MediSapiens, Nixu Corporation, Second Nature Security, Solinor, Reaktor, RELEX Solutions, Smart.lyio, Vainu.io.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen aiheet kytkeytyvät käynnissä oleviin tutkimusaiheisiin tietotekniikan laitoksella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintoihin sisältyy mahdollisuuksia verkostoitua paikallisten ja eurooppalaisten yritysten kanssa. Monilla opettajilla on alan tausta, ja kumppaniyrityksemme osallistuvat joihinkin kursseihin ja projekteihin. Yhteistyöyrityksissä on myös kesäharjoittelijoita, ja suurin osa diplomitöistä tehdään alalla palkallisissa projekteissa.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Programme-specific admission requirements

Security and Cloud Computing applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Student Ekaterina Shmeleva from School of Science standing at Otaniemi campus / photo Aalto University, Matti Ahlgren

"Olen onnellinen siitä, etten päätynyt muualle" - HAIC-stipendiaatit erittäin tyytyväisiä opintoihinsa Aallossa

"Olen onnellinen siitä, etten päätynyt muualle" - HAIC-stipendiaatit erittäin tyytyväisiä opintoihinsa Aallossa

Uutiset
PML research group Department of Computer Science

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikka yhdistää kaikkia aloja. Tietotekniikan laitoksella perustutkimus yhdistyy innovatiivisiin sovelluksiin.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu