Master's Programme in Management and International Business

Management and International Business maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä globaaleissa organisaatioissa. MIB-maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat opintojen aikana kokonaisvaltaisen lähestymistavan maailmanlaajuisiin liiketoimintahaasteisiin ja tulevilta johtajilta vaadittavat taidot ja tiedot. Opiskelijoilla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Queenslandin tai Etelä-Carolinan yliopistossa. Ohjelmassa koulutetaan avoimia ja päteviä ammattilaisia, joilla on analyyttiset, käsitteelliset, viestinnälliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä menestymistä varten.
School of Business Management and International Business

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 - 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika ei ole vielä alkanut

Hakuaika alkaa 2.12.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoitteet:

MIB-ohjelma tarjoaa opiskelijoille pitkäkestoisia taitoja ja osaamista. Ohjelma antaa opiskelijoille hallinta- ja johtamistaidot sekä kokonaisvaltaisen käsityksen liiketoiminnasta. MIB-maisteriohjelmasta valmistuneilla on: 

 • Strateginen ajattelutapa. He osaavat analysoida, johtaa ja edistää innovatiivista strategiatyötä.
 • Kyky johtaa. He osaavat ratkaista organisatorisia haasteita inhimillisesti ja motivoida organisaation jäseniä ja työntekijöitä.
 • Kestävän kehityksen mukaiset johtamistaidot. Heillä on tarvittavat taidot ja tiedot liiketoiminnan ja kestävän kehityksen yhdistämistä varten.
 • Kansainvälistä näkemystä. Heillä on laaja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen ja taito luoda monikulttuurinen ja innostava työympäristö.
 • Viestintätaidot. He osaavat käsitellä ja ratkaista monimutkaisia viestintähaasteita erilaisissa organisatorisissa tilanteissa. 

MIB-maisteriohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on valmiudet toimia johtotehtävissä nykypäivän kansainvälisissä yrityksissä. He ovat valmiita luomaan uraa erikoistumisalallaan, joka voi vaihdella strategisesta suunnittelusta, viestintään ja henkilöstöhallinnosta kestävään kehitykseen.

Lukuvuosimaksut ja apuraha

Lukuvuosimaksu on 15000 € EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskielet

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Management and International Business (MIB)  maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), sisältäen pro gradu tutkielman (30 op)
 • sivuaineopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (12 op)

Lisäksi vain MIB-maisteriohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Queenslandin yliopistossa (Australiassa) tai Etelä-Carolinan yliopistossa (Yhdysvalloissa).

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Koulutuksen sisältö 

MIB-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle kansainvälisen ja vuorovaikutteisen opiskeluympäristön. Ohjelman haasteisiin perustuvilla kursseilla tehdään tiivistä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden ja kokeneiden liike-elämän ammattilaisten kanssa ja tarjotaan opiskelijoille uusimpia oivalluksia sekä oikeita tapauksia ratkaistaviksi. Opiskelijat voivat valita jonkin alla ehdotetuista erikoistumispoluista, yhdistää kursseja kahdesta erikoistumispoluista tai räätälöidä oman opinto-ohjelmansa valitsemalla haluamansa kurssit kurssivalikoimasta.

Mahdolliset erikoistumispolut: 

 • henkilöstöhallinto
 • kansainvälinen liiketoiminta
 • organisaatioviestintä
 • strategiatyö
 • kestävän kehityksen hallinta

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Driving Global Business
 • Corporate Responsibility in the Global Economy
 • Strategy Work 
 • Business Negotiations 
 • Strategic Human Resource Management
 • Gender and Diversity at Work 

Katso kaikki kurssit

Kansainväliset mahdollisuudet

MIB-maisteriohjelma tarjoaa kansainvälisen opiskeluympäristön ja antaa opiskelijoille valmiudet kansainväliselle uralle erilaisilla kansainvälistä liiketoimintaa käsittelevillä kursseilla, joilla opiskellaan muun muassa kulttuurista viestintää ja kansainvälisiä strategioita. MIB-maisteriohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus viettää yksi lukukausi ulkomailla. Lisäksi vain MIB-maisteriohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Queenslandin yliopistossa (Australiassa) tai Etelä-Carolinan yliopistossa (Yhdysvalloissa). 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Monitieteiset mahdollisuudet

MIB-maisteriohjelman opintojen sisältöön voi yhdistää useita Aalto-yliopiston kampuksella tarjottavia sivuopintoja ja valinnaisia kursseja.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja lopulta startup-yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Urista on tulossa entistä monimuotoisempia. MIB-maisteriohjelma kannustaa dynaamisiin uravalintoihin. MIB-maisteriohjelmasta valmistuneet siirtyvät usein perustason tehtäviin konsulteiksi, henkilöstöhallintoon, hallintotehtäviin ja viestintään. Valmistuneille on tarjolla runsaasti innostavia urapolkuja, joissa he voivat edetä huipputehtäviin, kuten johtajiksi, maajohtajiksi tai yrittäjiksi. 

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Management and International Business (MIB)  maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 2.12.2019 – 3.1.2020.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 2.12.2019 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2020 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 30.3.2020 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
 • 28.4.2020 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
Haku maisterikoulutuksiin

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Ohjelmakohtaisten valintakriteereiden lisäksi hakijoiden on täytettävä myös yleiset hakuvaatimukset.

Vaaditut aiemmat opinnot 

Hakijan on oltava suorittanut vähintään 18 opintopistettä johtamisen tai kansainvälisen liiketoiminnan alalta tai näitä aloja tukevista aineista (esimerkiksi liiketoiminta, viestintäopinnot, sosiologia, sosiaalipsykologia, koulutustieteet tai valtiotieteet). Opintopisteisiin ei voi sisällyttää harjoitteluja. Ohjelman edustaja arvioi aiemmat opinnot. 

Hakijat, jotka täyttävät edellä mainitun aiempia opintoja koskevan vaatimuksen, asetetaan järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella.

Valintaryhmä 1

Valintaryhmä 1: Suomalainen soveltuva yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto

Valintaryhmä 2

Valintaryhmä 2: Suomalainen soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja ulkomainen soveltuva alempi korkeakoulututkinto 

Jos hakijat ovat tasatilanteessa 

Jos hakijoita on tasatilanteessa kummassa tahansa hakijaryhmässä, heidät luokitellaan ensisijaisesti kriteerin 1 (keskiarvosana/GMAT) perusteella ja toiseksi kriteerin 2 perusteella. Jos tilanne on edelleen tasan, valinta voidaan tehdä yleisen opintomenestyksen perusteella.

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Tutustu meihin

Better Business - Better Society seminar series begins Professor Minna Halme being the main speaker in the first seminar.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Uuden Better Business – Better Society -seminaarisarjamme tavoitteena on tarjota Kauppakorkeakoulun kumppaneille, tukijoille ja alumneille mahdollisuus kuulla ja keskustella ajankohtaisista, yhteiskunnallemme tärkeistä aiheista.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
Stack of management books.

Johtamisen laitos

Johtamisen laitos tarjoaa dynaamisen oppimis- ja tutkimusympäristön.

Hakuaika ei ole vielä alkanut

Hakuaika alkaa 2.12.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu