Koulutustarjonta

Master's Programme in Global Management (including CEMS MIM)

Global Management (GM)/CEMS -maisteriohjelma soveltuu määrätietoisille opiskelijoille, jotka haluavat saada valmiudet päästä vaikutusvaltaiseen asemaan kansainvälisissä organisaatioissa. Ohjelmaan valituille opiskelijoille kehittyy globaali maailmankatsomus ja hyvät johtajuustaidot, kun he osana omistautunutta opiskelijayhteisöä tekevät tiivistä yhteistyötä CEMS-yrityskumppaneiden kanssa ja opiskelevat lisäksi yhden lukukauden ajan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Ohjelmasta valmistuvista opiskelijoista tulee aidosti globaalin CEMS-verkoston elinikäisiä jäseniä. Verkostossa on 14 400 alumnia, jotka edustavat 108 kansallisuutta ja johtavat maailmaa yli 75 maassa.
CEMS students in Helsinki

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoitteet

Menestyminen nykypäivän muuttuvassa liiketoimintaympäristössä vaatii analyyttistä ja empaattista johtamistaitoa. Global Management -ohjelma antaa opiskelijalle kaikki taidot ja tiedot kansainvälisillä markkinoilla toimimiseen. Global Management -ohjelmasta valmistuneet ovat:

 • Taitavia toimimaan kansainvälisessä ympäristössä. Valmistuneet osaavat tehdä tehokkaita liiketoimintapäätöksiä ja sopeuttaa johtamistapaansa kansainvälisiin ja monimuotoisiin ympäristöihin sopivaksi.
 • Älykkäitä bisneksen tekijöitä. Valmistuneet osaavat soveltaa tieteellistä tietoa käytännön liiketoiminnan haasteisiin vankan kokemuksensa ja yritysyhteyksiensä ansiosta.
 • Vastuullisia. Valmistuneilla on laaja-alainen näkemys vastuullisesta liiketoiminnasta ja johtamisesta. He ovat eettisiä ajattelijoita, jotka toimivat rehellisesti ja yhteiskunnan monimuotoisuutta kunnioittaen.
 • Pohtivia ja kriittisiä ajattelijoita. Valmistuneet ovat avarakatseisia ongelmaratkaisijoita ja ketteriä päätöksentekijöitä, jotka osaavat kehittää ja soveltaa innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin liiketoiminnan haasteisiin.
 • Kokonaisvaltaisia johtajia. Valmistuneilla on laaja ymmärrys henkilökohtaisista vastuista ja vastuun kantamisesta ja niistä eettisistä ja kulttuurisista viitekehyksistä, joissa he toimivat johtajina.

Global Management -ohjelmasta valmistuneet opiskelijat hallitsevat alansa uusimmat tiedot ja taidot, joiden turvin he osaavat johtaa organisaatioita kansainväliseen menestykseen.

Mikä tekee Global Management-maisteriohjelmasta ja CEMS:istä uniikin?

Tiina Alahuhta-Kasko. Photo by: Jaakko Kahilaniemi

”I was inspired by the strong relations to the corporate world. Getting to know companies helped me figuring out what I wanted to do in my career.”

Tiina Alahuhta-Kasko, CEO, Marimekko

Linda Tenho, photo by Ramiro Gonzales

“In CEMS you get an opportunity to learn how to build both economically and environmentally sustainable businesses in a multicultural world.”

Linda Tenho, Associate Solution Consultant at Salesforce

Karoliina Torttila, photo by: Jaakko Kahilaniemi

“Through CEMS I have gained a broader perspective on strategic issues, rather than just a deep-dive in only one field.”

Karoliina Torttila, Head of Analytics at Virtual Site Solutions

Niko Uusitalo

“CEMS has enabled me to work effectively in an international multicultural environment and to make decisions and take responsibility for them in an uncertain world, and most of all, learn more about and gain respect for social diversity.”

Niko Uusitalo, Analyst, Meltwater

Rita Järventie-Thesleff, Professor, photo by: Anni Hanen

“When employers are asked what differentiates CEMSies from other business school students, they say it’s their drive. CEMS students are pro-active, motivated and passionate.”

Rita Järventie-Thesleff, Professor, CEMS Academic Director

Opetuskielet

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15000 € EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opintojen rakenne

Global Management -ohjelmasta vastaa Kauppakorkeakoulu ja se on 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • erikoistumisalan opinnot, johon sisältyy pro gradu -tutkielma 
 • CEMS MIM -opinnot Aalto-yliopistossa 
 • CEMS MIM -opinnot, jotka suoritetaan yhden lukukauden kestävän opiskelijavaihdon aikana toisessa korkeatasoisessa CEMS-yliopistossa 

CEMS MIM -tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee yllä mainittujen lisäksi suorittaa kansainvälinen harjoittelujakso ja täyttää CEMS MIM -ohjelman kielivaatimukset.

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

The Global Management programme is a unique MSc that allows you to be part of the CEMS community at Aalto from day one of your studies

Rasmus Öhman, Global Management student

Koulutuksen sisältö

GM/CEMS-ohjelma pohjautuu uusimpaan tieteelliseen tietoon ja käytännön työhön tosielämän tapausten parissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Kansainväliset mahdollisuudet

CEMS MIM on aidosti kansainvälinen ohjelma, johon verkoston 32 jäsenkorkeakoulua valitsevat parhaat opiskelijat eri puolilta maailmaa ja erilaisista taustoista. Ohjelmaan kuuluva kansainvälinen harjoittelujakso, lukukauden vaihto-opiskelu CEMS-korkeakoulussa ulkomailla ja maailmanlaajuisen CEMS-alumniverkoston jäsenyys antavat opiskelijoillemme vahvat edellytykset luoda kansainvälistä uraa tulevaisuudessa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

CEMS-opinnot tuovat yhteen eritaustaisia ja monista eri asioista kiinnostuneita opiskelijoita.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus yhdistää eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

CEMS-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat haluttua työvoimaa kansainvälisissä yrityksissä. Vuonna 2017 valmistuneille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 98 prosenttia CEMS-tutkinnon suorittaneista työllistyy kolmen kuukauden sisällä valmistumisestaan. Lähes puolet vastaajista oli töissä kotimaansa ulkopuolella ja noin 40% oli töissä jollakin CEMS-verkoston yrityskumppaneista.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, kaikki Aallon maisteriohjelmat antavat hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa? Tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa. 

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin opintoihin on 1.12.2020 – 4.1.2021.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2020 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 4.1.2021 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 22.3.2021 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2021 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to the programme-specific admission requirements listed below for admission group 1 and admission group 2, applicants must also fulfill the general admission requirements.

The following aspects of the 'ideal CEMS student profile' are considered when evaluating applicants' suitability for the programme:

Intellectual potential & knowledge

 • Ability to analyze, learn and reflect
 • Academic excellence

Attitude & soft skills

 • Desire to achieve, strive for results
 • Interpersonal skills: accurate understanding of others, learning from others, ability to convince
 • Integrity
 • Critical thinking
 • Motivation for the MIM program

International orientation

 • Language skills
 • International orientation: curiosity for differences, sensitivity & adaptability

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

  Phase 1

  Phase 2

  Motivational video

  Admission group 2

  Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

  Phase 1

  Phase 2

  Motivational video

  Yhteystiedot

  Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelmaan. CEMS Programme Manager Liisa Kotilaiseen tai Arja Sahlbergiin tai CEMS Academic Director Rita Järventie-Thesleffiin:

  Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aallon hakijapalveluihin osoitteessa: [email protected]

  Lisätietoa ohjelmasta löytyy CEMS-verkoston sivuilta.

  Tutustu meihin

  Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

  Kauppakorkeakoulu

  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

  Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

  Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

  Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

  Kampus
  CEMS Graduation 2018_Photo: CEMS official

  CEMS MIM in Aalto University

  CEMS is a global alliance of academic and corporate institutions dedicated to educating and preparing future generations of international business leaders.

  Opiskelu Aallossa

  Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu