Koulutustarjonta

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy in Buildings and Built Environment

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen. Opiskelemalla tehokasta energiankäyttöä rakennus- ja talotekniikassa sekä LVI-järjestelmien suunnittelua voit tehdä töitä kestävien ja mukavien sisätilojen puolesta.
Student operating HVAC measuring equipment

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Koulutuksen tavoite

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma sisältää neljä pääainetta. Jokaisen pääaineen ensimmäisessä vaiheessa luodaan vankka teoriapohja, jonka varaan muu osaaminen rakennetaan. Myöhemmissä opinnoissa laajennat ja syvennät ymmärrystäsi yhteiskuntamme kohtaamista energiahaasteista

Sustainable Energy in Buildings and Built Environment -pääaine tarjoaa muiden muassa seuraavat tiedot ja taidot:

 • Teoriapohjan ja käytännön osaamisen, joita tarvitset energia-alan suunnittelutöissä sekä uuden tekniikan ja uusien palvelujen kehittämisessä. Pääaineen syventävät opinnot käsittelevät rakennus- ja talotekniikan energiatehokkuutta sekä LVI-järjestelmien suunnittelua. Kurssitarjontamme kattaa myös korkean tehokkuuden LVI-järjestelmät ja sisäilman laadun.
 • Käsitys rakennusten kestävän energian haasteista ja mahdollisuuksista. Pääaine kouluttaa rakentamisen ja talotekniikan nykytilanteen ja tulevaisuuden hahmottavia insinöörejä. Ongelmien tunnistamisen lisäksi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan terveellisiä, älykkäitä ja kestäviä sisäympäristöjä.
 • Alan kokemusta. Saat opintojen lomassa ensikäden kokemusta LVI-järjestelmien suunnittelemisesta ja testaamisesta.

Koulutuksen sisältö

Kaupungistuminen on edelleen käynnissä, vaikka valtaosa ihmisistä asuukin jo kaupungeissa. Energiatehokkaiden rakennusten ja kaupunkien kehittäminen on erittäin tärkeää, mutta kehityksen tuloksena rakennettavien sisäympäristöjen on oltava myös terveellisiä, mukavia, älykkäitä ja tuottavia.

Rakennusten osuus primäärienergian loppukulutuksesta on 40 % ja sähkön kulutuksesta noin 50 %. Tarve vähentää rakennuksissa käytettävän energian määrää on havaittu kaikkialla Euroopassa. Euroopan unionissa kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoteen 2020 mennessä ja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen tulee vuoteen 2050 mennessä pudota 90 %:lla vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Oppimistavoitteet

Pääaineen käytyään opiskelija

 • hahmottaa energiatehokkuuden monialaiset näkökulmat
 • tuntee energiatehokkuuden parantamiseen käytettävät keinot
 • tietää uusiutuvien energialähteiden käyttötavat rakennuksissa
 • osaa optimoida rakennusjärjestelmiä ja kehittää palveluita energiatehokkuuden parantamiseksi
 • ymmärtää, miten rakennussuunnittelu kokonaisuutena ja LVI-järjestelmät vaikuttavat sisäympäristöihin ja
 • tuntee alalle tyypilliset suunnittelumetodit sekä simuloinnissa ja optimoinnissa käytettävät työkalut.

LVI-tekniikan syventävä kurssipaketti (45 op) antaa opiskelijalle myös pätevyyden toimia Suomessa vastuullisena suunnittelijana poikkeuksellisen vaativissa LVI-hankkeissa.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja siihen kuuluu pääaineopinnot 66 op, valinnaiset opinnot 24 op ja diplomityö 30 op. Pääaineeseen kuuluu ohjelman yhteisiä opintoja, pääaineen yhteisiä opintoja ja pääaineen syventäviä opintoja.

Lisätietoja löydät ohjelman sivuilta: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on kansainvälinen ja opinnot suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon kumppanuusyliopistoihin.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi).

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille. Lisätietoa Aalto-yliopiston tohtoriohjelmista: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/tohtoriohjelmat

Uramahdollisuudet

Tyypillisiä työnantajia ovat insinööri- ja konsulttitoimistot sekä laitevalmistajat, LVI-urakoitsijat ja viranomaiset.  Pääaine antaa valmiudet soveltaa nykyaikaisia taitoja työssä. Tiiviiden teollisuussuhteidemme avulla pääset työskentelemään yritysten ja muiden energia-alan sidosryhmien kanssa jo opintojen aikana, mikä antaa sinulle hyvät lähtökohdat urasi alkuun.

Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumni Ilari Ranta-Ahosta piti tulla arkkitehti, mutta LVI-tekniikka veikin mennessään

Ilari Ranta-Ahon parhaat opiskelumuistot liittyvät hyviin opiskelukavereihin. Hän neuvoo myös uusia opiskelijoita verkostoitumaan ja tutustumaan kanssaopiskelijoihin.

Ihmiset

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2022 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Yhteystiedot

Hakumenettelyä koskevat tiedustelut: [email protected]

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat tiedustelut: koulutusohjelman suunnittelija [email protected]

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu