Koulutustarjonta

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Dataintensiivinen Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence -pääaine käsittelee 2000-luvun haastavimpia ongelmia. Olipa kyse uusien ratkaisujen löytämisestä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai epidemian syiden paremmasta ymmärtämisestä, tällä alalla on näissä kysymyksissä olennainen rooli.
Macadamia

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Mitä on älykkyys ja miten se kehittyy? Mitä oppiminen on ja miksi ”oppimisen oppimisesta” on tullut ratkaiseva taito nykymaailmassa? Halu vastata näinkin yksinkertaisiin ja suoriin kysymyksiin voi olla riittävä syy opiskella koneoppimista, datatiedettä ja tekoälyä. Näillä aloilla käsitellään kuitenkin myös 2000-luvun haastavimpia ongelmia, joiden vuoksi Aalto-yliopiston Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence -pääaine (”Macadamia”) on ihanteellinen opiskeluympäristö henkilölle, jolla on motivaatiota lähteä mukavuusalueeltaan. Olipa kyse uusien ratkaisujen löytämisestä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai epidemian syiden paremmasta ymmärtämisestä, tekoälyllä, datatieteellä ja koneoppimisella on näissä kysymyksissä olennainen rooli. 

Macadamia-pääaineesta valmistunut: 

 • osaa määritellä datatieteen ja tekoälyn dataintensiivisiä ongelmia ja ymmärtää niiden tilastollisten ja laskennallisten periaatteet, 
 • osaa arvioida eri koneoppimismenetelmien soveltuvuutta teollisuudessa tai tutkimuksessa havaitun uuden ongelman ratkaisemiseen ja soveltaa menetelmiä ongelmaan, 
 • osaa tehokkaasti tulkita koneoppimisalgoritmin tuloksia, arvioida algoritmin uskottavuutta ja esittää tulokset muiden alojen asiantuntijoille, 
 • osaa soveltaa yleisiä koneoppimisen menetelmiä ja suunnitella ja soveltaa uusia algoritmeja muuntamalla nykyisiä menettelytapoja, 
 • ymmärtää koneoppimisen teoreettiset perusteet niin hyvin, että pystyy seuraamaan alan tutkimusta, 
 • ymmärtää mahdollisuudet, joita koneoppiminen tarjoaa datatieteen ja tekoälyn alalla

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia. 

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta. 

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta. 

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence -pääaineen opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä.

Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista: 

 • pääaineopinnot (60 op) 
 • vapaasti valittavat opinnot (30 op) 
 • diplomityö (30 op) 
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos on nopeassa nousussa ranking-listoilla ja on nyt yksi Euroopan parhaista laitoksista. Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence -pääaineen opiskelijat pääsevät mukaan huippuluokan tutkimukseen ja saavat ohjausta alan johtavilta nimiltä. 

Opinnoissa korostuu aktiivinen ja käytännönläheinen oppiminen. Projektien ja erilaisten käytännön tehtävien tarkoituksena on osallistaa opiskelijat aktiiviseen oppimiseen ja kannustaa heitä kokeilemaan asioita itse sen sijaan, että he olisivat vain passiivisten tiedonsaajien asemassa. Tiedekunta koostuu innostuneista ja kansainvälisesti arvostetuista alan professoreista ja tutkijoista, mikä edistää mukavan ja kannustavan oppimisympäristön syntymistä. Konkreettisina esimerkkeinä tarjolla olevista kursseista ohjelman laajassa opetussuunnitelmassa ovat seuraavat: 

 • Machine Learning: Supervised Methods (5 op) 
 • Deep Learning (5 op) 
 • Bayesian Data Analysis (5 op) 
 • Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods (5 op) 
 • Artificial Intelligence (5 op) 

Opintojen alussa järjestettävät pääaineen pakolliset kurssit luovat vahvan pohjan ennen jatko-opintoja tietyillä osa-alueilla. Opiskelijoilla on mahdollisuus sukeltaa syvemmälle bioinformatiikan sekä puheen ja kielen kaltaisiin aloihin. Opiskelijoille on tarjolla myös yleisiä valinnaisia kursseja, ja he voivat sisällyttää opintosuunnitelmaansa myös muiden pääaineiden valinnaisia kursseja pääaineen vastuuprofessorin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen, ja opiskelu tapahtuu monikulttuurisissa ryhmissä. Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun ympäri maailmaa. Opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun Piilaaksossa tai opiskella kesäkurssilla jossakin Aallon kumppanikorkeakouluista. 

Macadamia-opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa toisen vuoden opinnot EURECOMissa, Ranskassa tai Grenoble INP:ssä Ranskassa ja suorittaa kaksoistutkinto sekä Aalto-yliopistossa että EURECOMissa tai Grenoble INP:ssä. Lisäksi Macadamia-pääaine tekee tiivistä yhteistyötä ELLIS – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems -laboratorion kanssa, jonka alaisuudessa toimii alan parhaita akateemisia instituutioita ja tutkijoita. Jos opiskelijat haluavat kehittyä alan huippututkijoiksi, heillä on siihen erinomainen mahdollisuus. 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla). 

Uramahdollisuudet

Koneoppiminen ja tekoäly vaikuttavat lähes kaikkiin alan yrityksiin. Tämän vallankumouksellisen teknologian huipulla pysyminen on välttämätöntä organisaatioille, jotka haluavat säilyttää kilpailuetunsa. 

Koska tekoälyammattilaisten kysyntä ylittää nykyisen osaavien tekoälyinsinöörien määrän, tästä pääaineesta valmistuneille on tarjolla rajattomat mahdollisuudet prosessiteollisuudesta datatieteeseen. Viimeaikaisia kärkiprojektien sovellusalueita ovat bioinformatiikka, laskennallinen astrofysiikka, biologia ja lääketiede, interaktiiviset teknologiat, tiedonhaku, tiedon visualisointi, neuroinformatiikka ja sosiaalis-verkostoanalyysi.

Vastavalmistuneiden tyypillisiä ensimmäisiä tehtävänimikkeitä: 

 • Analyytikko 
 • Analyysi-insinööri 
 • Data-analyytikko 
 • Datatutkija 
 • DevOps-insinööri 
 • Koneoppimisen ohjelmistoinsinööri 
 • Ohjelmistokehittäjä 
 • Ohjelmistotekniikan asiantuntija 

Valmistuneet voivat edetä nopeasti valitsemallaan uralla. 

Esimerkkejä yrityksistä, joissa meiltä valmistuneet alumnit ovat löytäneet töitä: Accenture, Aureus Analytics, Discover Financial Services, Futurice, Elsevier, Jongla, Omniata Inc, Reaktor, Sanoma, Silo AI ja Verto Analytics. 

Meiltä viime aikoina valmistuneet suorittavat tohtoriopintoja muun muassa seuraavissa yliopistoissa: Aalto-yliopisto, Brown University, Carnegie Mellon University, French Institute for Research in Computer Science and Automation (Inria), Purdue University, Télécom Paris Tech, University of Bristol, University of California - Santa Cruz, University of Iowa, University of Surrey. 

Aalto-yliopisto tarjoaa vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen huippuluokan tutkimukseen. Parhaat Macadamia-opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita tohtoriopiskelijoiksi Aalto-yliopiston tutkimusryhmiin. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston välillä Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) sisällä. Keskus kokoaa yhteen akateemisen, teollisen ja julkisen sektorin huippuosaajia ratkaisemaan todellisia ongelmia sekä olemassa olevan että uuden tekoälyn avulla. Yksi nykyisistä tutkimusalueista keskittyy tekoälyn mahdollisuuksiin lääketieteessä. Erinomaiset Macadamia-opiskelijat voivat jatkaa opintojaan HICT:ssä (Helsinki Doctoral Education Network in Information and Communication Technology). 

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös monialaisia opintoja opiskelemalla sivuaineita tai valinnaisia kursseja muilta aloilta. Heillä on myös mahdollisuus suorittaa kursseja muissa suomalaisissa yliopistoissa JOO-sopimuksen (joustava opinto-oikeus) kautta. 

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä. 

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Applicants to Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence (Macadamia) meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria based on their admission group. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

The degree that gives the applicant the eligibility to apply (i.e. bachelor's degree) determines which admission group the applicant belongs to even in cases where the applicant has more than one higher education degree.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university or university of applied sciences in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a higher education institution abroad

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: