Lavastustaiteen maisteriohjelma - Esittävien taiteiden lavastus

Koulutus tarjoaa valmiudet toimia vaativissa lavastajan tehtävissä esittävien taiteiden alueella sekä soveltaa osaamista monipuolisesti uusille taiteidenvälisille alueille. Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista kehittyvistä esitysmuodoista. Esitystaiteen eri muotojen ohella lavastus on laajenemassa esimerkiksi museo- ja näyttelysuunnitteluun, erilaisiin tapahtumiin ja peleihin sekä ympäristö- ja yhteisötaiteeseen.
bubbleland

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Koulutus tarjoaa valmiudet toimia vaativissa lavastajan tehtävissä esittävien taiteiden alueella sekä soveltaa osaamista monipuolisesti uusille taiteidenvälisille alueille.

Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista kehittyvistä esitysmuodoista. Esitystaiteen eri muotojen ohella lavastus on laajenemassa esimerkiksi museo- ja näyttelysuunnitteluun, erilaisiin tapahtumiin ja peleihin sekä ympäristö- ja yhteisötaiteeseen.

Tavoitteena on kandidaatin tutkinnon aikana saavutetun taiteellisen näkemyksen syventäminen ja osaamisen laajentaminen sekä erikoistuminen. Lisäksi tavoitteena on taiteen alan historian, nykysuuntausten ja keskeisimpien teorioiden tuntemus sekä jatko-opintovalmiudet.

Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäisyyttä opintojensa suunnittelussa.

Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriohjelmasta valmistunut kykenee:

  • toimimaan lavastajana vaativissa esittävän taiteen alueen tuotannoissa
  • hallitsemaan lavastustaiteen erityisalueita
  • syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan
  • uudistamaan osaamistaan taiteen alan kehityksen myötä
  • uudistamaan taiteen alaa omalla toiminnallaan
  • kokeelliseen ja tutkimukselliseen työskentelyyn
  • jatkamaan opintojaan taiteen tohtorin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Lisätietoja opetuskielistä

Lavastustaiteen maisteriohjelman kieli on suomi (ruotsi).  Esittävien taiteiden lavastuksen pääaineessa osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Maksullisuus

15000€ / vuosi muille kuin EU-/ETA-maiden kansalaisille englanninkielisissä hakukohteissa. Lisätietoa Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta (aalto.fi).

Uramahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suorittanut voi toimia lavastajana esittävien taiteiden kentällä tai hakeutua jatko-opintoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakeutua jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopinnot jatkavat kandidaatin tason opetusta palaamalla lavastustaiteen ydinkysymyksiin tutkivalla asenteella laajentaen ja syventäen aiemmin opittua ammattitaitoa ja tietämystä, taiteellisia ja teknisiä valmiuksia. Opiskelijaa kannustetaan suunnittelemaan omaa yksilöllistä opintopolkuaan kiinnostuksiensa ja vahvuusalueittensa pohjalta. Koulutukseen sisältyvät teatterityön opinnot ja osa lavastajantyön opinnoista järjestetään yhdessä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta (into.aalto.fi)

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja vaihto-opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Valintamenettely ja hakukohdekohtaiset vaatimukset

Lavastustaiteen maisteriohjelmaan esittävien taiteiden lavastuksen pääaineeseen haetaan taiteiden alan maisterivalinnassa.

Esittävien taiteiden lavastuksen pääaineen opiskelijavalinnoissa keskeisiä arviointikriteerejä ovat esiteltyjen töiden taiteellinen taso, erilaisten lavastajantyöhön sisältyvien valmiuksien hallinta ja motivoituneisuus syventäviin opintoihin. Pääsyedellytyksenä on alalla suoritettu kandidaatintutkinto tai siihen rinnastettavissa olevat tiedot ja taidot sekä kokemus työskentelystä esittävien taiteiden kentällä.

Opiskelijavalinta tapahtuu kaksiosaisen valintakokeen kautta. Molemmissa osissa suoritetaan karsintaa. Hakijan tulee toimittaa vaadittavat hakuasiakirjat, työnäytekansio, motivaatiokirje ja CV. Valinta tapahtuu hakemusasiakirjojen, työnäytekansion, motivaatiokirjeen, ansioluettelon (CV) ja haastattelun ja mahdollisten lisätyönäytteiden perusteella.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeessä hakijan tulee eritellä omia taidenäkemyksiään sekä aiempiin töihinsä liittyneitä näkökulmia ja taiteellisia päämääriä.  Motivaatiokirjeessä tulee perustella miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen ja mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla. Motivaatiokirjeen max. pituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi taiteellinen, tieteellinen ja/tai ammatillinen toiminta. Työnäytekansion ensimmäisellä sivulla tulee olla näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon hakee. Työnäytekansion seuraavalle sivulle tulee liittää luettelo kansiossa esitellyistä töistä. Luettelossa tulee mainita teoksen nimi ja laatu (esim. lavastus) sekä toteuttamisaika, -paikka ja työryhmä. Ryhmässä valmistettujen teosten osalta on hakijan rooli työryhmän jäsenenä tuotava esiin. Mahdollisten videolinkkien osoite ja salasana on liitettävä mukaan tähän luetteloon.

Työnäytekansion viimeiselle sivulle tulee sijoittaa suoritettu ennakkotehtävä.

Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Ennakkotehtävä

Kuvaile lyhyesti itseäsi kiinnostavaa ajankohtaista esittävien taiteiden ilmiötä, esitystä tai genreä. Millaisia kysymyksiä sen tilallisuudesta avautuu? Tekstin max pituus 2000 merkkiä. Tekstin yhteyteen tulee liittää yksi kuva, jonka tehtävä on argumentoida valitun ilmiön kiinnostavuutta yhdessä kirjoitetun tekstin kanssa. Ennakkotehtävä sijoitetaan työnäytekansion (portfolio) viimeiselle sivulle.

Ansioluettelo (CV)

CV:ssä tulee kertoa henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaisut, palkinnot ja apurahat sekä mahdolliset hakukohteen alaan liittyvät opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakudokumenttien kieli

Suomi, ruotsi tai englanti.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

[email protected]

Puhelin    +358 2944 29290

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu